Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Міжрегіональний науково-інженерний центр з сертифікації систем якості, труб, балонів та іншої металопродукції «ВНІТІ-ТЕСТ»

Категорія: Статус: продано
Стартова ціна:

1 398 027

Переможна пропозиція:

₴4 501 000

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Міжрегіональний науково-інженерний центр з сертифікації систем якості, труб, балонів та іншої металопродукції «ВНІТТ-ТЕСТ», зареєстрований за адресою: м. Дніпро, вул. Писаржевського, 1-А. Основним видом діяльності підприємства є технічні випробування та дослідження

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Назва об’єкту: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Міжрегіональний науково-інженерний центр з сертифікації систем якості, труб, балонів та іншої металопродукції «ВНІТІ-ТЕСТ».

Вид майна: єдиний майновий комплекс.

Адреса місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Писаржевського, 1-А.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 33517806.

Орган управління: Фонд державного майна України.

Опис об’єкта: Державне підприємство «Міжрегіональний науково-інженерний центр з сертифікації систем якості, труб, балонів та іншої металопродукції «ВНІТІ-ТЕСТ» проводить роботи у галузі оцінки відповідності на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України. Основними споживачами науково-технічної продукції підприємства є практично усі великі та середні трубні підприємства України.

Державне підприємство є компетентним та акредитованим Національним агентством з акредитації України органом:

– з сертифікації металопрокату, труб та трубних виробів відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 (ISO/IEC 17065:2012), атестат акредитації дійсний до 16.08.2025;

– з сертифікації систем управління якістю відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 (ISO/IEC 17021-1:2015), атестат акредитації дійсний до 05.12.2023.

Діяльність підприємства спрямована на підвищення конкурентоспроможності металопродукції підприємств ГМК України.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг)  за період 2018 – 2020 роки: 3 447,00 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: сертифікація систем управління якістю, сертифікація та оцінка відповідності металопродукції.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2018 рік 993 991
2019 рік 1 202 1 194
2020 рік 1 263 1 262

 Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа (м кв.) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
будівля заводоуправління м. Дніпро, вул. Писаржевського, 1-А 603,7 18572623 адміністративна будівля свідоцтво про право власності/САВ №057571/

18.04.2007

Держава, в особі Верховної Ради України

 Відомості про земельні ділянки:

Земельна ділянка під нерухомим майном ДП «Міжрегіональний науково-інженерний центр з сертифікації систем якості, труб, балонів та іншої металопродукції «ВНІТІ-ТЕСТ не оформлена за підприємством, а належить Державному підприємству «Науково – дослідний та конструкторсько – технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади».

Основна діяльність підприємства: Основним видом діяльності відповідно до Статуту є технічні випробування та дослідження (вид діяльності за КВЕД: 71.20).

Середньооблікова чисельність працівників: станом на 31.12.2020 – 7 осіб.

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та за останній звітний період: 

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 2019 2020
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 1 610 2 087 1 398
1.1 Необоротні активи тис. грн. 770 797 792
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 73 136 152
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 27 27 27
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 670 634 613
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 840 1 290 606
1.2.1 запаси тис. грн. 234 194 78
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 460 883 386
1.2.3 гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн. 71 40 96
2. Пасиви тис. грн. 1 610 2 087 1 398
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн. 1 036 1 025 1 081
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн. 23 23 23
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 551 1 039 294
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн. 460 984 246
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 993 1 202 1 263
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 991 1 194 1 262
3.2 Інші операційні доходи тис. грн.
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 2 8 1
3.4 Інші доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 938 1 155 1 213
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 573 699 824
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 283 331 294
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 70 116 84
4.5 Фінансові витрати тис. грн.
4.5 Інші витрати тис. грн.
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 12 9 11
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 55 47 50
6. Середня кількість всіх працівників осіб 8 8 8

Станом на 31.12.2020:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість – 246,00 тис. грн., в тому числі:

  • заборгованість за товари, роботи, послуги – 15,00 тис. грн.
  • заборгованість по розрахункам з бюджетом – 8,00 тис. грн.
  • заборгованість по заробітній платі – 52,00 тис .грн.;
  • податки з заробітної плати – 11,00 тис. грн;
  • інша кредиторська заборгованість – 160,00 тис. грн.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів тощо: підприємство не здійснює викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення та розміщення відходів. Екологічний податок не нараховується.

Умови продажу:

  • погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства;
  • недопущення виникнення заборгованості підприємства з виплати заробітної плати його працівникам, по платежах до пенсійного фонду, до бюджетів усіх рівнів за податками та зборами;
  • недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності згідно пункту 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Відповідальна особа за огляд об’єкту: Олійник Наталія Георгіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: reform_12@spfu.gov.ua.

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9-00 до 16-00 за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.

Орган приватизації та контактна особа, відповідальна за підготовку: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса веб-сайту: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа організатора аукціону – Олійник Наталія Георгіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: reform_12@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 26.04.2021
Адреса активу Дніпропетровська, Дніпро, Писаржевського, 1-А
Регiон Дніпропетровська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Міжрегіональний науково-інженерний центр з сертифікації систем якості, труб, балонів та іншої металопродукції «ВНІТІ-ТЕСТ», код ЄДРПОУ 33517806
Вид діяльності за КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код ЄДРПОУ 42767945
Контактна особа по об'єкту Олійник Наталія Георгіївна, reform_12@spfu.gov.ua, +38(056)744-11-41
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ ФДМУ "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 №1574 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році" (зі змінами) №№1269 від 28.07.2020
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 11.08.2020 № 12/01-231-РП
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Гарантійний внесок 139802.72
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА "А-ФАКТОР ПЛЮС" Україна, 49000, Дніпро, проспект Праці буд. 24 гурт 1
Ціна запропонована переможцем 4501000
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта від 05.07.2021 № 12/01-12-ЗВП

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Міжрегіональний науково-інженерний центр з сертифікації систем якості, труб, балонів та іншої металопродукції «ВНІТІ-ТЕСТ» ”