Єдиний майновий комплекс державного підприємства Коростишівський завод “Реммашторф”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

1 000 727

Кількість учасників аукціону:

5

Переможна пропозиція:

₴4 200 808

Єдиний майновий комплекс державного підприємства Коростишівський завод “Реммашторф” (код ЄДРПОУ 02968160). Юридична адреса: Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. 19-та Буддільниця. Місцезнаходження нерухомого та рухомого майна підприємства: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Мамрин, вул. Будівельна, 26. Відстань до залізничної станції Коростишів – 1,5 км, до автодороги Київ – Чоп – 1 км. До складу ЄМК входять 22 об’єкта нерухомого майна та споруд загальною площею 10 270,5 кв.м, 6 одиниць транспортних засобів, обладнання, електронно-обчислювальні машини, інструменти, прилади, інвентар. Основний вид економічної діяльності – виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення. Підприємство протягом останніх років з 2015 року не здійснює основний вид діяльності. Все рухоме майно перебуває під арештом та у податковій заставі. Нерухоме майно перебуває під арештом. Частина нерухомого майна загальною площею 522,8 кв.м підприємства перебуває в оренді. Термін дії договорів оренди – не довше ніж до моменту приватизації. Основна частина об’єктів за функціональним призначенням не використовується. Будівлі та споруди виробничого та складського призначення перебувають у незадовільному стані та потребують капітального ремонту.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства Коростишівський завод «Реммашторф».

Юридична адреса: Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. 19-та Буддільниця.

Місцезнаходження: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Мамрин, вул. Будівельна, 26.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 02968160.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2022: 7 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у. (за КВЕД 28.99).

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 – 2022 роки: 2856,5 тис. грн., в тому числі експортної (за наявності): –

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): послуги оренди нерухомого майна, послуги зберігання майна на території підприємства, в тому числі експортної (за наявності): –

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис.грн Дохід за основним видом діяльності, тис.грн
2020 р. 863,2
2021 р. 1069,0
2022 р. 924,3

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020р. 2021р. 2022р.
1. Активи (форма № 1, рядок 1300) тис. грн 987,7 1240,1 1000,7
1.1 Необоротні активи тис. грн 313,5 295,0 277,0
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн 120,0 120,0 120,0
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 193,5 175,0 157,0
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.2 Оборотні активи тис. грн 674,2 945,1 723,7
1.2.1 Запаси тис. грн 37,7 19,8 19,8
1.2.2 Сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн 585,4 870,0 647,9
1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн 44,7 33,6 36,0
1.2.4 Поточні фінансові інвестиції (форма № 1, рядок 1160) тис. грн
1.2.5 Інші оборотні активи (форма № 1, рядок 1190) тис. грн. 6,4 21,7 20,0
2. Пасиви тис. грн 987,7 1240,1 1000,7
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн -749,6 -1291,5 -2161,7
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн 5,0 5,0 5,0
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 1732,3 2526,6 3157,4
2.3.1 Поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695-1660-1665-1670) тис. грн 1729,3 2523,6 3154,4
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн 1584,2 2158,3 2893,4
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн 61,0 61,0 260,7
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн 1198,5 1603,0 1993,1
2.4.3 розрахунками по ЄСВ тис. грн 324,7 470,0 620,3
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн 24,3 19,3
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 863,2 1069,0 924,3
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн
3.2 Інші операційні доходи тис. грн 863,2 1069,0 924,3
3.3 Інші фінансові доходи
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 1165,5 1610,9 1794,5
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн
4.2 Адміністративні витрати тис. грн
4.3 Витрати на збут тис. грн
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 1165,5 1610,9 1794,5
4.5 Інші витрати тис. грн
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн
5. Чистий прибуток (збиток) +, – тис. грн -302,3 -541,9 -870,2
6. Середня кількість всіх працівників чол. 7 7 7
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 485,0 808,0 1 048,6
8. Середньомісячна заробітна плата тис. грн 5,8 9,6 12,5

Станом на 31.12.2022:

Прострочена кредиторська заборгованість: 2 893,4 тис. грн, у тому числі за:

 • розрахунками за товари, роботи, послуги – 19,3 тис. грн;
 • розрахунками перед бюджетом – 1 993,1 тис. грн;
 • розрахунками по ЄСВ – 620,3 тис. грн;
 • розрахунками з оплати праці – 260,7 тис. грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва об’єкта Адреса розташування Загальна площа (м.кв) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Службово-побутовий корпус, «А» Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Мамрин, вул.  Будівельна, 26 1446,2 2702627518040 1274.6 Господарські будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав від 09.03.2023

№ 325211869, номер відомостей про речове право: 49497190, дата державної реєстрації 07.03.2023.

Державна.

Фонд державного майна України.

 

Будівля механічного цеху, «Б»

 

 

 

1386,1

 

 

2702627518040 1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

Витяг з Державного реєстру речових прав від 09.03.2023

№ 325211869, номер відомостей про речове право: 49497190, дата державної реєстрації 07.03.2023.

Державна.

Фонд державного майна України.

Будівля слюсарного цеху, «В» 1332,4

 

2702627518040 1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

Витяг з Державного реєстру речових прав від 09.03.2023

№ 325211869, номер відомостей про речове право: 49497190, дата державної реєстрації 07.03.2023.

Державна.

Фонд державного майна України.

Будівля матеріального складу, «Е» 383,8 2702627518040 1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

Витяг з Державного реєстру речових прав від 09.03.2023

№ 325211869, номер відомостей про речове право: 49497190, дата державної реєстрації 07.03.2023.

Державна.

Фонд державного майна України.

Будівля дільниці ТВЧ, «Ж» 197,6 2702627518040 1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

Витяг з Державного реєстру речових прав від 09.03.2023

№ 325211869, номер відомостей про речове право: 49497190, дата державної реєстрації 07.03.2023.

Державна.

Фонд державного майна України.

Розбавлюючий вузол, «З» 4,0 2702627518040 1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

Витяг з Державного реєстру речових прав від 09.03.2023

№ 325211869, номер відомостей про речове право: 49497190, дата державної реєстрації 07.03.2023.

Державна.

Фонд державного майна України.

Розподільчий щит, «И»

 

170,3

 

2702627518040 1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

Витяг з Державного реєстру речових прав від 09.03.2023

№ 325211869, номер відомостей про речове право: 49497190, дата державної реєстрації 07.03.2023.

Державна.

Фонд державного майна України.

Цех по обробці граніту, «К»

 

 

 

442,8 2702627518040 1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

Витяг з Державного реєстру речових прав від 09.03.2023

№ 325211869, номер відомостей про речове право: 49497190, дата державної реєстрації 07.03.2023.

Державна.

Фонд державного майна України.

Будівля збирального цеху, «Л»

 

 

 

 

412,9 2702627518040 1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

Витяг з Державного реєстру речових прав від 09.03.2023

№ 325211869, номер відомостей про речове право: 49497190, дата державної реєстрації 07.03.2023.

Державна.

Фонд державного майна України.

Будівля котельні, «Н» 210,8 2702627518040 1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

Витяг з Державного реєстру речових прав від 09.03.2023

№ 325211869, номер відомостей про речове право: 49497190, дата державної реєстрації 07.03.2023.

Державна.

Фонд державного майна України.

Прибудова до котельні, «О» 36,5 2702627518040 1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

Витяг з Державного реєстру речових прав від 09.03.2023

№ 325211869, номер відомостей про речове право: 49497190, дата державної реєстрації 07.03.2023.

Державна.

Фонд державного майна України.

Туалет, «П» 2,3 2702627518040 1274.6 Господарські будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав від 09.03.2023

№ 325211869, номер відомостей про речове право: 49497190, дата державної реєстрації

07.03.2023.

Державна.

Фонд державного майна України.

Гараж на 4 бокса, «Р» 150,6 2702627518040 1242.1

Гаражі наземні

Витяг з Державного реєстру речових прав від 09.03.2023

№ 325211869, номер відомостей про речове право: 49497190, дата державної реєстрації 07.03.2023.

Державна.

Фонд державного майна України.

Компресорна станція, «С» 345,5 2702627518040 1251.9

Будівлі інших промислови х виробництв, включаючи поліграфічне

Витяг з Державного реєстру речових прав від 09.03.2023

№ 325211869, номер відомостей про речове право: 49497190, дата державної реєстрації 07.03.2023.

Державна.

Фонд державного майна України.

Будівля штампувального цеху, «Т» 1448,7 2702627518040 1251.9

Будівлі інших промислови х виробництв, включаючи поліграфічне

Витяг з Державного реєстру речових прав від 09.03.2023

№ 325211869, номер відомостей про речове право: 49497190, дата державної реєстрації 07.03.2023.

Державна.

Фонд державного майна України.

Водонапірна башта, «ВБ» 2702627518040 2222.5

Водонапірні башти, фонтани

Витяг з Державного реєстру речових прав від 09.03.2023

№ 325211869, номер відомостей про речове право: 49497190, дата державної реєстрації 07.03.2023.

Державна.

Фонд державного майна України.

Каналізаційно-насосна станція, «КНС» 2702627518040 2999.9

Інші інженерні споруди

Витяг з Державного реєстру речових прав від 09.03.2023

№ 325211869, номер відомостей про речове право: 49497190, дата державної реєстрації 07.03.2023.

Державна.

Фонд державного майна України.

Артсвердловина, «СВ» 2702627518040 2222.4

Водяні свердловини , колодязі, бювети

Витяг з Державного реєстру речових прав від 09.03.2023

№ 325211869, номер відомостей про речове право: 49497190, дата державної реєстрації 07.03.2023.

Державна.

Фонд державного майна України.

Площадка для стоянки машин, «ПЛ» 300 2702627518040 2999.9

Інші інженерні споруди

Витяг з Державного реєстру речових прав від 09.03.2023

№ 325211869, номер відомостей про речове право: 49497190, дата державної реєстрації 07.03.2023.

Державна.

Фонд державного майна України.

Підкранові шляхи козлового крану, «ПШ» 2702627518040 2999.9

Інші інженерні споруди

Витяг з Державного реєстру речових прав від 09.03.2023

№ 325211869, номер відомостей про речове право: 49497190, дата державної реєстрації 07.03.2023.

Державна.

Фонд державного майна України.

Благоустрій території, «БЛ» 2000 2702627518040 2112.9

Шляхи, вулиці, дороги та дорожні споруди інші

Витяг з Державного реєстру речових прав від 09.03.2023

№ 325211869, номер відомостей про речове право: 49497190, дата державної реєстрації 07.03.2023.

Державна.

Фонд державного майна України.

Залізобетонна огорожа, літ, «N» 2702627518040 2421.1

Огородження

Витяг з Державного реєстру речових прав від 09.03.2023

№ 325211869, номер відомостей про речове право: 49497190, дата державної реєстрації 07.03.2023.

Державна.

Фонд державного майна України.

Відомості про транспортні засоби:

Марка Місцезнаходження Регістрацій ний номер Призначення та тип Об’єм двигуна Підстава виникнення права власності Форма власності
Автомобіль ГАЗ 33023-415 Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Мамрин, вул. Будівельна, 26 АМ 4008 АС вантажний 2300 Свідоцтво про реєстрацію РСА 105599 Державна.
Автомобіль ГАЗ САЗ 3507-01 Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Мамрин, вул. Будівельна, 26 08-68 ЖИС грузовий Свідоцтво про реєстрацію ІОС 125044 Державна.
Автомобіль Москвич – 2140 Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Мамрин, вул. Будівельна, 26 5340 ЖИА легковий Свідоцтво відсутнє Державна.
Автобус ПАЗ – 3205 Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Мамрин, вул. Будівельна, 26 1753 ЖИУ автобус Свідоцтво про реєстрацію ІОС 159154 Державна.
Автомобіль ГАЗ 3110 Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Мамрин, вул. Будівельна, 26 01203 ВА легковий 2300 Свідоцтво про реєстрацію ІОС 234465 Державна.
Автомобіль КРАЗ – 6510 Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Мамрин, вул. Будівельна, 26 40-92 ЖИУ самоскид 14860 Свідоцтво про реєстрацію КРС 409933 Державна.

Відомості про об’єкт: крім нерухомого майна до складу об’єкта входять:

 • транспортні засоби – 6 одиниць на суму 258,424 тис. грн;
 • інші основні засоби – 7 одиниць на суму 53,178 тис.грн;
 • машини і обладнання – 109 одиниць на суму 948,293 тис.грн;
 • електронно-обчислювальні машини – 13 одиниць на суму 18,177 тис.грн;
 • інструменти, прилади, інвентар – 19 одиниць на суму 10,809 тис.грн;
 • передавальні пристрої – на суму 87,562 тис. грн.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта Постановою відділу державної виконавчої служби Коростишівського районного управління юстиції від 08.07.2015 ВП № 46708859 на все нерухоме майно ДП Коростишівський завод «Реммашторф» накладено арешт (номер запису про обтяження: 10554384 (спеціальний розділ)). Обтяжувач: Відділ державної виконавчої служби Коростишівського районного управління юстиції.

Відповідно до витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 27.05.2021 №72850251 активи перебувають під обтяженням у податковій заставі. Термін дії до 19.10.2023. Обтяжувач: Головне управління ДФС у Житомирській області.

Комплекс будівель та споруд переважно виробничого та складського призначення перебуває в незадовільному стані та потребує капітального ремонту. До всіх будівель підведено електропостачання, газопостачання. Вода постачається зі свердловини, каналізаційна система знаходиться в непридатному стані. Система опалення відсутня. Основна частина об’єктів за функціональним призначенням не використовуються.

Підприємство знаходиться в межах населеного пункту с. Мамрин. Відстань до залізничної станції Коростишів – 1,5 км, до автодороги Київ-Чоп – 1 км.

Відомості про земельну ділянку:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Мамрин 6,22 Кадастровий номер земельної ділянки та обмеження у використанні – відсутні. Відомості щодо зазначеної земельної ділянки не внесені до Державного земельного кадастру Для виробничих потреб Державна.

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою  серія ЖТ № 000011 від 27.04.1994.

 

На балансі підприємства відсутні об’єкти, що не підлягають приватизації.

Викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються.

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 31.12.2022:

№ з/п Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа (м2) Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за 1 кв.м за місяць без ПДВ (грн)
1 ФОП Романова Олена Іванівна Нежитлові приміщення площею 334,1 кв.м будівлі слюсарного цеху 334,1 Здійснення побутового обслуговування населення – виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням № 1979 від 09.01.2018 діє до 06.01.2024, але не довше ніж до моменту приватизації 6,03
2 ФОП Шуринок Андрій Анатолійович Нежитлові приміщення площею 134,1 кв.м будівлі штампувального цеху (літ.Е) 134,1 Виготовлення виробів з натурального каменю № 2139 від 02.05.2019 діє до 30.04.2025, але не довше ніж до моменту приватизації 16,80
3 ФОП Войтинський Андрій Валерійович Нежитлові приміщення площею 54,6 кв.м будівлі штампувального цеху (літ.Е) 54,6 Виготовлення виробів з натурального каменю № 2138 від 02.05.2020 діє до 30.04.2025, але не довше ніж до моменту приватизації 16,80

Умови продажу:

 • недопущення звільнення працівників державного підприємства Коростишівський завод «Реммашторф» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців;
 • погашення протягом шести місяців заборгованості державного підприємства Коростишівський завод «Реммашторф» із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс державного підприємства Коростишівський завод «Реммашторф».

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта.

Відповідальна особа від балансоутримувача: в.о. директора Герасименко Юрій Миколайович, тел. (067) 943-90-40.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: 33001, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Петра Могили, 24, адреса вебсайту – http://www.spfu.gov.ua/.

Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області, час роботи: з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45.

Відповідальна особа: Грінчук Наталя Анатоліївна, тел. (0412) 420-420, моб. тел. (098) 307-21-47, е-mail: grinfdmu@gmail.com.

Додаткова інформація

Дата торгів 14.04.2023
Адреса активу Україна, 12525, Житомирська обл., м. Коростишів, вул. 19-та Буддільниця
Регiон Житомирська область
Балансоутримувач ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОРОСТИШІВСЬКИЙ ЗАВОД "РЕММАШТОРФ" (ЗАВОД "РЕММАШТОРФ"), код за ЄДРПОУ 02968160
Вид діяльності за КВЕД 28.99 Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н. в. і. у. (основний);
28.49 Виробництво інших верстатів;
23.70 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО РІВНЕНСЬКІЙ ТА ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42956062
Контактна особа по об'єкту Грінчук Наталя Анатолівна, +380983072147, grinfdmu@gmail.com
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 25.05.2021 № 877 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 «Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 547 від 17.06.2021
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 1 000 727.00
Гарантійний внесок 200 145.40
Прийом заявок до 13/04/2023
Інформація про переможця ТОВ «СЕШВІЛС ЕКТІВ», № 44800287
Ціна запропонована переможцем 4200807.77
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 226 від 23.05.2023

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства Коростишівський завод “Реммашторф” ”