Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Коломийське районне архітектурно-планувальне проектно-виробниче бюро»

Єдиний майновий комплекс державного підприємства за адресою: 78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вулиця І. Франка, будинок 40.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Коломийське районне архітектурно-планувальне проектно-виробниче бюро».

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, м. Коломия, вул. Франка Івана, 40 (юридична адреса підприємства).

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 22171452.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2023: 5 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: діяльність у сфері архітектури (КВЕД: 71.11).

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за 9 місяців 2023 року: 465,6 тис. грн.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): проектно-містобудівна документація, архітектурно-об’ємне проектування.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн без ПДВ Дохід за основним видом діяльності, тис. грн без ПДВ
2020 рік 901,9 901,9
2021 рік 798,3 798,3
2022 рік 516,7 497,4
За 9 місяців 2023 року 485,7 465,6

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та останній звітній період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 р. 2021 р. 2022 р. За 9 міс. 2023 року
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 74,6 58,4 44,2 90,5
2. Основні засоби тис. грн. 6,3 5,3 4,5 3,9
3. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн. 0 0 0 0
4. Оборотні активи, в тому числі: тис. грн. 68,3 53,1 39,7 86,6
4.1 запаси тис. грн. 0 0 0 0
4.2. сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 0 3,7 7,6 0
5. Власний капітал тис. грн. 33,4 35,1 15,1 19,3
6. Довгострокові зобов’язання, в тому числі тис. грн. 0 0 0 0
6.1 інші довгострокові зобов’язання тис. грн. 0 0 0 0
7. Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 41,2 22,3 29,1 71,2
7.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна, (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) в тому числі за: тис. грн. 41,2 22,3 29,1 71,2
7.1.1 розрахунками з оплати праці; (рядок 1630) тис. грн. 0 2,2 0 0
7.1.2. розрахунками перед бюджетом; (рядок 1620) тис. грн. 0 2,9 0 7,5
7.1.3. розрахунками зі страхування; (рядок 1625) тис. грн. 0 0 0 0
7.1.4. розрахунками за товари, роботи послуги;m(рядок 1615) тис. грн. 41,2 17,2 29,1 63,7
7.1.5 довгостроковими зобов’язаннями (рядок 1610) тис. грн. 0 0 0 0
8. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 901,9 798,3 516,7 485,7
8.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 901,9 798,3 497,4 465,6
8.2 Інші операційні доходи тис. грн. 0 0 0 0
8.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 0 0 19,3 20,1
9. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 893,1 795,6 537,7 481,5
9.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 596,1 477,7 321,9 229,4
9.2 Адміністративні витрати тис. грн. 0 0 0 0
9.3 Витрати на збут тис. грн. 0 0 0 0
9.4 Інші операційні витрати тис. грн. 0 0 0 0
9.5 Інші витрати тис. грн. 295,7 316,1 215,8 252,1
9.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 1,3 1,8 0 0
10. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 8,8 2,7 -21,0 4,2
11. Середня кількість усіх працівників чол. 6 7 6 5
12. Фонд оплати праці всіх працівників тис. грн. 461,6 607,2 387,0 317,9
13. Середньомісячна заробітна плата грн. 8855,56 9115,0 6284,20 7064,0

Станом на 30.09.2023 прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Відомості про нерухоме майно: нерухоме майно відсутнє.

Відомості про земельні ділянки: земельні ділянки відсутні.

Відомості про транспортні засоби:

№ з/п Марка Модель Реєстраційний номер Рік випуску
1 Автомобіль Mercedes-benz 200 АТ8902АР 1984

Перелік активів (рухомого майна), що обліковуються на балансі підприємства та входять до складу об’єкта приватизації: 12 одиниць (вікна пластикові, світильники, комп’ютерна та офісна техніка тощо) (докладніше – у додатку до інформаційного повідомлення).

Майно підприємства в оренді не перебуває.

На балансі підприємства не перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації.

Оскільки підприємство не здійснює виробничої діяльності, викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються.

Умови продажу:

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Коломийське районне архітектурно-планувальне проектно-виробниче бюро» зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити:

 • погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації;
 • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України), протягом шести місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта: Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, м. Коломия, вул. Франка Івана, 40.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, ІІІ поверх, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/ivano-frankivsk.html.

Відповідальна особа: Гавриляк Михайло Васильович, начальник відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, телефон для довідок (0342) 752367, е-mail: gavryljak_26@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Адреса активу 78200 Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, м. Коломия, вул. Франка Івана, 40
Регiон Івано-Франківська область
Балансоутримувач ДП «Коломийське районне архітектурно-планувальне проектно-виробниче бюро», код ЄДРПОУ 22171452
Вид діяльності за КВЕД 71.11 Діяльність у сфері архітектури (основний)
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ, ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ТА ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42891875
Контактна особа по об'єкту Гавриляк Михайло Васильович, +38050 433 06 68, GAVRYLJAK_26@SPFU.GOV.UA
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 03.08.2023 № 1378 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації (із змінами)"
Наказ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію об'єкта від 16.08.2023 № 211
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

 1. magnustreyding

  Доброго дня.
  Нажаль в повідомленні не знайшов інформацію щодо складу майна яке входить до ЄМК (крім авто). Підкажіть будь ласка яке майно, рухоме та нерухоме, входить до складу ЄМК Коломийське районне архітектурно-планувальне проектно-виробниче бюро?

  • Понікарчик Олена

   Добрий день! Дякуємо за увагу до приватизації!

   Відповідно до інформаційного повідомлення з приватизації об’єкта на балансі підприємства обліковується лише рухоме майно: автомобіль Mercedes Benz, рік випуску 1984, та офісна техніка. Об’єкти нерухомого майна відсутні.
   Додатково інформуємо, що вся наявна інформація та документи щодо об’єкта приватизації розміщені у віртуальній кімнаті даних об’єкта.
   Доступ до віртуальної кімнати даних об’єкта Ви зможете отримати на підставі укладеного договору щодо нерозголошення потенційним покупцем конфіденційної інформації про об’єкти малої приватизації. Зразок заяви та договору, а також покрокова інструкція розміщенні за посиланням https://privatization.gov.ua/yak-kupyty-ob-yekt/ у розділі: «Як отримати більше інформації про об’єкт? Як працюють віртуальні кімнати даних?».

Додайте запитання