Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпро»

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

7 260 967

Кількість учасників аукціону:

18

Переможна пропозиція:

₴42 000 113

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Дніпро”. Основним видом діяльності підприємства, відповідно до Статуту є оптова торгівля іншими товарами господарського призначення. Основна номенклатура продукції (робі, послуг): продаж книжкової продукції.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпро».

Місцезнаходження: 01074, м. Київ, вул. Володимирська, 42.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 02473116.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2023: 4 особи.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: оптова торгівля іншими товарами господарського призначення.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за 9 місяців 2023: 2341,0 тис. грн., в тому числі експортної – 0 грн.

Основна номенклатура продукції (робі, послуг): продаж книжкової продукції.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2020 р. 440,0 440,0
2021 р. 747,0 747,0
2022 р. 203,0 203,0
9 місяців 2023 р. 951,0 951,0

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та за останній звітній період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 р. 2021 р. 2022 р. 9 місяців 2023 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 7357 7207 7265 7261
1.1 Необоротні активи тис. грн. 6417 6370 6368 6357
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 6437 6437 6435 6435
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 940 837 897 904
1.2.1 запаси тис. грн. 884 756 756 720
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 46 65 103 184
1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн. 10 16 38 0
2. Пасиви тис. грн. 7357 7207 7265 7261
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн. 5523 5122 4939 4933
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 1834 2085 2326 2328
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн. 1834 2085 2326 2164
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 2045 2089
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн. 88 90
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн. 7
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн. 234
2.4.5 прострочена зворотня фінансова допомога тис. грн. 2042
2.4.6 Інша заборгованість 1955 47
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 440 747 203 951
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 440 747 203 951
3.2 Інші операційні доходи тис. грн.
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 1140 1148 386 951
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 537 621 198 676
4.2 Адміністративні витрати тис. грн.
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 603 527 188 275
4.5 Інші витрати тис. грн.
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. (700) (401) (183)
6. Середня кількість всіх працівників чол. 4 27 5 4
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 250 397 100 123
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 5208 1225 1667 3416

Станом на 30.09.2023:

Поточні зобов’язання всього – 2328,0 тис.грн., в тому числі:

  • прострочена кредиторська заборгованість – 2089,0 тис. грн., (в тому числі: прострочена зворотня фінансова допомога – 2042,0 тис. грн., інша заборгованість – 47,0 тис. грн.);
  • розрахунки з оплати праці – 43,0 тис. грн.;
  • розрахунки перед бюджетом – 0 тис. грн.;
  • за товари, роботи, послуги – 121,0 тис. грн.;
  • розрахунки зі страхування – 0 тис. грн.;
  • інші зобов’язання – 75,0 тис. грн.

Відомості про об’єкти нерухомого майна, що входять до складу об’єкта приватизації:

Назва Адреса розташування Загальна площа

(м кв.)

Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності/інформація про реєстрацію права власності Форма власності та власник / орган управління
Нежитлове приміщення м. Київ, вул. Володимирська, 42 784,8 1526540780000 12209. Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 06.042018 № 120011563 та Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта від 06.12.2023 № 357226737 Державна. Державне підприємство «Дніпро»/Фонд державного майна України*

*Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 № 1010-Р до сфери управління Фонду державного майна України було передано єдиний майновий комплекс ДП «Державне спеціалізоване видавництво художньої літератури «Дніпро». Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 09.09.2022 № 1021 «Про затвердження нової редакції статуту державного підприємства «Державне спеціалізоване видавництво художньої літератури «Дніпро» назву зазначеного підприємства змінено на ДП «Дніпро».

До складу єдиного майнового комплексу державного підприємства «Дніпро» входять нежитлові приміщення загальною площею 784,8 кв.м (на 2-му, 3-му поверхах) в будівлі за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 42.

Департаментом охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації) та державним підприємством «Дніпро» укладений Охоронний договір від 14.09.2023 № 5063 на пам’ятку культурної спадщини – пам’ятку історії місцевого значення – будинок, в якому з 1908 по 1914 рр. розташовувався літературно-художній клуб, де бували Леся Українка, М. Лисенко, М. Старицький та ін. (рішення виконавчого комітету Київської міськради народних депутатів від 17.11.1987 № 1112) за адресою: вулиця Володимирська, 42, що розташований на території пам’ятки містобудування місцевого значення «Вулиця Володимирська та вулиця Терещенківська» (наказ Міністерства культури України від 14.08.2013 № 757, охоронний № 926-Кв).

Зазначена будівля не внесена до Переліку пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації , затвердженого Законом України від 23.09.2008 № 574-VI «Про Перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації».

На балансі підприємства відсутні  об’єкти, що не підлягають приватизації.

Відомості про об’єкти рухомого майна, що входять до складу об’єкта приватизації:

Найменування рухомого майна Інвентарний номер
1 БФП Принтер Canon s-SENSYS VF211 (9540BO58) 3640
2 Комп’ютер LENOVO E50-00 (90BX003VUL) 3641
3 Монітор 21.5″ BenQ GW2270HM (9H.LEXLA.TBE) 3638
4 Сейф-каса 59
5 Стіл письмовий 60
6 Стіл письмовий 61
7 Стіл письмовий CG 15 63
8 Стіл письмовий CG 194 64
9 Стіл письмовий CG 195 66
10 Стіл письмовий CG 195 67
11 Стіл письмовий CG 195 68
12 Стіл письмовий CG 195 70
13 Стіл письмовий CG 195 71
14 Стіл приставний 75
15 Стіл робочий 76
16 Стіл робочий 77
17 Стілець 78
18 Стілець 79
19 Стілець 80
20 Стілець 81
21 Стілець 82
22 Стілець 83
23 Шафа для книг 85
24 Шафа для книг 86
25 Шафа для книг 87
26 Шафа для книг 88
27 Шафа для книг 89
28 Шафа для книг 90
29 Шафа для одягу 92
30 Шафа книжкова 93
31 Шафа для платтів 94
32 Шафа книжкова 96

Підприємство не здійснює викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище.

Інформація щодо наявності/відсутності мобілізаційних завдань: мобілізаційні завдання (замовлення) на підприємстві відсутні.

Умови продажу:

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Дніпро» зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити:

  • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців від дати переходу права власності на єдиний майновий комплекс;
  • погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом, у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості);
  • у місячний строк звернутись до відповідного органу культурної спадщини та укласти охоронний договір на нежитлові приміщення площею 784,8 м кв., за адресою: м. Київ, вул.  Володимирська, 42, що є частиною пам’ятки культурної спадщини.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з з 9-00 до 16-00 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 42.

Телефон: 068-747-01-01.

Відповідальна особа: Руденко Маріанна Миколаївна.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву; адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 50-Г, адреса  вебсайту – http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.

Час роботи: з 08:00-17:00 (крім вихідних), п’ятниця з 08:00-15:45, обідня перерва: з 12:00-12:45.

Контактна особа організатора аукціону: Єгорова Олександра, телефон для довідок: (044) 281-00-34, е-mail: privat30@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 08.01.2024
Адреса активу 01074, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 42
Регiон Київ
Балансоутримувач Державне підприємство «Дніпро», код ЄДРПОУ 02473116
Вид діяльності за КВЕД 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву, код ЄДРПОУ 19030825
Контактна особа по об'єкту Гетьман Євген Олегович, +380442810023, privat30@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 07.09.2023 № 1596 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 11.09.2023 № 944
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 7 260 967,11
Гарантійний внесок 1 452 193,42
Прийом заявок до 07/01/2024
Інформація про переможця Товариство з обмеженою відповід­альністю «ГОЛДЕН ГЕЙТ 7», код ЄДРПОУ 43534938, Україна, 01030, місто Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 7
Ціна запропонована переможцем 42000113.00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 440 від 10.04.2024

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпро» ”