Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Чечельницький спиртовий завод”

ЄМК ДП «Чечельницький спиртовий завод», код ЄДРПОУ 05459176, розташований за адресою: 24800, Вінницька обл., Гайсинський р р-н, смт Чечельник, вул.Паркова, 17. До складу ЄМК входить 44 одиниці нерухомого майна, 37 одиниць рухомого майна та 17 транспортних засобів. Майно не зареєстровано. Земельні ділянки, на яких розташоване підприємство не входять до складу об’єкта приватизації.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Чечельницький спиртовий завод».

Місцезнаходження: 24800, Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт Чечельник, вул. Паркова,17.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 05459176.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2023: 1 особа.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв КВЕД 11.01.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 рік – 9 міс. 2023 року: 0 грн, в тому числі експортної – 0 грн.

Основна номенклатура продукції, в тому числі експортної: відсутня.

ДП «Чечельницький спиртовий завод» не здійснює господарську діяльність з 2009 року.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2020 р.
2021 р.
2022 р.
9 міс. 2023 р.

Основні показники господарської діяльності ДП «Чечельницький спиртовий завод» за останні три роки та за 9 місяців 2023 року:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 р. 2021 р. 2022 р. 9 міс. 2023 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн 3066,00 3066,00 2792,00 2792,00
2 . Основні засоби тис. грн 1130,00 1130,00 1130,00 1130,00
3. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн 0 0 0 0
4. Оборотні активи, в тому числі: тис. грн 1936,00 1936,00 1662,00 1662,00
4.1. запаси тис. грн 437,00 437,00 163,00 163,00
4.2. сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн 1499,00 1499,00 1499,00 1499,00
5. Власний капітал тис. грн -10885,00 -11549,00 -20268,00 -21775,00
6. Довгострокові зобов’язання, в тому числі тис. грн 0 0 0 0
6.1. Інші довгострокові зобов’язання тис. грн 0 0 0 0
7. Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 13951,00 14615,00 23060,00 24567,00
7.1. поточна кредиторська заборгованість сумарна, (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) в тому числі за: тис. грн 13951,00 14615,00 23060,00 24567,00
7.1.1. розрахунками з оплати праці; (рядок 1630) тис. грн 833,00 1000,00 1175,00 1335,00
7.1.2. розрахунками перед бюджетом; (рядок 1620) тис. грн 1572,00 1678,00 1786,00 1874,00
7.1.3. розрахунками зі страхування; (рядок 1625) тис. грн 420,00 540,00 661,00 760,00
7.1.4. розрахунками за товари, роботи, послуги; (рядок 1615) тис. грн 7113,00 7113,00 14883,00 14946,00
7.1.5. довгостроковими зобов’язаннями; (рядок 1610) тис. грн 396,00 396,00 396,00 396,00
7.1.6. короткострокові кредити банків; (рядок 1600) тис. грн 400,00 400,00 400,00 400,00
7.1.7. поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків; (рядок 1645) тис. грн 2804,00 2804,00 2804,00 2804,00
7.1.8. інші поточні зобовязання; (рядок 1690) тис. грн 413,00 684,00 955,00 2052,00
8. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 0 0 0 0
8.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 0 0 0 0
8.2. Інші операційні доходи тис. грн 0 0 0 0
8.3. Інші фінансові доходи тис. грн 0 0 0 0
9. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 0 0 0 1507,00
9.1. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 0 0 0 0
9.2. Адміністративні витрати тис. грн 0 0 0 1444,00
9.3. Витрати на збут тис. грн 0 0 0 0
9.4. Інші операційні витрати тис. грн 0 0 0 63,00
9.5. Інші витрати тис. грн 0 0 0 0
9.6. Витрати з податку на прибуток тис. грн 0 0 0 0
10. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн 0 0 0 –          1507,00
11. Середня кількість всіх працівників чол. 1 1 1 1
12. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 192 192 192 192
13. Середньомісячна заробітна плата грн 16 16 16 21,3

Станом на 30.09.2023:

Кредиторська заборгованість (в т.ч. прострочена кредиторська заборгованість) – 24567,00 тис. грн:

  • розрахунками з оплати праці – 1335,00 тис. грн;
  • розрахунками перед бюджетом – 1874,00 тис. грн;
  • розрахунками зі страхування –760,00 тис. грн;
  • розрахунками за товари, роботи, послуги – 14946,00 тис. грн;
  • довгостроковими зобов’язаннями – 396,00 тис. грн;
  • короткострокові кредити банків – 400,00 тис. грн;
  • поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків – 2804,00 тис. грн;
  • інші поточні зобов’язання – 2052,00 тис. грн.

Відомості про нерухоме майно**:

№ зп Назва Загальна площа, кв.м Місцезнаходження Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник/орган управління
1 Солодовня 695,3 Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Паркова, 17 відсутній Виробничі приміщення Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України***

2 Спиртосховище 282,8 Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Паркова, 17 відсутній Виробничі приміщення Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

3 Зерносклад №1 1123,4 Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Паркова, 17 відсутній Виробничі приміщення Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

4 Паркан шлак. Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Паркова, 17 відсутній Огорожі Не підлягає реєстрації Державна,

Фонд державного майна України

5 Бродильне відділення 353,8 Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Паркова, 17 відсутній Виробничі приміщення Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

6 Артезіанська скважина Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Паркова, 17 відсутній Артезіанські скважини Не підлягає реєстрації Державна,

Фонд державного майна України

7 Матеріальний склад 174,8 Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Паркова, 17 відсутній Виробничі приміщення Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

8 Мех.майстерня та мазутна станція 353,4 Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Паркова, 17 відсутній Виробничі приміщення Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

9 Вуглекислотний цех 309,5 Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Паркова, 17 відсутній Виробничі приміщення Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

10 Будівля 3-поверхова електроцех 190,5 Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Паркова, 17 відсутній Виробничі приміщення Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

11 Трансформаторна підстанція 289,1 Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Паркова, 17 відсутній Виробничі приміщення Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

12 Автогараж 330,1 Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Паркова, 17 відсутній Виробничі приміщення Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

13 Котельне відділення 431,7 Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Паркова, 17 відсутній Виробничі приміщення Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

14 Насосна станція 62 Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Паркова, 17 відсутній Виробничі приміщення Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

15 Димова труба Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Паркова, 17 відсутній Димові труби Не підлягає реєстрації Державна,

Фонд державного майна України

16 Варочне відділення і млин 520,9 Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Паркова, 17 відсутній Виробничі приміщення Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

17 Цех повітряних зерен рису 560 Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Паркова, 17 відсутній Виробничі приміщення Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

18 Насосна станція зворотного водопостачання 84,6 Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Паркова, 17 відсутній Виробничі приміщення Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

19 Градірна 30,7 Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Паркова, 17 відсутній Виробничі приміщення Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

20 Ферма 403,6 Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Паркова, 17 відсутній Виробничі приміщення Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

21 Теплотраса 80м Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Паркова, 17 відсутній теплотраси Не підлягає реєстрації Державна,

Фонд державного майна України

22 Цех БРУ і зливне відділення 519 Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Паркова, 17 відсутній Виробничі приміщення Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

23 Лікеро-горілчаний цех 577,5 Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Паркова, 17 відсутній Виробничі приміщення Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

24 Теплиця 121,6 Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Паркова, 17 відсутній Виробничі приміщення Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

25 Адмінбудівля КПП вагова       2-х поверхова 149,4 Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Паркова, 17 відсутній Виробничі приміщення Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

26 Будівля очисний відділ 320,8 Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Паркова, 17 відсутній Виробничі приміщення Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

27 Будівля складу зерен рису 401,4 Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Паркова, 17 відсутній Виробничі приміщення Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

28 Будівля цеху рису 381,6 Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Паркова, 17 відсутній Виробничі приміщення Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

29 Будівля цеху десертних напоїв 129,5 Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Паркова, 17 відсутній Виробничі приміщення Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

30 Огорожа Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Паркова, 17 відсутній Огорожі Не підлягає реєстрації Державна,

Фонд державного майна України

31 Ангари 768 Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Паркова, 17 відсутній Виробничі приміщення Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

32 Будівля бардостанції Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Паркова, 17 відсутній Виробничі приміщення Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

33 Поля фільтрації Вінницька обл., Гайсинський р-н, село Тартак не підлягає реєстрації Поля фільтрації Не підлягає реєстрації Державна,

Фонд державного майна України

34 Адмінкорпус* 648,6 (в т. ч. 193,8 ПРУ) Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Паркова, 17 відсутній Виробничі приміщення Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

35 Водопровід Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Паркова, 17 не підлягає реєстрації Водопроводи Не підлягає реєстрації Державна,

Фонд державного майна України

36 Огорожа 170м Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Паркова, 17 відсутній Огорожі Не підлягає реєстрації Державна,

Фонд державного майна України

37 Огорожа з бетонних плит Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Паркова, 17 відсутній Огорожі Не підлягає реєстрації Державна,

Фонд державного майна України

38 Автомобільна дорога Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Паркова, 17 не підлягає реєстрації Автомобільні дороги Не підлягає реєстрації Державна,

Фонд державного майна України

39 Артезіанська скважина Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Паркова, 17 відсутній Артезіанська скважина Не підлягає реєстрації Державна,

Фонд державного майна України

40 Будівля зерноскладу №2 768,2 Одеська обл. Кодимський р-н, ст.Кодима відсутній Виробничі приміщення Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

41 Залізнодорожний тупік Одеська обл. Кодимський р-н, ст.Кодима не підлягає реєстрації Залізнодорожний тупік Не підлягає реєстрації Державна,

Фонд державного майна України

42 Вагова вага 15 т. 54,1 Одеська обл. Кодимський р-н, ст.Кодима відсутній Виробничі приміщення Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

43 Будівля пункт переливу 41,9 Одеська обл. Кодимський р-н, ст.Кодима відсутній Виробничі приміщення Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

44 Будівля клубу Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Орлова відсутній Громадські будівлі Право власності не зареєстровано Державна,

Фонд державного майна України

* В підвальному приміщенні адмінкорпусу знаходиться  протирадіаційне укриття (ПРУ) площею 193,8 кв.м, яке не підлягає приватизації.

** Нерухоме майно не зареєстроване. На об’єкти нерухомого майна (крім будівлі бардостанції та будівлі клубу) виготовлена технічна документація, яка підлягає реєстрації в Реєстрі будівельної діяльності.

***Наказ Фонду державного майна України від 14.05.2021 № 808 «Про прийняття до сфери управління Фонду державного майна України єдиного майнового комплексу державного підприємства «Чечельницький спиртовий завод» (код за ЄДРПОУ 05459176)».

Відомості про земельні ділянки:

Адреса розташування Площа земельної ділянки, (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою/інформація про власність, інформація про обтяження
Вінницька обл, Гайсинський р-н, с Тартак 15,4688 відсутній для виробничої діяльності та комерційного використання Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ВН № 38 виданий відповідно до рішення 11 сесії ІІІ скликання Тартацької сільської ради народних депутатів від 05.10.2000
Вінницька обл, Гайсинський р-н, смт Чечельник 7,4019 відсутній для виробничої діяльності комерційного використання і громадського призначення Державний акт серія ВН № 39 виданий відповідно до рішення 12 сесії ІІІ скликання Чечельницької селищної ради народних депутатів від 04.09.2000

Земельні ділянки, на яких розташований Об’єкт приватизації, не є предметом купівлі-продажу, тому питання землекористування Покупець вирішує самостійно в установленому чинним законодавством порядку, після переходу до Покупця права власності на Об’єкт приватизації.

Інформація про  транспортні засоби станом на 30.09.2023:

№ з/п Назва майна Місцезнаходження майна Рік випуску (будівництва) чи дата придбання (введення в експлуатацію) Номер інвентарний/номенклатурний
1 Автомобіль ГАЗ 31029 31-04 кузов Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Чечельник, вул. Паркова, 17 1984 2380
2 Авттомобіль ГАЗ 3110 555-43 кузов Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Чечельник, вул. Паркова, 17 2000 2455
3 Автомобіль ГАЗ-53 44-41 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Чечельник, вул. Паркова, 17 1992 2298
4 Автомобіль ЗІЛ -130 33-65 рама Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Чечельник, вул. Паркова, 17 1979 921
5 Автомобіль КАМАЗ 55-11 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Чечельник, вул. Паркова, 17 1990 2473
6 Автомобіль КАМАЗ 04-99 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Чечельник, вул. Паркова, 17 1989 2002
7 Автомобіль КАМАЗ 56-87 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Чечельник, вул. Паркова, 17 1990 2066
8 Автомобіль КАМАЗ59-07 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Чечельник, вул. Паркова, 17 1990 2089
9 Автомобіль КРАЗ 13-30 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Чечельник, вул. Паркова, 17 1994 2327
10 Полуприцеп ОДА 39370 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Чечельник, вул. Паркова, 17 1989 2018
11 Автомобіль САЗ 42-63 рама Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Чечельник, вул. Паркова, 17 1991 2263
12 Автомобіль УАЗ 3303 13-11 рама Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Чечельник, вул. Паркова, 17 1994 2329
13 Авто цистерна причіп Вінницька обл. Гайсинський р-н, смт. Чечельник, вул. Паркова, 17 1991 2278
14 Екскаватор ЕО 26-21 ЮМЗ Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Чечельник, вул. Паркова, 17 2000 2477
15 Трактор Т-40 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Чечельник, вул. Паркова, 17 1991 2244
16 Трактор Т-16 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Чечельник, вул. Паркова, 17 1991 2218
17 Трактор ЮМЗ -6 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Чечельник, вул. Паркова,17 2000 2458

За інформацією підприємства стан транспортних засобів незадовільний, реєстраційні документи відсутні.

Відомості про рухоме майно, що обліковується на балансі підприємства та входить до складу об’єкта приватизації: 37 інвентарних одиниць (машини, обладнання, інвентар) (докладніше – у додатку до інформаційного повідомлення).

Станом на 28.12.2023 майно підприємства в оренді не перебуває.

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації:

  Найменування, адреса Рік випуску Інв.№
1 Житловий будинок 1 поверх, смт. Чечельник, вул. Орлова, 72 1934 19
2 Житловий будинок 1 поверх, смт. Чечельник, вул. Орлова, 74 1934 20
3 Житловий будинок 1 поверх, смт. Чечельник, вул. Орлова, 76 1956 21
4 Житловий будинок 1 поверх, смт. Чечельник, вул. Орлова, 84 1998 23
5 Житловий будинок 1 поверх, смт. Чечельник, вул. Орлова, 70 1960 24
6 Житловий будинок 1 поверх, смт. Чечельник, вул. Котовського, 13 1933 25
7 Житловий будинок 1 поверх, смт. Чечельник, вул. Святомихайлівська, 17 1928 26
8 Житловий будинок 1 поверх, смт. Чечельник, вул. Котовського, 19 1929 27
9 Сарай, смт. Чечельник, вул. Орлова 1952 28
10 Сарай, смт. Чечельник, вул. Орлова 1955 29
11 Сарай, смт. Чечельник, вул. Орлова 1957 30
12 Сарай, смт. Чечельник, вул. Орлова 1982 30а
13 Паркан дерев’яний 300 м 1964 54
14 Туалет шлаковий, смт. Чечельник, вул. Орлова 1955 36
15 Водопровідна мережа 150 м 1979 912
16 3-кімн.квартира, смт. Чечельник, вул. Паркова, 16 2000 2456а
17 Протирадіаційне укриття площ.193,8 кв.м, смт.Чечельник, вул.Паркова, 17 1970 14а

Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта від 10.01.2024 (номер інформаційної довідки: 361417705) щодо майна/прав державного підприємства «Чечельницький спиртовий завод» зареєстровані обтяження (арешт нерухомого майна).

Підприємство не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не проводились, відходи не утворювались та не розміщались, у зв’язку з тим, що ДП «Чечельницький спиртовий завод» не здійснює  господарську діяльність з 2009 року.

Умови продажу:

Покупець ЄМК ДП  «Чечельницький спиртовий завод» зобов’язаний протягом шести місяців від дати переходу права власності забезпечити:

  • погашення боргів із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на ЄМК ДП «Чечельницький спиртовий завод»;
  • недопущення звільнення працівників ДП «Чечельницький спиртовий завод» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті  40 та статті 41 Кодексу законів про працю України).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8-00 до 17-00 за місцем розташування об’єкта.

Телефон: 0678573475, E-mail: Chechelnuk_spirtzavod@ukr.net.

Відповідальна особа: Гуренко Віталій Миколайович, т.в.о директора ДП «Чечельницький спиртовий завод».

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua/.

Телефон для довідок: (0432) 67-26-08.

Контактна особа від організатора аукціону: Откідач Тетяна Олексіївна, телефон для довідок: 0989564533.

Додаткова інформація

Адреса активу Україна, 24800, Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт Чечельник, вул. Паркова, 17
Регiон Вінницька область
Балансоутримувач ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД", код за ЄДРПОУ 05459176
Вид діяльності за КВЕД 11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв (основний);
10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання;
10.89 Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у.;
11.02 Виробництво виноградних вин;
20.11 Виробництво промислових газів;
46.34 Оптова торгівля напоями;
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42964094
Контактна особа по об'єкту Откідач Тетяна Олексіївна, +38043 267 26 08, vinnytsia@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 01.06.2021 № 943 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 «Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 877 від 15.06.2021
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Чечельницький спиртовий завод” ”