Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Браїлівський сокоморсовий завод”

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2023 – 2 особи. Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є виробництво фруктових та овочевих соків. Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2021 –  2023 роки: 0 тис. грн, в тому числі експортної – 0 тис. грн. Основна номенклатура продукції: 0 тис. грн, в тому числі експортної: 0 тис. грн. Підприємство не працююче.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Браїлівський сокоморсовий завод».

Місцезнаходження: Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00375450.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2023: 2 особи.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: виробництво фруктових та овочевих соків.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2021 – 2023 роки: 0 тис. грн, в тому числі експортної – 0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: 0 тис. грн, в тому числі експортної: 0 тис. грн.

Підприємство не працююче з 2007 року.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн.

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн.

2021 р. 30,00 0,00
2022 р. 39,00 0,00
2023 р. 42,0 0,00

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та за останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2021 р. 2022 р. 2023 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн 312,4 333,3 333,3
2 . Основні засоби тис. грн 0 27,8 27,8
3. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн 0 0 0
4. Оборотні активи, в тому числі: тис. грн 312,4 333,3 333,3
4.1. запаси тис. грн 0,5 0,5 0,5
4.2. сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн 309,4 305,0 305,0
5. Власний капітал тис. грн -6143,7 -7022,0 -7393,9
6. Довгострокові зобов’язання, в тому числі тис. грн 0 0 0
6.1. Інші довгострокові зобов’язання тис. грн 0 0 0
7. Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 6456,1 7355,3 7727,2
7.1. поточна кредиторська заборгованість сумарна, (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

в тому числі за:

тис. грн 6456,1 7355,3 7727,2
7.1.1. розрахунками з оплати праці; (рядок 1630) тис. грн 1291,8 1793,5 2214,2
7.1.2. розрахунками перед бюджетом; (рядок 1620) тис. грн 1412,3 1521,2 1636,9
7.1.3. розрахунками зі страхування; (рядок 1625) тис. грн 1966,6 2113,4 2244,1
7.1.4. розрахунками за товари, роботи, послуги; (рядок 1615) тис. грн 1663,2 1805,0 1360,0
7.1.5. довгостроковими зобов’язаннями; (рядок 1610) тис. грн 0 0 0
7.1.6. короткострокові кредити банків;  (рядок 1600)    тис. грн 0 0 0
7.1.7. поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків; (рядок 1645)    тис. грн 0 0 0
7.1.8. інші поточні зобовязання; (рядок 1690)   тис. грн 122,2 122,2 272,0
8. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 30,0 39,0 487,0
8.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 30,0 39,0 42,0
8.2. Інші операційні доходи тис. грн 0 0 445,0
8.3. Інші фінансові доходи тис. грн 0 0 0
9. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 341,8 966,3 848,7
9.1. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 0 0 0
9.2. Адміністративні витрати тис. грн 0 0 0
9.3. Витрати на збут тис. грн 0 0 0
9.4. Інші операційні витрати тис. грн 0 0 0
9.5. Інші витрати тис. грн 341,8 966,3 848,7
9.6. Витрати з податку на прибуток тис. грн 0 0 0
10. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн -311,8 -927,3 -361,7
11. Середня кількість всіх працівників чол. 3 2 2
12. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 253,3 667,5 667,5
13. Середньомісячна заробітна плата грн 7035 27810 27810

Станом на 31.12.2023 року

Прострочена кредиторська  заборгованість – 7727,2 тис.грн, в тому числі:

  • заборгованість за товари, роботи, послуги – 1360,0 тис.грн;
  • заборгованість по заробітній платі – 2214,2 тис. грн;
  • заборгованість перед бюджетом – 3881,00 тис. грн;
  • інша кредиторська заборгованість – 272,00 тис. грн.

Відомості про нерухоме майно, що входить до складу об’єкта приватизації:

Назва Адреса розташування Загальна площа 2) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності/інформація про реєстрацію права власності Форма власності та власник
739/1000 часток майнового комплексу нежитлових будівель складаються з: Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 2265027905210 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав. Індексний номер витягу: 343955286 від 23.08.2023 Державна,

Фонд державного майна України

Склад готової продукції (розливочна) літ. Б Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 1520,6 2265027905210 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав. Індексний номер витягу: 343955286 від 23.08.2023 Державна,

Фонд державного майна України.

Склад готової продукції, майстерні літ. В Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 247,9 2265027905210 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав. Індексний номер витягу: 343955286 від 23.08.2023 Державна,

Фонд державного майна України.

Будівля котельні літ. Г Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 328,4 2265027905210 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав. Індексний номер витягу: 343955286 від 23.08.2023 Державна,

Фонд державного майна України.

Склад літ. Д Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 133,5 2265027905210 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав. Індексний номер витягу: 343955286 від 23.08.2023 Державна,

Фонд державного майна України.

Прохідна цеху №1 літ. Е Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 41,3 2265027905210 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав. Індексний номер витягу: 343955286 від 23.08.2023 Державна,

Фонд державного майна України.

Майстерня плотницької літ. Ж Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 25,8 2265027905210 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав. Індексний номер витягу: 343955286 від 23.08.2023 Державна,

Фонд державного майна України.

Трансформаторна підстанція літ. З Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 6,8 2265027905210 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав. Індексний номер витягу: 343955286 від 23.08.2023 Державна,

Фонд державного майна України.

Будівля насосної станції технічної води літ. И Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 17,9 2265027905210 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав. Індексний номер витягу: 343955286 від 23.08.2023 Державна,

Фонд державного майна України.

Вбиральня літ. К Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10  16,6 2265027905210 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав. Індексний номер витягу: 343955286 від 23.08.2023 Державна,

Фонд державного майна України.

Відстійник каналізаційний №1 Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 12,5 2265027905210 Каналізаційні відстійники Витяг з Державного реєстру речових прав. Індексний номер витягу: 343955286 від 23.08.2023 Державна,

Фонд державного майна України.

Відстійник каналізаційний №2 Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 8 2265027905210 Каналізаційні відстійники Витяг з Державного реєстру речових прав. Індексний номер витягу: 343955286 від 23.08.2023 Державна, Фонд державного майна України.
Відстійник каналізаційний №3 Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 3,3 2265027905210 Каналізаційні відстійники Витяг з Державного реєстру речових прав. Індексний номер витягу: 343955286 від 23.08.2023 Державна, Фонд державного майна України.
Завальна яма з навісом №4 Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 23 2265027905210 Ями Витяг з Державного реєстру речових прав. Індексний номер витягу: 343955286 від 23.08.2023 Державна,

Фонд державного майна України.

Огорожа №5 Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 9,4 2265027905210 Огорожі Витяг з Державного реєстру речових прав. Індексний номер витягу: 343955286 від 23.08.2023 Державна,

Фонд державного майна України.

Огорожа №6 Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 170 2265027905210 Огорожі Витяг з Державного реєстру речових прав. Індексний номер витягу: 343955286 від 23.08.2023 Державна,

Фонд державного майна України.

Огорожа №7 Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 55 2265027905210 Огорожі Витяг з Державного реєстру речових прав. Індексний номер витягу: 343955286 від 23.08.2023 Державна,

Фонд державного майна України.

Водонапірна вежа №8 Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 1 2265027905210 Вежі Витяг з Державного реєстру речових прав. Індексний номер витягу: 343955286 від 23.08.2023 Державна,

Фонд державного майна України.

Завальна яма №9 Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 15,8 2265027905210 Ями Витяг з Державного реєстру речових прав. Індексний номер витягу: 343955286 від 23.08.2023 Державна,

Фонд державного майна України.

Водопровідна мережа Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 Не потребує реєстрації Державна,

Фонд державного майна України.

Каналізаційна мережа Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 Не потребує реєстрації Державна,

Фонд державного майна України.

Теплова мережа Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 Не потребує реєстрації Державна, Фонд державного майна України.
Артезіанська свердловина, інв. №0030 Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 107 Не потребує реєстрації Державна,
Фонд державного майна України.

Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта від 13.03.2024 (номер інформаційної довідки 369614991) щодо майна/прав державного підприємства «Браїлівський сокоморсовий завод» зареєстровані обтяження (арешт нерухомого майна).

У ДП «Браїлівський сокоморсовий завод» відсутні права на земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні. Рішенням Господарського суду Вінницької області від 27.09.2013 року, справа №902/1000/13 визнано таким, що втратив чинність Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія ІІ-ВН №001126, виданий 26.05.1995.

На балансі підприємства відсутні транспортні засоби.

Майно, що входить до складу ЄМК ДП «Браїлівський сокоморсовий завод» не перебуває в оренді.

На балансі підприємства ДП «Браїлівський сокоморсовий завод» перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації:

  • артезіанська свердловина (інв. №0025) з насосною станцією над свердловиною літ. О, тамбуром літ. О1, загальною площею 24,7 кв.м, (інв. №0024), які розташовані за адресою: Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10.
  • артезіанська свердловина (інв. №0029) з насосною станцією (інв. №0028) над свердловиною літ. А, 1969 року побудови, за адресою: Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Шевченка, б/н.

Перелік іншого рухомого майна, яке обліковується на балансі ЄМК державного підприємства «Браїлівський сокоморсовий завод», наведено у додатку 1 Інформаційного повідомлення.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не проводились, відходи не утворювались та не розміщались, у звязку з тим, що ДП «Браїлівський сокоморсовий завод» не здійснює господарську діяльність за призначенням.

Інформація щодо наявності/відсутності мобілізаційних завдань: мобілізаційні завдання (замовлення) на підприємстві відсутні.

Умови продажу:

  • погашення протягом шести місяців боргів ДП «Браїлівський сокоморсовий завод» із заробітної плати, перед бюджетом, у розмірі що складеться на дату переходу до покупця права власності на ЄМК ДП «Браїлівський сокоморсовий завод»;
  • недопущення звільнення працівників ДП «Браїлівський сокоморсовий завод» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України), протягом шести місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: понеділок – четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00 за місцем його розташування за адресою: Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10.

Відповідальна особа: Костюченко Василь Петрович, в.о. директора ДП «Браїлівський сокоморсовий завод», Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10, тел. (097) 24-1 4-114, E-mail: vas_kost@i.ua.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua/. Час роботи з 08:00-17:00 (крім вихідних), п’ятниця з 08:00-15:45, обідня перерва з 13:00-13:45.

Контактна особа від організатора аукціону: Войтова Людмила Олексіївна, головний спеціаліст відділу приватизації державного майна Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави Регіонального відділення  Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, тел. (067) 16 68 581, e-mail: l.o.voitova@spfu.gov.ua.

Телефон для довідок: (0432) 67-26-08.

Додаткова інформація

Адреса активу Україна, 23130, Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт. Браїлів, вул. Чайковського, 10
Регiон Вінницька область
Балансоутримувач ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БРАЇЛІВСЬКИЙ СОКОМОРСОВИЙ ЗАВОД", код за ЄДРПОУ 00375450
Вид діяльності за КВЕД 15.32.0 ВИРОБНИЦТВО ФРУКТОВИХ ТА ОВОЧЕВИХ СОКІВ (основний)
15.98.0 ВИРОБНИЦТВО МІНЕРАЛЬНИХ ВОД ТА ІНШИХ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ
45.21.1 БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ
51.34.0 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НАПОЯМИ
60.24.1 ДІЯЛЬНІСТЬ АВТОМОБІЛЬНОГО ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42964094
Контактна особа по об'єкту Войтова Людмила, +38067 166 85 81, vinnytsia@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2022 році"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 163 від 31.01.2022
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Браїлівський сокоморсовий завод” ”