Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Браїлівський сокоморсовий завод”

Стартова ціна:

333 300

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2023 – 2 особи. Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є виробництво фруктових та овочевих соків. Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 рік – 9 місяців 2023 року: 0 тис. грн, в тому числі експортної – 0 тис. грн. Основна номенклатура продукції: 0 тис. грн, в тому числі експортної: 0 тис. грн. Підприємство не працююче.

Документація об'єкту

Прийом заявок до:

Взяти участь в аукціоні

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Браїлівський сокоморсовий завод».

Місцезнаходження: Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00375450.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2023: 2 особи.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: виробництво фруктових та овочевих соків.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 рік – 9 місяців 2023 року: 0 тис. грн, в тому числі експортної – 0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: 0 тис. грн, в тому числі експортної: 0 тис. грн.

Підприємство не працююче з 2007 року.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн.

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн.

2020 р. 30,00 0,00
2021 р. 30,00 0,00
2022 р. 39,00 0,00
9 місяців 2023 р. 31,50 0,00

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та за останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 р. 2021 р. 2022 р. 9 міс. 2023 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 315,2 312,4 333,3 333,3
1.1 Необоротні активи тис. грн. 0 0 0 0
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 0 0 0 0
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 0 0 0 0
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 0 0 27,8 27,8
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн. 0 0 0 0
1.2 Оборотні активи тис. грн. 315,2 312,4 333,3 333,3
1.2.1 запаси тис. грн. 0,5 0,5 0,5 0,5
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 309,4 309,4 305,0 305,0
1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн. 5,3 2,5 0 0
2. Пасиви тис. грн. 315,2 312,4 333,3 333,3
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн. -5831,9 -6143,7 -7043,2 -7100,5
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн. 0 0 0 0
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 6147,1 6456,1 7376,5 7433,8
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн. 6147,1 6456,1 7376,5 7433,8
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 6147,1 6456,1 7376,5 7433,8
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн. 1087,9 1291,8 1793,5 2128,7
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн. 1362,9 1412,3 1542,4 1609,6
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн. 1910,9 1966,6 2113,4 2213,3
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн. 1663,2 1663,2 1805,0 1360,0
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 30,0 30,0 39,0 476,5
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 30,0 30,0 39,0 31,5
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 0 0 0 445,0
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 0 0 0 0
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 596,8 341,8 966,3 555,0
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 211,4 0 0 0
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 0 0 0 0
4.3 Витрати на збут тис. грн. 0 0 0 0
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 0 0 0 0
4.5 Інші витрати тис. грн. 385,4 341,8 966,3 555,0
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 0 0 0 0
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. -566,8 -311,8 -927,3 -78,5
6. Середня кількість всіх працівників чол. 5 3 2 2
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 225,2 253,3 667,5 453,6
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 3751 7035 27810 25200

Станом на 30.09.2023 року

Прострочена кредиторська заборгованість – 7 433,8 тис.грн, в тому числі:

  • заборгованість по заробітній платі – 2128,7 тис.грн;
  • заборгованість по розрахунках з бюджетом та зі страхування (податки, страхові внески) – 3822,9 тис.грн;
  • заборгованість за товари, роботи, послуги – 1360,0 тис.грн;
  • інша кредиторська заборгованість – 122,2 тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованість – 0,0 тис.грн.

Відомості про нерухоме майно, що входить до складу об’єкта приватизації:

Назва Адреса розташування Загальна площа 2) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності/інформація про реєстрацію права власності Форма власності та власник
739/1000 часток майнового комплексу нежитлових будівель складаються з: Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 2265027905210 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав. Індексний номер витягу: 343955286 від 23.08.2023 Державна,

Фонд державного майна України

Склад готової продукції (розливочна) літ. Б Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 1520,6 2265027905210 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав. Індексний номер витягу: 343955286 від 23.08.2023 Державна,

Фонд державного майна України.

Склад готової продукції, майстерні літ. В Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 247,9 2265027905210 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав. Індексний номер витягу: 343955286 від 23.08.2023 Державна,

Фонд державного майна України.

Будівля котельні літ. Г Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 328,4 2265027905210 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав. Індексний номер витягу: 343955286 від 23.08.2023 Державна,

Фонд державного майна України.

Склад літ. Д Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 133,5 2265027905210 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав. Індексний номер витягу: 343955286 від 23.08.2023 Державна,

Фонд державного майна України.

Прохідна цеху №1 літ. Е Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 41,3 2265027905210 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав. Індексний номер витягу: 343955286 від 23.08.2023 Державна,

Фонд державного майна України.

Майстерня плотницької літ. Ж Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 25,8 2265027905210 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав. Індексний номер витягу: 343955286 від 23.08.2023 Державна,

Фонд державного майна України.

Трансформаторна підстанція літ. З Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 6,8 2265027905210 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав. Індексний номер витягу: 343955286 від 23.08.2023 Державна,

Фонд державного майна України.

Будівля насосної станції технічної води літ. И Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 17,9 2265027905210 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав. Індексний номер витягу: 343955286 від 23.08.2023 Державна,

Фонд державного майна України.

Вбиральня літ. К Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10  16,6 2265027905210 Виробничі приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав. Індексний номер витягу: 343955286 від 23.08.2023 Державна,

Фонд державного майна України.

Відстійник каналізаційний №1 Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 12,5 2265027905210 Каналізаційні відстійники Витяг з Державного реєстру речових прав. Індексний номер витягу: 343955286 від 23.08.2023 Державна,

Фонд державного майна України.

Відстійник каналізаційний №2 Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 8 2265027905210 Каналізаційні відстійники Витяг з Державного реєстру речових прав. Індексний номер витягу: 343955286 від 23.08.2023 Державна, Фонд державного майна України.
Відстійник каналізаційний №3 Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 3,3 2265027905210 Каналізаційні відстійники Витяг з Державного реєстру речових прав. Індексний номер витягу: 343955286 від 23.08.2023 Державна, Фонд державного майна України.
Завальна яма з навісом №4 Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 23 2265027905210 Ями Витяг з Державного реєстру речових прав. Індексний номер витягу: 343955286 від 23.08.2023 Державна,

Фонд державного майна України.

Огорожа №5 Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 9,4 2265027905210 Огорожі Витяг з Державного реєстру речових прав. Індексний номер витягу: 343955286 від 23.08.2023 Державна,

Фонд державного майна України.

Огорожа №6 Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 170 2265027905210 Огорожі Витяг з Державного реєстру речових прав. Індексний номер витягу: 343955286 від 23.08.2023 Державна,

Фонд державного майна України.

Огорожа №7 Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 55 2265027905210 Огорожі Витяг з Державного реєстру речових прав. Індексний номер витягу: 343955286 від 23.08.2023 Державна,

Фонд державного майна України.

Водонапірна вежа №8 Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 1 2265027905210 Вежі Витяг з Державного реєстру речових прав. Індексний номер витягу: 343955286 від 23.08.2023 Державна,

Фонд державного майна України.

Завальна яма №9 Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 15,8 2265027905210 Ями Витяг з Державного реєстру речових прав. Індексний номер витягу: 343955286 від 23.08.2023 Державна,

Фонд державного майна України.

Водопровідна мережа Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 Не потребує реєстрації Державна
Каналізаційна мережа Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 Не потребує реєстрації Державна
Теплова мережа Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10 Не потребує реєстрації Державна
Споруда насосної станції над свердловиною, інв. №0028 Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Шевченка 8,3 Не потребує реєстрації Державна
Артезіанська свердловина, інв. №0029 Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Шевченка Не потребує реєстрації Державна

Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта від 17.11.2023 номер інформаційної довідки 354857627: Жмеринським міськрайонним відділом державної виконавчої служби Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький), Вінницька область, рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56758661 від 23.02.2021 накладено арешт на все нерухоме майно державного підприємства «Браїлівський сокоморсовий завод».

Підприємство має в своїх активах виробниче обладнання в кількості 58 шт., інструменти, прилади, інвентар (меблі) в кількості 244 шт., запасні частини в кількості 302 шт., малоцінні та швидкозношувальні предмети в кількості 795 шт. Транспортні засоби відсутні.

У ДП «Браїлівський сокоморсовий завод» відсутні земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні. Рішенням Господарського суду Вінницької області від 27.09.2013 року, справа №902/1000/13 визнано таким, що втратив чинність Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія ІІ-ВН №001126, виданий 26.05.2019.

Майно, що входить до складу ЄМК ДП «Браїлівський сокоморсовий завод» не перебуває в оренді.

На балансі підприємства ДП «Браїлівський сокоморсовий завод» перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації:

  • артезіанська свердловина (інв. №0025), насосна станція над свердловиною літ. О, загальною площею 24,7 кв.м, (інв. №0024), які розташовані за адресою: Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10.
  • артезіанська свердловина (інв. №0030) за адресою: Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 107.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не проводились, відходи не утворювались та не розміщались, у звязку з тим, що ДП «Браїлівський сокоморсовий завод» не здійснює господарську діяльність за призначенням.

Умови продажу:

  • погашення протягом шести місяців боргів ДП «Браїлівський сокоморсовий завод» із заробітної плати, перед бюджетом, у розмірі що складеться на дату переходу до покупця права власності на ЄМК ДП «Браїлівський сокоморсовий завод»;
  • недопущення звільнення працівників ДП «Браїлівський сокоморсовий завод» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України), протягом шести місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: понеділок – четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00 за місцем його розташування за адресою: Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10.

Відповідальна особа: Костюченко Василь Петрович, в.о. директора ДП Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Чайковського, 10, тел. (097) 241 4114.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua/.

Контактна особа від організатора аукціону: Войтова Людмила Олексіївна, головний спеціаліст відділу приватизації державного майна Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави Регіонального відділення  Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, тел. (067) 16 68 581, e-mail: l.o.voitova@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 08.12.2023
Адреса активу Україна, 23130, Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт. Браїлів, вул. Чайковського, 10
Регiон Вінницька область
Балансоутримувач ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БРАЇЛІВСЬКИЙ СОКОМОРСОВИЙ ЗАВОД", код за ЄДРПОУ 00375450
Вид діяльності за КВЕД 15.32.0 ВИРОБНИЦТВО ФРУКТОВИХ ТА ОВОЧЕВИХ СОКІВ (основний)
15.98.0 ВИРОБНИЦТВО МІНЕРАЛЬНИХ ВОД ТА ІНШИХ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ
45.21.1 БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ
51.34.0 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НАПОЯМИ
60.24.1 ДІЯЛЬНІСТЬ АВТОМОБІЛЬНОГО ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42964094
Контактна особа по об'єкту Войтова Людмила, +38067 166 85 81, vinnytsia@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2022 році"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 163 від 31.01.2022
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 333 300,00
Гарантійний внесок 66 660,00
Прийом заявок до 07/12/2023

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Браїлівський сокоморсовий завод” ”