Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Бджільнянський спиртовий завод»

Стартова ціна:

68 488 750

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Бджільнянський спиртовий завод», за адресою: 23840, Вінницька область, Гайсинський р-н, с. Бджільна, вул. Заводська, 53.

Документація об'єкту

Прийом заявок до:

Взяти участь в аукціоні

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Бджільнянський спиртовий завод».

Місцезнаходження:  23840, Вінницька область, Гайсинський р-н, с. Бджільна, вул. Заводська, 53.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 05459140.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2024: 69 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: виробництво інших основних органічних хімічних речовин (20.14).

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2021 – 1 квартал 2024 р.: 97442,00 тис. грн, в тому числі експортної – 0 грн.

Основна номенклатура продукції:

 • 14.74.00 Спирт етиловий неденатурований із вмістом спирту не менше 80 об. %,
 • 59.59.94 Продукти хімічні, н.в.і.у.,
 • 14.61 Сполуки з альдегідною функціональною групою,

в тому числі експортної: 20.14.74.00, 20.59.59.94, 20.14.61.

Державне підприємство «Бджільнянський спиртовий завод» не проводить фінансово-господарську діяльність з червня 2022 року.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2021 р. 49 468,0 48 589,00
2022 р. 47 246,0 46 589,0
2023 р. 728,0 0
1 квартал 2024 р. 0 0

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та перший квартал 2024 року:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2021р. 2022 р. 2023 р. 1 квартал 2024
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 62 669 66 725 67 220 68 499
2. Основні засоби тис. грн. 1 705 1 719 2 069 2 142
3. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн. 0 0 0 0
4. Оборотні активи, в тому числі: тис. грн. 60 603 64 645 64 790 65 996
4.1 запаси тис. грн. 18 500 11 206 11 207 11 263
4.2. сумарна дебіторська заборгованість (форма №1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 41 143 41 656 41 456 41 491
5. Власний капітал тис. грн. -24 932 -33 057 – 53 205 -54 362
6. Довгострокові зобов’язання, в тому числі тис. грн. 0 0 0 0
6.1 інші довгострокові зобов’язання тис. грн. 0 0 0 0
7. Поточні зобов’язання, в тому числі тис. грн. 87 601 99 782 120 425 122 861
7.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна, (форма №1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) в тому числі за: тис. грн. 87 601 99 782 120 425 122 861
7.1.1 розрахунками з оплати праці;

(рядок 1630)

тис. грн. 3 285 3 855 5 584 6 052
7.1.2. розрахунками перед бюджетом;

(рядок 1620)

тис. грн. 15 312 27 163 44 399 45 568
7.1.3. розрахунками зі страхування;

(рядок 1625)

тис. грн. 1 458 2 036 3 367 3 704
7.1.4. розрахунками за товари, роботи послуги;

(рядок 1615)

тис. грн. 37 089 35 457 35 388 35 724
7.1.5 довгостроковими зобов’язаннями

(рядок 1610)

тис. грн. 808 808 808 808
8. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 49 468 47 246 728 0
8.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 48 589 46 589 0 0
8.2 Інші операційні доходи тис. грн. 879 657 728 0
8.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 0 0 0 0
9. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 56 223 55 371 20 876 1 157
9.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 45 784 48 856 0 0
9.2 Адміністративні витрати тис. грн. 4 978 2 556 2 696 532
9.3 Витрати на збут тис. грн. 590 262 71 22
9.4 Інші операційні витрати тис. грн. 4 871 3 697 18 109 603
9.5 Інші витрати тис. грн. 0 0 0 0
9.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 0 0 0 0
10. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. -6 755 -8 125 -20 148 -1 157
11. Середня кількість усіх працівників чол. 90 86 76 69
12. Фонд оплати праці всіх працівників тис. грн. 6535,0 4395,0 2151,1 563,67
13. Середньомісячна заробітна плата грн. 6045,9 4277,5 2358,67 2723,07

Станом на 31.03.2024:

Поточна (в томі числі прострочена) кредиторська заборгованість – 122861000,00 грн, в тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі – 6052675,91 грн;
 • податки з заробітної плати – 3704295,55 грн;
 • заборгованість перед бюджетом – 45568000,00 грн;
 • інша кредиторська заборгованість – 67536028,54 грн.

Відомості про нерухоме майно:

№ п/п Назва Адреса розташування Загальна площа

2)

Реєстраційний номер Функціональне використання* Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
1 99/100 частки комплексу нежитлових будівель загальною площею 7 815,40 кв.м у складі: Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 7 815,40 2941377305040 Для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379904703 Державна/ФДМУ
1.1 Адміністративний будинок, літ. «П», вхід в підвал літ. «п», вхід в підвал літ. «п1», ганок літ. «п2», ганок літ. «п3», підвал  «П/Під»* Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 695,4 2941377305040 Приміщення  офісного призначення Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379904703 Державна/ФДМУ
1.2 Будівля апаратного відділення, літ. «А3» Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 442,5 2941377305040 Для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379904703 Державна/ФДМУ
1.3 Будівля апаратного відділення КВП Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 19,9 2941377305040 Для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379904703 Державна/ФДМУ
1.4 Будівля бардонасосної станції, літ. «Б» Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 66 2941377305040 Для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379904703 Державна/ФДМУ
1.5 Будівля водонасосної станції, літ. «В» Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 80,20 2941377305040 Для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379904703 Державна/ФДМУ
1.6 Битові приміщення, літ. «А», «А/під», «а6» Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 246,3 2941377305040 Для основного виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379904703 Державна/ФДМУ
1.7 Бродильне відділення, літ. «А2», «а2» Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 701,6 2941377305040 Для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379904703 Державна/ФДМУ
1.8 Автозаправна станція, літ. «М», навіс «м» Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 23,30 2941377305040 Для автотранспорту Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379904703 Державна/ФДМУ
1.9 Автомайстерня, літ. «Н», цокольний поверх літ. «Нцок», Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 537,6 2941377305040 Для автотранспорту Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379904703 Державна/ФДМУ
1.10 Насосна, літ. «Х» Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 21,9 2941377305040 Для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379904703 Державна/ФДМУ
1.11 Вагова, літ. «Т», «т» Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 102,2 2941377305040 Приміщення для виробничого призначення Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379904703 Державна/ФДМУ
1.12 Будівля варильного відділення, літ. «А1», «А1/під» Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 287,0 2941377305040 Для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379904703 Державна/ФДМУ
1.13 Будівля для роздачі солоду, літ. «А5/під», «А/під1», «а4/під», «а7/під» Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 544,4 2941377305040 Для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379904703 Державна/ФДМУ
1.14 Будівля водонасосної станції, літ «Ж», навіс літ. «ж» Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 74,8 2941377305040 Для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379904703 Державна/ФДМУ
1.15 Головний корпус, літ. «А», «А/під», «а8» Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 374,0 2941377305040 Для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379904703 Державна/ФДМУ
1.16 Будівля дріжджового відділення, літ. «А2» Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 344,2 2941377305040 Для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379904703 Державна/ФДМУ
1.17 Будівля котельного відділення, літ. «А4» Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 419,2 2941377305040 Для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379904703 Державна/ФДМУ
1.18 Будинок матеріального складу, літ. «К», ганок літ. «к» Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 126,3 2941377305040 Склади та інші об’єкти Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379904703 Державна/ФДМУ
1.19 Будівля підробного відділення, літ. «А1», «А1/під», «а», «а/під», «а1» Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 449,5 2941377305040 Для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379904703 Державна/ФДМУ
1.20 Склад збереження ПММ, літ. «Л» Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 85,7 2941377305040 Склади та інші об’єкти Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379904703 Державна/ФДМУ
1.21 Склад збереження кислоти, літ. «а3» Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 12,2 2941377305040 Склади та інші об’єкти Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379904703 Державна/ФДМУ
1.22 Будівля цеху Геркулес, літ. «А5», «а4», «а5», «а9», «а10», «а11» Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 851,2 2941377305040 Для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379904703 Державна/ФДМУ
1.23 Будівля спиртосховища №1, літ. «С» Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 394,2 2941377305040 Склади та інші об’єкти Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379904703 Державна/ФДМУ
1.24 Будівля спиртосховища №2, літ. «Р» Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 344,1 2941377305040 Склади та інші об’єкти Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379904703 Державна/ФДМУ
1.25 Будівля столярної майстерні, літ. «І» Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 189,1 2941377305040 Для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379904703 Державна/ФДМУ
1.26 Будівля пункту роздачі барди, літ. «Ш» Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 22,9 2941377305040 Для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379904703 Державна/ФДМУ
1.27 Будівля механічної майстерні, літ. «Д», «д» Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 190,9 2941377305040 Для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379904703 Державна/ФДМУ
1.28 Башня Рожновського, №8 Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 25 куб.м 2941377305040 Для виробничого призначення Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379904703 Державна/ФДМУ
1.29 Градирня, літ. «Є» Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 49,6 куб.м 2941377305040 Для виробничого призначення Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379904703 Державна/ФДМУ
1.30 Площадка під сіль,
літ. «А4»
Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 72,8 2941377305040 Для виробничого призначення Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379904703 Державна/ФДМУ
1.31 Майстерня зварювальників,

літ. «Г»

Вінницька обл., Гайсинський  р-н, c. Бджільна , вул. Заводська, 53 20,20 2941377305040 Для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379904703 Державна/ФДМУ
1.32 Навіс, літ. «Е» Вінницька обл., Гайсинський  р-н, c. Бджільна , вул. Заводська, 53 55,2 2941377305040 Для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379904703 Державна/ФДМУ
1.33 Конюшня, літ. «З» Вінницька обл., Гайсинський  р-н, c. Бджільна , вул. Заводська, 53 36,3 2941377305040 Для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379904703 Державна/ФДМУ
1.34 Убиральня, літ. «Ї» Вінницька обл., Гайсинський  р-н, c. Бджільна , вул. Заводська, 53 6,90 2941377305040 Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379904703 Державна/ФДМУ
1.35 Убиральня, літ. «О» Вінницька обл., Гайсинський  р-н, c. Бджільна , вул. Заводська, 53 4,20 2941377305040 Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379904703 Державна/ФДМУ
1.36 Артезіанська скважина № 1, літ. №6 Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 75 пог.м Для виробничого призначення Не підлягає реєстрації
1.37 Артезіанська скважина №2, літ №9 Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 90 пог.м Для виробничого призначення Не підлягає реєстрації
1.38 Артезіанська Скважина №3, літ. №10 Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 56 пог.м Для виробничого призначення Не підлягає реєстрації
1.39 Дамба Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 30 кв.м Для виробничого призначення Не підлягає реєстрації
1.40 Огорожа мазутного господарства, літ. №11 Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 102 пог.м Огорожа Не підлягає реєстрації
1.41 Поля фільтрації Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 75 410 Для знешкодження шкідливих промислових відходів Не підлягає  реєстрації
1.42 Технічна водойма Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 51 000 Для виробничого призначення Не підлягає  реєстрації
1.43 Труба димова, літ. №7 Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 42 пог.м Для виробничого призначення Не підлягає  реєстрації
1.44 Огорожа заводу, літ. №12 Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 510 пог.м Огорожа Не підлягає реєстрації
1.45 Площадка перед механічною майстернею Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 1250 Для виробництва Не підлягає реєстрації
1.46 Ворота заводу, літ. №13 Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 40,5 кв.м Огорожа Не підлягає реєстрації
1.47 Огорожа адміністративної будівлі, літ. №14 Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 30,2 пог.м Огорожа Не підлягає реєстрації
1.48 Ємкість для збереження мазута № 1, літ. №2 Вінницька обл., Гайсинський  р-н, c. Бджільна , вул. Заводська, 53 Для виробництва Не підлягає реєстрації
1.49 Ємкість для збереження мазута № 2, літ. №3 Вінницька обл., Гайсинський  р-н, c. Бджільна , вул. Заводська, 53 Для виробництва Не підлягає реєстрації
1.50 Ємкість для збереження мазута № 3, літ. №4 Вінницька обл., Гайсинський  р-н, c. Бджільна , вул. Заводська, 53 Для виробництва Не підлягає реєстрації
1.51 Ємкість для збереження мазута № 4, літ. №5 Вінницька обл., Гайсинський  р-н, c. Бджільна , вул. Заводська, 53 Для виробництва Не підлягає реєстрації
1.52 Альтанка,
літ. «У»
Вінницька обл., Гайсинський  р-н, c. Бджільна , вул. Заводська, 53 22,3 Для виробництва Не підлягає реєстрації
1.53 Бродильний чан №1 Вінницька обл., Гайсинський  р-н, c. Бджільна , вул. Заводська, 53 Не підлягає реєстрації
1.54 Бродильний чан №2 Вінницька обл., Гайсинський  р-н, c. Бджільна , вул. Заводська, 53 Не підлягає реєстрації
1.55 Бродильний чан №3 Вінницька обл., Гайсинський  р-н, c. Бджільна , вул. Заводська, 53 Не підлягає реєстрації
1.56 Бродильний чан № 4 Вінницька обл., Гайсинський  р-н, c. Бджільна , вул. Заводська, 53 Не підлягає реєстрації
1.57 Бродильний чан №5 Вінницька обл., Гайсинський  р-н, c. Бджільна , вул. Заводська, 53 Не підлягає реєстрації
1.58 Бродильний чан №6 Вінницька обл., Гайсинський  р-н, c. Бджільна , вул. Заводська, 53 Не підлягає реєстрації
1.59 Бродильний чан № 7 Вінницька обл., Гайсинський  р-н, c. Бджільна , вул. Заводська, 53 Не підлягає реєстрації
1.60 Бродильний чан № 8 Вінницька обл., Гайсинський  р-н, c. Бджільна , вул. Заводська, 53 Не підлягає реєстрації
1.61 Бродильний чан № 9 Вінницька обл., Гайсинський  р-н, c. Бджільна , вул. Заводська, 53 Не підлягає реєстрації
1.62 Бродильний чан № 10 Вінницька обл., Гайсинський  р-н, c. Бджільна , вул. Заводська, 53 Не підлягає реєстрації
1.63 Бродильний чан № 11 Вінницька обл., Гайсинський  р-н, c. Бджільна , вул. Заводська, 53 Не підлягає реєстрації
1.64 Водовідвід від артезіанської скважини № 3 Вінницька обл., Гайсинський  р-н, c. Бджільна , вул. Заводська, 53 Не підлягає реєстрації
1.65 Ємкість №1 ля спирту Вінницька обл., Гайсинський  р-н, c. Бджільна , вул. Заводська, 53 Не підлягає реєстрації
1.66 Ємкість для барди У-20 м (бардозбір) Вінницька обл., Гайсинський  р-н, c. Бджільна , вул. Заводська, 53 Не підлягає реєстрації
1.67 Ємкість для барди У-400 м Вінницька обл., Гайсинський  р-н, c. Бджільна , вул. Заводська, 53 Не підлягає реєстрації
1.68 Ємкість для перекачки спирту Вінницька обл., Гайсинський  р-н, c. Бджільна , вул. Заводська, 53 Не підлягає реєстрації
1.69 Ємкість під бензин Вінницька обл., Гайсинський  р-н, c. Бджільна , вул. Заводська, 53 Не підлягає реєстрації
1.70 Електролінія повітряна Вінницька обл., Гайсинський  р-н, c. Бджільна , вул. Заводська, 53 Не підлягає реєстрації
1.71 Комунікація бардяна Вінницька обл., Гайсинський  р-н, c. Бджільна , вул. Заводська, 53 Не підлягає реєстрації
1.72 Комунікація бардяна (територія заводу) Вінницька обл., Гайсинський  р-н, c. Бджільна , вул. Заводська, 53 Не підлягає реєстрації
1.73 Комунікація внутрішня Вінницька обл., Гайсинський  р-н, c. Бджільна , вул. Заводська, 53 Не підлягає реєстрації
1.74 Комунікація конденсантна Вінницька обл., Гайсинський  р-н, c. Бджільна , вул. Заводська, 53 Не підлягає реєстрації
1.75 Комунікація водна Вінницька обл., Гайсинський  р-н, c. Бджільна , вул. Заводська, 53 Не підлягає реєстрації
1.76 Комунікація парова № 1 (варильне відділення) Вінницька обл., Гайсинський  р-н, c. Бджільна , вул. Заводська, 53 Не підлягає реєстрації
1.77 Комунікація парова №2 (апаратне відділення) Вінницька обл., Гайсинський  р-н, c. Бджільна , вул. Заводська, 53 Не підлягає реєстрації
1.78 Комунікація парова №3 (котельне відділення) Вінницька обл., Гайсинський  р-н, c. Бджільна , вул. Заводська, 53 Не підлягає реєстрації
1.79 Система трубопроводів Вінницька обл., Гайсинський  р-н, c. Бджільна , вул. Заводська, 53 Не підлягає реєстрації
1.80 Система трубопроводів (бродильне відділення) Вінницька обл., Гайсинський  р-н, c. Бджільна , вул. Заводська, 53 Не підлягає реєстрації
2 Горілчаний цех, літ. «А2», «Б» (Незавершене будівництво) Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53 а 1228,8 Для виробництва Не зареєстроване
3 Комплекс нежитлових будівель загальною площею 2 526,4 кв.м у складі: Вінницька обл., Гайсинський р-н, ст. Кублич, вул. Залізнична, 13-А 2 526,4 2941332205040 Приміщення для виробничого призначення Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379891738 Державна/ФДМУ
3.1 Вагова ст. Кубліч, літ. «А», навіс, літ. «а», ганок літ. «а1», ганок літ. а2 Вінницька обл., Гайсинський р-н, ст. Кублич, вул. Залізнична, 13-А 191,9 2941332205040 Приміщення для виробничого призначення Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379891738 Державна/ФДМУ
3.2 Будівля котельного відділення ст. Кубліч, літ. Б, прибудова, літ. «б», прибудова, літ. «б1» Вінницька обл., Гайсинський р-н, ст. Кублич, вул. Залізнична, 13-А 85,9 2941332205040 Для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379891738 Державна/ФДМУ
3.3 Склад зберігання зерна  ст. Кубліч, літ. «Е», «е» Вінницька обл., Гайсинський р-н, ст. Кублич, вул. Залізнична, 13-А 705,0 2941332205040 Склади та інші об’єкти Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379891738 Державна/ФДМУ
3.4 Склад зберігання зерна (ангар), літ. «Є» Вінницька обл., Гайсинський р-н, ст. Кубліч, вул. Залізнична, 13-А 450,6 2941332205040 Склади та інші об’єкти Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379891738 Державна/ФДМУ
3.5 Будівля спиртосховища ст. Кубліч, літ. «В», прибудова, літ. «в» Вінницька обл., Гайсинський р-н, ст. Кублич, вул. Залізнична, 13-А 177,0 2941332205040 Склади та інші об’єкти Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379891738 Державна/ФДМУ
3.6 Навіс для зберігання зерна, літ. «Д» Вінницька обл., Гайсинський р-н, ст. Кубліч, вул. Залізнична 13 А 916,0 2941332205040 Для виробництва Витяг з Державного реєстру речових прав від 23.05.2024 №379891738 Державна/ФДМУ
3.7 Убиральня,

літ. «Г»

Вінницька обл., Гайсинський р-н, ст. Кубліч, вул. Залізнична 13 А Не підлягає реєстрації
3.8 Ворота ст. Кубліч, літ. №8 Вінницька обл., Гайсинський р-н, ст. Кублич, вул. Залізнична, 13-А 46 кв.м Огорожа Не підлягає реєстрації
3.9 Підїздні дороги до ж.д. колії ст. Кубліч Вінницька обл., Гайсинський р-н, ст. Кублич, вул. Залізнична, 13-А 120 кв.м Шляхи, вулиці, дороги та дорожні споруди Не підлягає реєстрації
3.10 Під`їздна колія ст. Кубліч Вінницька обл., Гайсинський р-н, ст. Кублич, вул. Залізнична, 13-А 162 пог.м Шляхи, вулиці, дороги та дорожні споруди Не підлягає реєстрації
3.11 Під`їздна дорога до складу ст. Кубліч Вінницька обл., Гайсинський р-н, ст. Кублич, вул. Залізнична, 13-А 260 кв.м Шляхи, вулиці, дороги та дорожні споруди Не підлягає реєстрації
3.12 Мазутна ємкість 1000 т, №4 Вінницька обл., Гайсинський р-н, ст. Кубліч, вул. Залізнична 13 А Для виробництва Не підлягає реєстрації
3.13 Мазутна ємкість 400 т, №3 Вінницька обл., Гайсинський р-н, ст. Кубліч, вул. Залізнична 13 А Для виробництва Не підлягає реєстрації
3.14 Мазутна ємкість 300 т, №1 Вінницька обл., Гайсинський р-н, ст. Кубліч, вул. Залізнична 13 А Для виробництва Не підлягає реєстрації
3.15 Мазутна ємкість 300 т, №2 Вінницька обл., Гайсинський р-н, ст. Кубліч, вул. Залізнична 13 А Для виробництва Не підлягає реєстрації
3.16 Мазутна ємкість 90 т, №5 Вінницька обл., Гайсинський р-н, ст. Кубліч, вул. Залізнична 13 А Для виробництва Не підлягає реєстрації
3.17 Мазутна ємкість 90 т, №6 Вінницька обл., Гайсинський р-н, ст. Кубліч, вул. Залізнична 13 А Для виробництва Не підлягає реєстрації
3.18 Мазутна ємкість 40 т, №7 Вінницька обл., Гайсинський р-н, ст. Кубліч, вул. Залізнична 13 А Для виробництва Не підлягає реєстрації

* в підвалі літ. «П/Під.» в адміністративній будівлі літ. «П» знаходиться захисна споруда цивільного захисту – приміщення №7, загальною площею 51,5 кв.м., (згідно довідки КП «Гайсинське міжрайонне БТІ» від 07.02.2023 №76 становить 1/100 частки комплексу нежитлових будівель загальною площею 7866,9 кв.м).

Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта від 14.05.2024 номер інформаційної довідки 378366013: Бершадським відділом державної виконавчої служби у Гайсинському районі Вінницької області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 68887415 від 15.08.2023 накладено арешт на все нерухоме майно державного підприємства «Бджільнянський спиртовий завод».

Відомості про земельні ділянки:

з/п

Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
1 Гайсинський р-н, Вінницька обл., с. Степанівка 2,0852 0523787000:02:000:0016 3.1.5. для промислового використання Державна, Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою ЯЯ№015182 від 23.12.2005 року, відсутні
2 Гайсинський р-н, Вінницька обл., с. Бджільна 7,3745 0523780400:03:001:0003 1.10.5. для промислового використання Державна, Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою ЯЯ№015034 від 23.12.2005 року, відсутні
3 Гайсинський р-н, Вінницька обл., с. Бджільна 7,5410 0523780400:05:000:0001 3.1.5. для промислового використання Державна, Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою ЯЯ№015035 від 23.12.2005 року, відсутні
4 Гайсинський р-н, Вінницька обл., с. Бджільна 19,7845 0523780400:02:000:0419 3.1.5. для промислового використання Державна, Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою ЯЯ№015037 від 23.12.2005 року, відсутні
5 Гайсинський р-н, Вінницька обл., с. Бджільна 1,2288 0523780400:03:001:0002 1.10.5. для промислового використання Державна, Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою ЯЯ№015178 від 23.12.2005 року, відсутні

Земельні ділянки, на яких розташований Об’єкт приватизації, не є предметом купівлі-продажу, тому питання землекористування Покупець вирішує самостійно в установленому чинним законодавством порядку, після переходу до Покупця права власності на Об’єкт приватизації.

Відомості про транспортні засоби:

з/п

Назва Марка Модель Реєстраційний номер Рік випуску
1 Автокран КС- 2638 2000
2 Автомобіль КАМАЗ 5320 86-82 ВИР 1990
3 Автомобіль САЗ 53 40-55 1985
4 Автомобіль SKODA Oktavia 1.6 LX 828-88 2003
5 Автомобіль ВАЗ 2107 70-98 1997
6 Автомобіль ВАЗ 21213 “Нива” 984-64 2001
7 Автомобіль ГАЗ 5312 85-22 1990
8 Автомобіль ГАЗ 5312 85-24 1990
9 Автомобіль ГАЗ- 31029 303-14 1995
10 Автомобіль ЗІЛ 130 09-78 1989
11 Автомобіль ЗІЛ 130 85-96 1988
12 Автомобіль ММЗ 93-86 1973
13 Автопричіп 2001
14 Автоцистерна під спирт 2001
15 Причіп-цистерна ПЦ-6,7 2001
16 Причіп до комбайна 2001
17 Борона дискова важка 2000
18 Бульдозер Д 3/42 1991
19 Комбайн “Нива” 2001
20 Трактор ЮМЗ -6л 1965
21 Трактор Т-150 2000
22 Автопричіп 2ПТС-4МАЗ 2001
23 Причіп тракторний 2011

Перелік активів (рухомого майна), що обліковуються на балансі підприємства та входять до складу об’єкта приватизації: 727 одиниць (обладнання, меблі, інвентар тощо) (докладніше – у додатку до інформаційного повідомлення).

Станом на 24.05.2024 року майно, що входить до складу єдиного майнового комплексу державного підприємства «Бджільнянський спиртовий завод» не перебуває в оренді.

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації:

 • однокімнатна квартира інвентарний №00023 дата введення в експлуатацію 1930 р.;
 • житловий будинок інвентарний №00018 дата введення в експлуатацію 1930 р.;
 • захисна споруда цивільного захисту – приміщення №7 в підвалі літ. «П/Під.» в адміністративній будівлі літ. «П», загальною площею 51,5 кв.м. (згідно довідки КП «Гайсинське міжрайонне БТІ» від 07.02.2023 №75 становить 1/100 частки комплексу нежитлових будівель), за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н, c. Бджільна, вул. Заводська, 53.

У зв’язку з повним зупиненням виробництва, ДП « Бджільнянський спиртовий завод» за 2023 – 1 квартал 2024 року не здійснювало викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, відходи не утворювались і не розміщувались, екологічні збори та платежі не сплачувались.

Підприємство не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань.

Умови продажу:

Покупець ЄМК ДП «Бджільнянський спиртовий завод» зобов’язаний протягом 6 (шести) місяців від дати переходу права власності забезпечити:

 • погашення боргів із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на ЄМК ДП «Бджільнянський спиртовий завод»;
 • недопущення звільнення працівників ДП «Бджільнянський спиртовий завод» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України).

Час і місце проведення огляду об’єкта:  у робочі дні з 8-00 до 17-00 за місцем розташування об’єкта.

Телефон: +38 (097) 0297993, E-mail: bq.spirt@ukr.net.

Відповідальна особа: Капелюшний Володимир Сергійович, в.о. директора ДП «Бджільнянський спиртовий завод».

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса веб-сайту: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/vinnytsia.html.

Телефони для довідок: (0432) 67-26-08.

Контактна особа від організатора аукціону: Дутка Юрій Ігорович, телефон для довідок: +38 (067) 7528557.

Додаткова інформація

Дата торгів 24.06.2024
Адреса активу Україна, 23840, Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Бджільна, вул. Заводська, 53
Регiон Вінницька область
Балансоутримувач ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БДЖІЛЬНЯНСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ 05459140
Вид діяльності за КВЕД 20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин (основний)
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв
20.42 Виробництво парфумних і косметичних засобів
46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами
47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42964094
Контактна особа по об'єкту Дутка Юрій Ігорович, vinnytsia@spfu.gov.ua, +380677528557
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 30.06.2022 №681 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 №1 "Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2022 році" (зі змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 13.07.2022 № 661
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 68 488 750,00
Гарантійний внесок 13 697 750,00
Прийом заявок до 23/06/2024

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Бджільнянський спиртовий завод» ”