Єдиний майновий комплекс Державного комерційного підприємства «Київське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство»

Категорія: Статус: Підписання договору
Стартова ціна:

31 322 363

Кількість учасників аукціону:

14

Переможна пропозиція:

₴165 001 000

Єдиний майновий комплекс Державного комерційного підприємства «Київське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство» за адресою: м. Київ, вул. Фролівська, 4.

Документація об'єкту

Переглянути

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс Державного комерційного підприємства «Київське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство».

Юридична адреса: м. Київ, вул. Фролівська, 4.

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Фролівська, 4, м. Київ, вул. Фролівська, 6/8, м. Черкаси, вул. І.Франка, 84, м. Чернігів, вул. Любецька, 9.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 03187691.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2023: 101 особа.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів.

Київське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство провадить господарську діяльність з медичної практики на ліцензійних умовах (ліцензія Міністерства охорони здоров’я України від 19 грудня 2014 року серія АЕ № 571672).

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) 2020 рік – за 9 місяців 2023: 29560,00 тис.грн., в тому числі експортної – 0 тис.грн.

Основна номенклатура продукції: виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн.

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн.

2020 р. 4467,0 4467,0
2021 р. 8910,0 8910,0
2022 р. 3760,0 3760,0
9 місяців 2023 12423,0 12423,0

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та 9 місяців 2023:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 р. 2021 р. 2022 р. 9 місяців 2023 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 37346 31333 33213 31333
2. Основні засоби тис. грн. 10953 10464 10025 9925
3. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
4. Оборотні активи, у тому числі: тис. грн. 26391 20867 23177 21406
4.1. запаси тис. грн. 12921 12355 15885 12749
4.2. сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 8700 6678 4485 8568
5. Власний капітал тис. грн. 18156 10703 7927 (3085)
6. Довгострокові зобов’язання, в тому числі тис. грн. 59
6.1. Інші довгострокові зобов’язання тис. грн.
7. Поточні зобов’язання, в тому числі 19131 20630 25286 34418
7.1. поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670), в тому числі за: тис. грн. 18505 19590 23752 32524
7.1.1. розрахунками з оплати праці (рядок 1630) тис. грн. 22 474 791 4402
7.1.2. розрахунками перед бюджетом (рядок 1620) тис. грн. 1412 3791
7.1.3. розрахунками зі страхування (рядок 1625) тис. грн. 1203
7.1.4. розрахунками за товари, роботи, послуги (рядок 1615) тис. грн. 18483 19116 21549 23088
7.1.5. Довгостроковими зобов’язаннями (рядок 1610) тис. грн.
7.1.6. Інші поточні зобов’язання тис. грн. 40
8. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 40477 30607 23955 14703
8.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 37077 27417 20194 14256
8.2 Інші операційні доходи тис. грн. 3140 3190 3501 252
8.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
8.4. Інші доходи тис.грн. 260 260 195
9. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 44656 37800 26471 25715
9.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 34718 26441 15869 18790
9.2 Адміністративні витрати тис. грн. 4907 5938 4555 3624
9.3 Витрати на збут тис. грн. 629 831 1077 877
9.4 Інші операційні витрати тис. грн. 4402 4590 4968 2424
9.5 Інші витрати тис. грн. 2
9.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
10. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. – 4179 – 7193 -2516 -11012
11. Середня кількість всіх працівників чол. 128 126 119 101
12. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 13508 15239 13678 10676,2
13. Середньомісячна заробітна плата грн. 8794 10079 9578 11745

Станом на 30.09.2023:

Прострочена  кредиторська заборгованість – 34418,0 тис.грн., в тому числі:

 • Заборгованість по заробітній платі – 4402,0 тис.грн.;
 • Заборгованість перед бюджетом – 3791,0 тис. грн.;
 • Інша кредиторська заборгованість – 1934,0 тис. грн.

Відомості про нерухоме майно:

з/п Назва Місце знаходження Загальна площа (м кв.) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник/ орган управління
1 Медичний корпус м. Київ, вул. Фролівська, 6/8 2428,7 807434180000 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта від 04.01.2024 № 360842890. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 16.12.2015, індексний номер: 50028165, видане Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві Державна. Міністерство соціальної політики України. Орган управління – Фонд державного майна України
2 Адміністративно-виробничий корпус 21 А, літ. 1Г м. Київ, вул. Фролівська, 6/8 3258,3 820318080000 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта від 04.01.2024 № 360842890. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 28.12.2015, індексний номер: 50998428, видане Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві Державна. Міністерство соціальної політики України. Орган управління – Фонд державного майна України
3 Виробничий корпус, літ. А м. Київ, вул. Фролівська, 4 3201,6 820293480000 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта від 04.01.2024 № 360842890. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 40214831 від 20.03.2018; Департамент з питань реєстрації виконавчого органу КМДА Державна. Міністерство соціальної політики України. Орган управління – Фонд державного майна України
4 Виробнича будівля ремонтно-механічна дільниця (літ. Б) м. Київ, вул. Фролівська, 6/8 172,5 2851468180000 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав, від 21.12.2023 індексний номер 359354057 Державна. Фонд державного майна України. Орган управління – Фонд державного майна України
5 Виробнича будівля прохідна (літера «В») м. Київ, вул. Фролівська, 6/8 8,4 2851554880000 1251.9. Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав, від 21.12.2023 індексний номер 359373552 Державна. Фонд державного майна України Орган управління – Фонд державного майна України.
6 Виробнича будівля трансформаторна (літера Д) м. Київ, вул. Фролівська, 6/8 18,0 2851992680000 1251.9. Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав від 21.12.2023 індексний номер 359475653 Державна. Фонд державного майна України. Орган управління – Фонд державного майна України
7 Протезний цех літ. «А»** м. Чернігів, вул. Любецька, 9 1133,7 , що становить 19/20 від площі 1196,0** 2865713374100 1251.9. Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер 362652405 від 22.01.2024 Державна. Фонд державного майна України. Орган управління – Фонд державного майна України
8 Гараж літ. «В» м. Чернігів, вул. Любецька, 9 64,8 2865713374100 1251.9. Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер 362652405 від 22.01.2024 Державна. Фонд державного майна України. Орган управління – Фонд державного майна України
9 Склад літ. «Г» м. Чернігів, вул. Любецька, 9 32,7 2865713374100 1251.9. Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер 362652405 від 22.01.2024 Державна. Фонд державного майна України. Орган управління – Фонд державного майна України
10 Очисна яма № 1 м. Чернігів, вул. Любецька, 9 18,7* 2865713374100 1251.9. Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер 362652405 від 22.01.2024 Державна. Фонд державного майна України. Орган управління – Фонд державного майна України
11 Естакада № 2 м. Чернігів, вул. Любецька, 9 24,9* 2865713374100 1251.9. Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер 362652405 від 22.01.2024 Державна. Фонд державного майна України. Орган управління – Фонд державного майна України
12 Огорожа № 3 м. Чернігів, вул. Любецька, 9 15,1* Не зареєстровано 1251.9. Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Не зареєстровано Державна. Фонд державного майна України. Орган управління – Фонд державного майна України
13 Ворота № 4 м. Чернігів, вул. Любецька, 9 6,9* Не зареєстровано 1251.9. Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Не зареєстровано Державна. Фонд державного майна України. Орган управління – Фонд державного майна України
14 Протезно-ортопедичний цех, А, в т.ч.  підвал, прибудови а, а’ м. Черкаси, вул. І.Франка, 84 1682,2 1951358571101 1251.9. Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав від 26.12.2023 індексний номер витягу 360056472 Державна. Фонд державного майна України Орган управління – Фонд державного майна України.
15 Гараж, В м. Черкаси, вул. І. Франка, 84 150,9 1951358571101 1251.9. Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав від 26.12.2023 індексний номер витягу 360056472 Державна. Фонд державного майна України Орган управління – Фонд державного майна України.
16 Гараж, Г м. Черкаси, вул. І. Франка, 84 17,9 1951358571101 1251.9. Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав від 26.12.2023 індексний номер витягу 360056472 Державна. Фонд державного майна України Орган управління – Фонд державного майна України.
17 Щитова, Д м. Черкаси, вул. І. Франка, 84 38,1 1951358571101 1251.9. Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав від 26.12.2023 індексний номер витягу 360056472 Державна. Фонд державного майна України Орган управління – Фонд державного майна України.
18 Сарай, Є м. Черкаси, вул. І. Франка, 84 8,8 1951358571101 1251.9. Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав від 26.12.2023 індексний номер витягу 360056472 Державна. Фонд державного майна України Орган управління – Фонд державного майна України.
19 Огорожа, № 1-№ 6 м. Черкаси, вул. І. Франка, 84 224,5* 1951358571101 1251.9. Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав від 26.12.2023 індексний номер витягу 360056472 Державна. Фонд державного майна України Орган управління – Фонд державного майна України.
20 Замощення, І м. Черкаси, вул. І. Франка, 84 37,7* 1951358571101 1251.9. Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав від 26.12.2023 індексний номер витягу 360056472 Державна. Фонд державного майна України Орган управління – Фонд державного майна України.

* Площа основи (забудови) (кв.м).

** Протезний цех загальною площею 1133,7 кв.м, що становить 19/20 від будівлі загальною площею 1196,0 кв.м – підлягає приватизації. Споруда цивільного захисту (цивільної оборони), що входить до складу будівлі цеху, складає 1/20 від будівлі загальною площею 1196,0 кв.м – не підлягає приватизації (лист Державного комерційного підприємства «Київське  експериментальне протезно-ортопедичне підприємство» від 26.01.2024 № 03/01).

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.10.2022 № 910-Р «Деякі питання управління об’єктами державної власності» до сфери управління Фонду державного майна України було передано єдиний майновий комплекс ДП «Київське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство» (код ЄДРПОУ 03187691) згідно Акту приймання-передачі від 16.02.2023. Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 26.07.2023 № 1021 «Про затвердження нової редакції статуту державного підприємства ДП «Київське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство» назву зазначеного підприємства змінено на Державне комерційне підприємство «Київське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство».

Відомості про земельні ділянки:

з/п Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на прав користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
1. м. Київ, вул. Фролівська, 4 0,4749 800000000:85:425:0027 Для експлуатації та обслуговування адміністративних будівель та споруд Правовстановлюючі документи відсутні
2. м. Чернігів, вул. Любецька, 9 0,3460 7410100000:01:032:0169 Для експлуатації протезно-ортопедичного цеху Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 376073 від 09.09.2010. Правокористувач – Київське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство
3. м. Черкаси, вул. І. Франка, 84 0,4089 7110136700:04:025:0096 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги Правовстановлюючі документи відсутні

Згідно листа Департаменту земельних ресурсів Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 05702-17502 від 28.12.2023 в Міському земельному кадастрі земельна ділянка на вул. Фролівській, 6/8 за Київським казенним експериментальним протезно-ортопедичним підприємством не обліковується.

Відомості про транспортні засоби:

Назва/Місцезнаходження Марка Модель Реєстраційний номер Рік випуску
1 Легковий автомобіль/м. Київ Subaru Foorester turbo АА 1515АВ 2003
2 Легковий автомобіль/ м. Київ Volkswagen Passat 55374КА 1998
3 *Легковий автомобіль/ м. Київ Volkswagen Passat АА4266ОР 1998
4 Мікроавтобус/м. Чернігів ГАЗ 33213 ПП АА7013ІЕ 2008
5 Мікроавтобус/ м. Київ ГАЗ 2705 55942КТ 2003
6 Вантажівка/ м. Київ ГАЗ 3390210 9229КІА 1997
7 Вантажівка/ м. Київ ГАЗ ГАРЗ 3309-СС АА2411НР 2008
8 Легковий автомобіль/ м. Київ Opel Omega 33342КА 2002
9 Вантажопасажирський автомобіль/ м. Київ УАЗ 3909 02369МН 2000
10 Мікроавтобус/м. Черкаси ГАЗ 3221 28730КА 2000
11 Мікроавтобус/м. Чернігів ГАЗ 2705 34837КА 2002
12 Мікроавтобус/м. Київ ГАЗ 32213 АА0154АЕ 2004
13 * Мікроавтобус/м. Черкаси ГАЗ 2705 СВ1936ЕВ 2000

* Згідно Акту опису майна (податкова застава) від 14.11.2023 № 273/26-15-13-02-16, ГУ ДПС у м. Києві здійснено опис автомобілів: ГАЗ 2705, рік випуску 2000, колір білий, номерний знак СВ1936ЕВ; VW Passat, рік випуску 1998, колір білий, номерний знак АА4266ОР.

Перелік активів (рухомого майна), що обліковуються на балансі підприємства та входять до складу об’єкта приватизації: 735 одиниць (обладнання, меблі, інвентар, комп’ютерна та офісна техніка тощо) (докладніше – у додатку до інформаційного повідомлення).

Перелік майна, яке передане в оренду станом на 30.09.2023 року:


з/п
Орендар Назва об’єкта оренди, адреса Орендована площа (кв. м) Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за (грн.)
рік місяць
1 Міністерство соціальної політики України Частина нежитлового приміщення м. Київ, вул. Фролівська, 4 36,6 Резервний центр обробки даних Договір оренди від 08.08.2011 № 5920, діє до 15.03.2024 1,0
2 ТОВ «МЕД ЕЙД” Частина нежитлового приміщення м. Київ, вул. Фролівська, 6/8 52,2 Будь яке цільове призначення на розсуд орендаря Договір оренди від 26.10.2022 № 9155, пролонговано на період дії воєнного стану та 12 місяців після припинення чи скасування воєнного стану   3038,40
3 Українська військово-медична академія Частина нежитлового приміщення м. Київ, вул. Фролівська, 4 (корп. 6/8) 351,6 Розміщення бюджетної установи, яка повністю фінансується з Державного бюджету Договір оренди від 18.10.21 № 8921. Діє до 18.10.2026 1,0  
4 ВГО Українська асоціація «К» СБУ Частина нежитлового приміщення м. Київ, вул. Фролівська, 6/8 53,9 Будь яке цільове призначення на розсуд орендаря Договір оренди від 04.07.16 № 7457 (зі змінами). Діє до 15.03.2024 4793,22
5 Чернігівське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів Частина нежитлового приміщення м. Чернігів, вул. Любецька, 9 67,1 Розміщення бюджетної установи, яка повністю фінансується з Державного бюджету Договір № 13/64-21 від 22.12.2021.

До 21.12.2026

1,0

На балансі підприємства перебуває об’єкт, що не підлягає приватизації – захисна споруда цивільного захисту – сховище № 95516 загальною площею 62,3 кв.м у будівлі протезного цеху літ. «А» загальною площею 1196,0 кв.м за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 9.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежі:

 1. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2023 рік (згідно форми № 2-ТП (повітря) річна) усього по підприємству – .
 2. Утворення відходів за 2023 рік (згідно форми № 1 – відходи (річна) усього по підприємству – .
 3. Екологічні платежі за 2023 рік (згідно форми № 1 – екологічні витрати (річна) фактично сплачено усього – 0,4 тис.грн., у т.ч.:
 • за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення – .
 • за розміщення відходів – 0,4 тис.грн.

Умови продажу:

Покупець єдиного майнового комплексу Державного комерційного підприємства «Київське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство» зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити:

 • збереження профілю діяльності єдиного майнового комплексу Державного комерційного підприємства «Київське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство» протягом 10 років,
 • недопущення звільнення працівників Державного комерційного підприємства «Київське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців від дати переходу права власності на єдиний майновий комплекс;
 • погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом, у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на єдиний майновий комплекс Державного комерційного підприємства «Київське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство» (у разі наявності такої заборгованості).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за адресою:

 • м. Київ, вул. Фролівська, 4; вул. Фролівська, 6/8;
 • м. Чернігів, вул. Любецька, 9;
 • м. Черкаси, вул. І.Франка, 84.

Відповідальна особа: Рикало Костянтин Анатолійович, телефон: 0675008909.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву, адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 50-Г, адреса  вебсайту – http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.

Час роботи: з 08:00-17:00 (крім вихідних), п’ятниця з 08:00-15:45, обідня перерва: з 13:00-13:45.

Контактна особа від організатора аукціону: Єгорова Олександра, телефон для довідок: (044) 281-00-34, е-mail: privat30@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 29.02.2024
Адреса активу 04070 Україна, м. Київ, вул. Фролівська, 4
Регiон Київ
Балансоутримувач Київське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство, код ЄДРПОУ 03187691
Вид діяльності за КВЕД 32.50 Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів
15.20 Виробництво взуття
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
86.21 Загальна медична практика
86.22 Спеціалізована медична практика
95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву Код ЄДРПОУ: 19030825
Контактна особа по об'єкту Юшко Валентина Іванівна, 38044 281 00 34, privat30@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 05.09.2023 № 1698 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 03.10.2023 № 1033
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 31 322 362,76
Гарантійний внесок 6 264 472,55
Прийом заявок до 28/02/2024
Інформація про переможця Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ СЛАВУТИЧ 1" (код ЄДРПОУ 42407786), Україна, 01011, місто Київ, Печерська площа, будинок 1
Ціна запропонована переможцем 165001000.00

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс Державного комерційного підприємства «Київське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство» ”