Єдиний майновий комплекс Державного дослідно-конструкторського виробництва медичного приладобудування Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Категорія: Статус: Підписання договору
Стартова ціна:

109 656

Кількість учасників аукціону:

4

Переможна пропозиція:

₴300 000

Єдиний майновий комплекс Державного дослідно-конструкторського виробництва медичного приладобудування Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького НАН України, за адресою: м.Київ, вул.Васильківська, 45.

Документація об'єкту

Переглянути

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс Державного дослідно – конструкторського виробництва медичного приладобудування Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України.

Місцезнаходження: 03022, м. Київ,  вул. Васильківська, 45.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 05447473.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2023: 1 особа.

Основний вид діяльності, відповідно до Статуту: виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устаткування.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2021 рік – 2023 рік: 1400,7 тис. грн в тому числі експортної – 0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устаткування, в тому числі експортної – 0 тис. грн.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2021 р. 744,6
2022 р. 521,6
2023 р. 134,5

Основні показники господарської діяльності за останні три роки

№ п/п Показники Одиниця виміру 2021 р. 2022 р. 2023 р.
1. Активи  (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 140,9 121,4 109,7
2. Основні засоби тис. грн.
3. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
4. Оборотні активи, в тому числі: тис. грн. 140,9 121,4 109,7
4.1 запаси тис. грн. 105,4 105,4 105,4
4.2. сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. – 48,9 3,4
5. Власний капітал тис. грн. 90,2 51,7 33,4
6. Довгострокові зобов’язання, в тому числі тис. грн.
6.1 інші довгострокові зобов’язання тис. грн.
7. Поточні зобов’язання, в тому числі тис. грн. 50,7 69,7 76,3
7.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна,

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

в тому числі за:

тис. грн. 50,7 69,7 76,3
7.1.1 розрахунками з оплати праці;

(рядок 1630)

тис. грн. 47,4 63,7
7.1.2. розрахунками перед бюджетом;

(рядок 1620)

тис. грн. 18,6 7,5 3,7
7.1.3. розрахунками зі страхування;

(рядок 1625)

тис. грн. 3,3 5,4 4,9
7.1.4. розрахунками за товари, роботи послуги;

(рядок 1615)

тис. грн. 5,4
7.1.5 довгостроковими зобов’язаннями

(рядок 1610)

тис. грн.
8. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 744,6 521,6 134,5
8.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн.
8.2 Інші операційні доходи тис. грн.
8.3 Інші доходи тис. грн. 744,6 521,6 134,5
9. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 729,2 544,7 175,9
9.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн.
9.2 Адміністративні витрати тис. грн.
9.3 Витрати на збут тис. грн.
9.4 Інші операційні витрати тис. грн. 729,2 544,7 175,9
9.5 Інші витрати тис. грн.
9.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
10. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 15,4 (23,1) (41,4)
11. Середня кількість усіх працівників чол. 2 3 1
12. Фонд оплати праці всіх працівників тис. грн. 204,5 176,9 81,6
13. Середньомісячна заробітна плата грн. 4,0 6,3 6,8

Станом на 31.12.2023 прострочена кредиторська заборгованість  – відсутня.

Відомості про нерухоме майно: нерухоме майно відсутнє.

Відомості про земельні ділянки: земельні ділянки відсутні.

Відомості про транспортні засоби: транспортні засоби відсутні.

Перелік активів (рухомого майна), що обліковується на балансі підприємства та входять до складу об’єкта приватизації: 38 одиниць (обладнання, комп’ютерна та офісна техніка) (докладніше – у додатку до інформаційного повідомлення).

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: Договори оренди відсутні.

На балансі підприємства не перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації.

Підприємство не здійснює  викидів та скидів  забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище.

Інформація щодо наявності/відсутності мобілізаційних завдань: мобілізаційні завдання (замовлення) на підприємстві відсутні.

Умови продажу:

Покупець єдиного майнового комплексу Державного дослідно – конструкторського виробництва медичного приладобудування Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького НАН України зобов’язаний протягом шести місяців від дати переходу права власності забезпечити:

  • погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на день переходу права власності на об’єкт приватизації (у разі наявності такої заборгованості);
  • недопущення звільнення працівників приватизованого  підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України).

Час і місце проведення огляду обєкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 45. Телефон: 050-583-61-41, e-mail: uep.1991@gmail.com. Відповідальна особа: Леоненко Василь Васильович (директор Державного дослідно – конструкторського виробництва медичного приладобудування Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України).

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 50-Г, адреса вебсайту –http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html

Відповідальна особа: Голішевська Лариса, телефон для довідок: (044) 281-00-35, е-mail: privat30@spfu.gov.ua.

 

Додаткова інформація

Дата торгів 17.04.2024
Адреса активу Україна, 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 45
Регiон Київ
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс Державного дослідно-конструкторського виробництва медичного приладобудування Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, код за ЄДРПОУ 5447473
Вид діяльності за КВЕД 26.60 Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання (основний);
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах
72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО МІСТУ КИЄВУ, код ЄДРПОУ 19030825
Контактна особа по об'єкту Голішевська Лариса Миколаївна, +38044 281 00 35, privat30@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 03.08.2023 № 1378 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизацї, що підлягають приватизації (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 08.08.2023 № 832
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 109 655,60
Гарантійний внесок 21 931,12
Прийом заявок до 16/04/2024
Інформація про переможця ФОП Кунчич Микола Васильович, № 2404412657
Ціна запропонована переможцем 300000.00

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс Державного дослідно-конструкторського виробництва медичного приладобудування Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України ”