Державний пакет акцій розміром 75,7% статутного капіталу приватного акціонерного товариства “Мирогощанський аграрій”

Категорія: Статус: продано
Стартова ціна:

14 861 016

Переможна пропозиція:

₴148 610

Основним напрямом діяльності підприємства є вирощуванням зернових культур, бобових культур, насіння олійних культур а також розведенням великої рогатої худоби.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Повне найменування товариства: приватне акціонерне товариство “Мирогощанський аграрій”.

Місцезнаходження товариства: 35623, Рівненська область, Дубенський район, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 1.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 35505132

Розмір статутного капіталу: 39 241 043 грн.

Пропонується до продажу: пакет акцій у кількості 29 722 031 штук, що становить 75,7% статутного капиталу товариства  (виписка з реєстру кодів цінних паперів про реєстрацію випуску акцій  №03/1/2018 від 05.01.2018 Національного депозитарію України, Депозитарна установа: ПАТ  АК “Укргазбанк”)

Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.04.2020: 22 чол.

Види діяльності за КВЕД: 
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний);
01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід;
01.43 Розведення коней та інших тварин родини конячих;
01.46 Розведення свиней;
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві;
01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві;
01.63 Післяурожайна діяльність.

Основні показники господарської діяльності за останні 3 роки та останній звітний період:

                     Показник одиниця виміру 2017 рік 2018 рік

.

2019 рік

.

1 кв. 2020 рік

.

Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн. тис.грн. 12828 11290 4562 109,0
Чистий фінансовий результат, тис. грн. збиток (3158) (6497) (15351) (1599)
Первісна вартість основних фондів тис.грн. 92806 92810 92810 92810
Залишкова вартість основних фондів тис.грн. 35474 30121 24946  23669
Вартість активів тис.грн. 45887 38384 26905 25401
Вартість власного капіталу тис.грн. 40012 33515 18164 16565
Дебіторська заборгованість тис.грн. 402 204 308 248
Кредиторська заборгованість тис.грн. 3862 3620 3643  3741
в т.ч.
Прострочена за товари і послуги тис.грн. 3174 3174 3301  3251
Поточна  за товари і послуги тис.грн. 342 88
Поточна з бюджетом тис.грн. 175 185 272  318
Поточна з оплати праці тис.грн. 130 135 55 144
Поточна по розрахунках зі страхування (ЄСВ) тис.грн. 41 38 15  28

Акціонерне товариство має зобов’язання по відшкодуванню Пенсійному фонду суму пільгових пенсій станом на 01.04.2020 сума заборгованості товариства по пільгових пенсіях перед Пенсійним фондом складає 42,5  тис. грн. Заборгованість виникла за послуги по доставці пільгових пенсій. Заборгованість по заробітній платі станом на 01.04.2020. складає -39,8 тис.грн.

Відповідно до рішення господарського суду Рівненської області від 19 вересня 2018 у справі № 918/1/18 з ПрАТ “Мирогощанський аграрій” підлягає стягненню основний борг 3 167 609 грн 73 коп., 659 824 грн,54 коп. – інфляційних, 3% річних  в сумі 312 443 грн 03 коп , пені в сумі 1 353 095 грн. 02 коп. та 82 394 грн 58 коп судового збору.

За Рішенням Господарського суду Рівненської області від 20 лютого 2019 у Справі № 918/777/18 підлягає  стягненню  з ПрАТ “Мирогощанський аграрій”(ідент. код 35505132) на користь ТОВ «Голденкерн» (ідент. код 36939091) 976 657, 81 грн.  інфляційних втрат.  33 845, 68  грн. 3% річних, 33934,60 грн. пені.

За рішенням господарського суду Рівненської області від 30 травня 2019 р. у справі № 918/274/19 підлягає стягненню з ПрАТ “Мирогощанський аграрій”(ідент. код 35505132) на користь ТОВ «Мирогощанське» (іден. Код 38426216) 1044000,00 грн. основного боргу, 25056,00 грн. інфляц. втрат, 91814,79 грн. 3% річних, 110177,75 пені та 19065,73 грн. судового збору.

Відомості про будівлі та земельні ділянки:

 • Будівлі і споруди (Рівненська обл. Дубенський р-н, с. Мирогоща Перша) – 50 одиниць.
 • Будівлі і споруди (Дубенський р-н, с. Молодаво)  – 9 одиниць,  с. Мокре – 6 одиниць, с. Костянець – 9 одиниць.
 • Сільськогосподарська техніка (трактори, комбайни) – 39 одиниць.
 • Транспортні засоби – 31 одиниць в т.ч.:  грузові автомобілі – 23 одиниці, легкові автомобілі – 8 одиниць.
 • Сільськогосподарська техніка – 16 одиниць.

На балансі обліковується об’єкти державної власності, що не увійшли до статутного капіталу товариства:

 • 5 будівель: Будівля столової (комплекс), Будівля племконюшні №1 (в оренді), Будівля племконюшні №2, Денники, Ангар для сіна.
 • 5 споруд: Артсвердловина,  Водогін  до артсвердловини (в оренді), лінія  електропередач до артсвердловини (в оренді), Газопровід до столови-комплексу,  Гончарний дренаж.
 • Іподром Рівненська обл., Дубенський р-н, c. Мирогоща Перша, вул. Лісова, 1б.
 • 62 одиниці обладнання (з них 20 од. в оренді).
 • 1 кінь робочий, 12 коней племінних (в оренді).

Відомості про земельні ділянки: Згідно інформації наданої Головним управлінням Держгеокадастру у Рівненській області  (листи від 11.07.2019 № 8-17-0.2-3405/2-19 та від 18.09.2019 № 8-17-0.1-4408/2-19 ) землі у користуванні ДП «Мирогощанський державний іподром» (правонаступник ПрАТ “Мирогощанський аграрій” код ЄДРПОУ 35505132) не перебувають, внаслідок припинення права постійного користування. Також згідно інформації наданої Головним управлінням Держгеокадастру у Рівненській області (лист від 17.03.2020р. 38-17-0.6-1677/2-20), 23.11.2018р. прийнято рішення про припинення права постійного користування на підставі звернення правонаступника ДП «Мирогощанський державний іподром» – ПрАТ «Мирогощанський аграрій».

Інформація про договори оренди:

 1. Договір оренди майна № 26/10/19 від 26 жовтня 2018р. укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю «Мирогощанське», за яким передано в строкове платне користування нерухоме майно товариства – приміщення (бокс) №40 на території автогаража, площею 39,3 кв.м, що розташований за адресою: Рівненська область Дубенський район, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 55; приміщення (бокс) №47 на території автогаража, площею 61,1 кв.м (с.Мирогоща Перша, вул.Шевченка, 55); приміщення №6 на території автогаража на 10 комбайнів, площею 66,7 кв.м (с.Мирогоща Перша, вул.Шевченка, 51); кімната №3 адміністративної будівлі, площею 9,9 кв.м ( с.Мирогоща Перша, вул.Шевченка, 1); майданчик на території автогаража, площею 200,0 кв.м (с.Мирогоща Перша, вул.Шевченка, 55). Термін дії договору до 26.10.2021 року.
 2. Договір оренди нерухомого майна № 20/12/2019 від20.12. 2019 року укладений фізичною особою Андрощуком В.В. (ідентифікаційний код 3370816771 ), за яким передано в строкове платне користування нерухоме майно товариства – частина будівлі «Свинарник-відгодівля №5», площею 447,5 кв.м, що розташований за адресою: Рівненська область Дубенський район, с.Костянець, вул.Шевченка,30. Термін дії договору до 20.12.2021р.
 3. Договір оренди нерухомого майна № 19/12/2019 від 19 грудня 2019 року укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю «Агро-ВВВ» за яким передано в строкове платне користування нерухоме майно товариства – частина будівлі «Зерносклад №3 з під навісом», площею 599,6 кв.м, що розташований за адресою: Рівненська область Дубенський район, с.Мирогоща Перша, вул.Шевченка, 69. Термін дії договору до 19.12.2021 року.

Умови продажу об’єкта приватизації:

 • Покупець самостійно визначає види діяльності підприємства.
 • Погашення протягом 1 року від дати переходу права власності на пакет акцій простроченої кредиторської заборгованості товариства перед бюджетом, Пенсійним фондом, державними цільовими фондами, яка буде наявна у товариства на дату переходу права власності на пакет акцій до покупця та іншої поточної заборгованості.
 • Недопущення виникнення заборгованості підприємства з виплати заробітної плати його працівникам, по платежах до Пенсійного фонду, до бюджетів усіх рівнів за податками та зборами.
 • Забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства.
 • Недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів України про працю  або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів України про працю) протягом 6 місяців з дня переходу до нього права власності на пакет акцій.
 • Належне утримання і зберігання  державного майна, яке у процесі приватизації  товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилось на балансі товариства.
 • Дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування об’єктом, а саме: під час експлуатації об’єкта виконання усіх санітарних, протипожежних та інших правил по утриманню об’єкта, дотримання санітарно–екологічних норм та забезпечення виконання вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища відповідно до нормативно-правових актів та законодавства України.
 • У випадках передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл АМКУ на безпосереднє або опосередковане придбання пакета акцій, що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного акціонерного товариства (дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
 • Здійснення передачі на збереження до спеціалізованої архівної установи документів трудового архіву товариства протягом 2 років від дати переходу права власності на пакет акцій до покупця.
 • Строк виконання умов не більше 5 років від дати переходу права власності на пакет акцій товариства.

Час і місце проведення огляду об’єкта: можливе в робочі дні з 9.00 до 17.00 за попередньою домовленістю та за місцем розташування об’єкта. Контактна особа на підприємстві: в.о. директора ПрАТ «Мирогощанський аграрій», Тищук Олександр Дмитрович, (099) 615 59 54.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях. Адреса: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефон для довідок: (0362) 62-33-18. 26-79-91 . Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Електронна пошта: rivne@spfu.gov.ua.
Контактна особа: Владова Марія Олімпіївна, (0362) 62-33-18.

Додаткова інформація

Дата торгів 21.08.2020
Розмір частки у статутному капіталі, % 75.7
Адреса активу Рівненська обл., Дубенський р-н, с .Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 1
Регiон Рівненська область
Балансоутримувач ПрАТ «Мирогощанський аграрій»
Вид діяльності за КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід
01.43 Розведення коней та інших тварин родини конячих
01.45 Розведення овець і кіз
01.46 Розведення свиней
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві
01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві
01.63 Післяурожайна діяльність
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях
Контактна особа по об'єкту Владова Марія Олімпіївна, тел. +38036623318, rivne@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду від 30.10.2018 № 1397 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію об'єкта № 530 від 15.11.2018 із змінами від 23.01.2019 № 41
Спосіб приватизації Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
Гарантійний внесок 1486101.55
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСТКОАЛ» Україна, 43020, м. Луцьк, вул. Рівненська, буд. 25П, кв. 4
Ціна запропонована переможцем 148610.16
Код ЄДРПОУ 35505132

Будьте першим, хто поставить запитання “ Державний пакет акцій розміром 75,7% статутного капіталу приватного акціонерного товариства “Мирогощанський аграрій” ”