ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»

Державний пакет акцій в кількості 6162080 штук, обсягом 48,0212 % статутного капіталу ПрАТ “Хлібозавод “Залізничник”.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: державний пакет акцій Приватного акціонерного товариства «Хлібозавод «Залізничник» у кількості 6 162 080 штук, що становить 48,0212% статутного капіталу товариства.

Місцезнаходження: 42601, Сумська область, м. Тростянець, пров. Гаївський, 2б.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 23050348.

Розмір статутного капіталу товариства: 3 208 000,00 грн.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2021: 2 особи.

Основний вид діяльності за КВЕД: 10.71 – виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання.

Виробнича діяльність ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»  не здійснюється понад 10 років.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг,), тис.грн:

Продукція

(роботи, послуги)

За 2020 рік 9 місяців

2021 року

Оренда основних засобів (ТОВ «лайфселл») 63,732 57,3588
Оренда основних засобів (ПП «Зеніт») 25,25
Реалізація будівельних матеріалів, що були у вжитку 8,65253 26,4608
Реалізація запчастин до бурового обладнання 71,500
Разом 169,13453 83,8196

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 р. 2019 р. 2020 р. 9 місяців

2021 р

1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн 1131,2 873,9 769,0 769,7
1.1 Необоротні активи тис. грн 862,0 773,0 716,0 674,0
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 862,0 773,0 716,0 674,0
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.2 Оборотні активи тис. грн 269,2 100,9 53,0 95,7
1.2.1 запаси тис. грн 132,6 37,3 47,0 90,2
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн 131,6 58,6 0,5 0,5
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн  

5,0

 

5,0

 

5,5

 

5,0

2. Пасиви тис. грн 1131,2 873,9 769,0 769,7
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 11495)

тис. грн (-982,1) (-1459,8) (-1648,5)  

(-1749,4)

2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 1213,3 2333,7 2417,5 2519,1
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн 1213,3 2333,7 2417,5 2519,1
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 188,9 204,5 169,1 140,4
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 188,9 204,5 169,1 140,4
3.2 Інші операційні доходи тис. грн
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 302,9 682,2 357,8 241,3
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 180,5 179,8 142,3 91,3
4.2 Адміністративні витрати тис. грн
4.3 Витрати на збут тис. грн
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 122,4 502,4 215,5 94,0
4.5 Інші витрати тис. грн
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн -114,0 -477,7 -188,7 -169,8
6. Середня кількість всіх працівників чол. 2 2 2 2
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 15,7 16,0 16,1
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 7850 8000 8050

Заборгованість із заробітної плати, перед бюджетом, прострочена кредиторська заборгованість станом на 30.09.2021  відсутня.

Відомості про об’єкти (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа (м кв.) Форма власності та власник
Виробничий корпус (Літ. Б) Сумська область,

м. Тростянець, провулок Гаївський, 2б

2491,9 Колективна

ПрАТ  «Хлібозавод «Залізничник»

Службово-побутовий корпус (Літ. А) 787,6
Залізнична рампа (Літ З) 73,7
Насосна  (Літ М) 14,5
Артсвердловина 50 м п.

діаметр

108 мм

Водонапірна вежа Діаметр 2,5 м

висота 15 м

Труба димова цегляна Діаметр знизу 2,5 м,

Діаметр зверху 1,2 м

висота 30 м

Огорожа залізобетонна 250 м п.

Висота 2 м

Підстанція

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (м кв.) Кадастровий номер земельної ділянки

 

Цільове призначення земельної ділянки Форма власності , підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка Сумська область, м. Тростянець, провулок Гаївський, 2б 18626 5925010100:00:028:0025 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Комунальна.

Знаходиться в строковому платному користуванні Договір оренди землі

від 06.04.2017 укладено на 36 років.

Інформація з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна,

номер інформаційної довідки 273378257 від 06.09.2021

Інформація про договори оренди, станом на 30.09.2021:

Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа (кв м) Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за 1 кв. м за місяць без ПДВ (грн.)
ТОВ «лайфселл»

Відповідно до додаткової угоди

частина димової труби та залізобетонних блоків 4 для розміщення телекомунікаційного та іншого обладнання 01.04.2010 № SU380 до 30.11.2021 1327,75

ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» не має шкідливого виробництва, викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів.

Умови продажу: покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, в сумі 36 500,00 гривень без ПДВ.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом приватизації можна у робочі дні: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00 за місцем його розташування за адресою: Сумська обл., м. Тростянець, пров. Гаївський, 2б.

Контактна особа на об’єкті: керівник ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» – Рєзнік Іван Степанович, тел. 044-379-11-79, факс 05458-6-91-01, e-mail: boromlja@ukr.net.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23.

Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.15, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Перерва на обід з 12.00 до 13.00.

Контактна особа: заступник начальника Управління-начальник відділу приватизації та управління корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській області Білоброва Наталія Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32, admin_59@spfu.gov.ua.

Адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Додаткова інформація

Розмір частки у статутному капіталі, % 48.0212
Адреса активу Сумська обл., м. Тростянець, пров. Гаївський, 2-б
Регiон Сумська область
Балансоутримувач ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник», код ЄДРПОУ 23050348
Вид діяльності за КВЕД 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
46.63 Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.
37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод
36.00 Забір, очищення та постачання води
33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання
33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання
33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення
33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів
10.73 Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів
10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях
Контактна особа по об'єкту Білоброва Наталія Михайлівна, +380502788636
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 155 від 24.04.2018, із змінами від 25.06.2018 № 350
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» ”