ПАТ «Херсонський завод «Судмаш»

Державний пакет акцій розміром 100% статутного капіталу ПАТ “Херсонський завод “Судмаш”, що становить 67235 штук акцій (код за ЄДРПОУ 24944438). Номінальна вартість пакета акцій 67235000,00 гривень.

Напрямки діяльності:

 • розробка комплекту конструкторської документації для виробництва моделей автомобільних підйомників телескопічних для потреб комунальних підприємств та пожежно-рятувальних частин та їх виготовлення;
 • розробка комплекту конструкторської документації для проведення капітального ремонту пожежних автопідйомників інших виробників;
 • розробка комплекту конструкторської документації для проведення капітального ремонту та повної модернізації пожежних авто драбин;
 • розробка, впровадження нових технологічних процесів і виготовлення зразків суднових пристроїв, кнехтів, суднових водогазонепроникних дверей;
 • розробка комплекту конструкторської документації і виготовлення виробів гідравліки (силові та управляючі гідроциліндри, центруючі колони) для установки безударного заштовхування фундаментних паль;
 • розробка комплекту конструкторської документації для проведення ремонту гідравлічних циліндрів, машин та агрегатів сільськогосподарської галузі, і виконання ремонтних робіт.

До складу Товариства входять 11 об’єктів нерухомості загальною площею 32876,6 кв. м.
Земельна ділянка: Державний акт на право постійного користування землею, на праві постійного користування перебуває земельна ділянка загальною площею 6,5201 га, надана у постійне користування для розміщення виробничої бази.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Назва об’єкта: пакет акцій у розмірі 100%, що належить державі у статутному капіталі ПАТ «Херсонський завод “Судмаш”».

Вид майна: пакет акцій.

Найменування товариства: публічне акціонерне товариство «Херсонський завод “Судмаш”».

Місцезнаходження об’єкта: м. Херсон, Карантинний острів, 1.

Індентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 24944438.

Розмір статутного капіталу товариства: 67 235 000,00 грн (шістдесят сім мільйонів двісті тридцять п’ять тисяч гривень 00 копійок).

Пропонується до продажу: державний пакет акцій ПАТ «Херсонський завод “Судмаш”» у кількості 67 235 штук, що становить 100% статутного капіталу Товариства.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.02.2021: 22 особи, з них: ІТР – 12 осіб, почасових робітників – 10 осіб.

Основні напрямки діяльності ПАТ «Херсонський завод “Судмаш”»:

– розробка комплекту конструкторської документації для виробництва середньосерійної моделі автомобільного підйомника телескопічного з висотою підйому робочої платформи до 40 метрів, для потреб комунальних підприємств та пожежно-рятувальних частин ДСНС України, і виготовлення дослідного зразку;

– розробка комплекту конструкторської документації для виробництва середньосерійної моделі автомобільного підйомника телескопічного з висотою підйому робочої платформи до 18 метрів, модульного типу (виготовлення та випробування без шасі), для потреб комунальних підприємств та пожежно-рятувальних частин ДСНС України, і виготовлення дослідних зразків;

– розробка комплекту конструкторської документації для виробництва середньосерійної моделі причіпного підйомника телескопічного з висотою підйому робочої платформи до 15 метрів, для потреб комунальних і приватних підприємств та адаптованої моделі для потреб пожежно-рятувальних частин ДСНС України, і виготовлення дослідного зразку;

– розробка комплекту конструкторської документації для проведення модернізації та капітального ремонту автопідйомника гідравлічного пожежного АПГП 30/20-300/206, і виконання модернізації та капітального ремонту;

– розробка комплекту конструкторської документації для проведення капітального ремонту пожежних автопідйомників інших виробників (виробництва: Італії, Німеччини, Китаю та держав СНД);

– розробка комплекту конструкторської документації для проведення капітального ремонту та повної модернізації пожежних авто драбин (моделі: АЛ- 30(Л21), АЛ-30(ПМ-506) та її модифікацій) для потреб пожежно-рятувальних частин ДСНС України, і виконання ремонтних робіт;

– розробка комплекту конструкторської документації і виготовлення гідравлічних циліндрів та гідравлічних амортизаторів для зразків нової військової техніки, за програмою імпортозаміщення.

Супутні напрямки діяльності ПАТ «Херсонський завод “Судмаш”»:

 • розробка, впровадження нових технологічних процесів і виготовлення зразків суднових пристроїв, кнехтів, суднових водогазонепроникних дверей;
 • розробка комплекту конструкторської документації і виготовлення виробів гідравліки (силові та управляючі гідроциліндри, центруючі колони) для установки без ударного заштовхування фундаментних паль;
 • розробка комплекту конструкторської документації для проведення ремонту гідравлічних циліндрів, машин та агрегатів сільськогосподарської галузі, і виконання ремонтних робіт.

Зберігаючи загальну номенклатуру виробництва, завод протягом останніх років, розробив комплекти конструкторської документації та освоїв виробництво нової продукції – дослідних зразків автомобільних підйомників ПТ-40П, ПТ-18, ППТ-15.

Ці вироби вкрай необхідні вітчизняним замовникам, оскільки щороку в Україні вводиться в експлуатацію значна кількість багатоповерхових будівель різного призначення, тому збільшується потреба пожежних та рятувальних підрозділів ДСНС України в автопідйомниках з максимальною висотою підйому робочої платформи до 40 м.

Враховуючи вище зазначені потреби, завод провів комплекс заходів з модернізації дослідних зразків та підготовку до впровадження їх у серійне виробництво.

Приступивши до проектування та початку виготовлення пожежного автомобільного підйомника телескопічного на базі автомобіля МАЗ з висотою підйому робочої платформи 40 м для потреб м. Херсона, підприємство вже отримало попередні замовлення на аналогічну техніку з інших міст.

Спроектував та виготовив три дослідні зразки автомобільного підйомника з висотою підйому стріли до 18 метрів, модульного типу, та встановив два з них на шасі.

Спроектував та виготовив дослідний зразок причіпного підйомника телескопічного з висотою підйому робочої платформи до 15 метрів.

Окрім цього, завод постійно працює над освоєнням нових технологій металообробки, зменшення енергоспоживання, приймає участь в державних програмах імпортозаміщення, розробляє нові актуальні вироби та вдосконалює виготовлену продукцію.

Основна номенклатура та обсяг продукції (робіт, послуг):

Продукція

(роботи, послуги)

Одиниця  виміру За 2020 рік
28.99.52.80 готова продукція для машин спеціального призначення тис.грн. 154,7
30.11.92.00 продукція для оснащення суден цивільного використання тис.грн. 720,1
33.12.15.00 послуги з ремонту

устаткування

тис.грн. 55,3

Основні показники господарської діяльності ПАТ «Херсонський завод “Судмаш”» за останні три роки:

№ п/п Найменування показників Одиниця виміру 2018 р. 2019 р. 2020 р.
1 Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції тис.грн. 1544 1663 947
2 Інші операційні доходи, всього тис.грн. 4056 3513 889
3 Інші доходи тис.грн. 566 1554 880
4 Всього доходів тис.грн. 6166 6730 2716
5 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис.грн. 2334 2864 1747
6 Адміністративні витрати, всього тис.грн. 2044 1574 989
7 Витрати на збут, всього тис.грн. 195 219
8 Інші операційні витрати, всього тис.грн. 2001 3120 1379
9 Інші витрати, всього тис.грн. 3
10 Витрати з податку на прибуток тис.грн.
11 Всього витрати тис.грн 6604 7777 4118
12 Валовий прибуток (збиток) тис.грн. -790 (1201) (800)
13 Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування тис.грн. -438 (1047) (1402)
14 Чистий прибуток (збиток) тис.грн. -438 (1047) (1402)
15 Капітальні інвестиції, всього тис. грн. 23 97 53
16 Сплата податків, зборів та обов’язкових платежів, всього тис. грн. 1500 1788 598

Дебіторська заборгованість ПАТ «Херсонський завод “Судмаш”» станом на 02.01.2021:

Дебітор, найменування Сума дебіторської заборгованості за даними бухгалтерського обліку

Всього, грн.

Державна установа “Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України “ 2600,00
ПАТ “Національний Депозитарій України” 800,00
Публічне акціонерне товариство “Укртелеком” 10,09
АТ  “Херсонобленерго” 8064,99
ДП “Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім А.А.Морозова” 100202,40
Д.І.О. Трейдер Інтернаціонал 133,00
ЄВРО ПАУЕР ТОВ 0,01
ТОВ “Кривбас пром ресурс” 0,30
ТОВ”Мінерали України” 117,00
РИМЗ ТОВ 106,59
ТОВ  “СХІД АВТО” 205000,00
ТОВ  “Навчально-курсовий комбінат «Херсонбуд» 813,60
Розрахунки з іншими дебіторами 27,33
Розрахунки з державними цельовими фондами 4036,03
РИМЗ ТОВ 0,06
Податок на прибуток 15471,00
Збір за забрудненя навколишнього середовища 4,09
Податок на землю 6778,32
Разом 344164,81

Кредиторська заборгованість ПАТ «Херсонський завод “Судмаш”» станом на 02.01.2021:

Кредитор, найменування Сума кредиторської заборгованості за даними бухгалтерського обліку, всього, грн
Державне підприємство “Укроборонресурси” 9051,90
ТОВ “КОНСАЛТІНГ-ЛЮКС” 255000,00
Автопромподшипник ДП 0,20
Державне підприємство «Новатор» 6361,21
Публічне акціонерне товариство

“Дніпровське підприємство ЕРА”

36000,00
Мале приватне підприємство “Издательство “ІТ” 0,40
Товариство з обмеженою відповідальністю торгівельно-промислова компанія “НАК” 10072,50
ТОВ «Нова пошта» 620,00
ТОВ Синтез ЧХЗ 9497,40
ПП Спецуніверсал 4212,30
ФОП Співак С.В. 51100,00
ТОВ НВП ТО-НАР 20288,00
ТОВ Укрметпромтех 0,02
ФОП  ВАЙСБЕРГ М. Б. 9280,00
ДП “Херсонський науково-виробничій центр

стандартизації , метрології та сертифікації’

4763,90
Балабанцев Олег Вікторович 0,06
Головна Наталя Юріївна 23035,10
Ланцова Олена Олександрівна 0,06
Рожук Лариса Павлівна 1484,50
Поточні забеспечення 35667,17
Податок на доходи з фізичних осіб 609577,22
Розрахунки з ПДВ 107346,99
Військовий збір 786,11
Податкові зобов’язання непідтверджені 0,05
Податковий кредит 65705,68
Розрахунки з ЄСВ 17664,48
Розрахунки з виплати заробітної плати 711389,84
Розрахунки з виплат по лікарняним листам 6242,48
Державне підприємство «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім А.А.Морозова» 144000,00
ДП Укроборонпром 12500,00
ПрАТ «Український пожежний концерн «Укрпожсервіс» 5306500,00
Артеменко Людмила Петрівна 50000,00
Балабанцев Олег Вікторович 323795,00
ТОВ”КОНСАЛТІНГ-ЛЮКС” 541700,00
Балабанцева Ірина Юріівна 16428,94
Разом 8390071,51

Відомості про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельні ділянки, на яких  розташовано товариство, умови користування ними:

Об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо)

№ п/п Назва будівлі Інвентарний номер Загальна площа будівлі кв.м Кількість поверхів Площа забудови кв.м Функціональне призначення Фактичне використання %
1 Дільниця суднового обладнання 000002 15390 3 13554 Не використовується 0
2 Дільниця суднової арматури 000005 10368 4 8683 Випуск продукції 80
3 Дільниця виготовлення кріпежу 000005-01 1728 1 1728 Не використовується 0
4 Будівля ЭМО 000002-01 768,8 2 384,4 Не використовується 0
5 Складське приміщення 000005-02 3731 1 3731 Загально-технічне
6 Насосна станція 000005-04 61,8 1 61,8 Не використовується
7 Мазутна 000005-05 30,8 1 30,8 Не використовується
8 Склад 000006 162 1 162 Не використовується
9 Дільниця порізки 000002-02 136,9 1 136,9 Не використовується
10 Прохідна 000002-04 121,1 1 121,1 Загально-організаційне 100
11 Гараж 000005-03 378,2 2 189,1 Загально-технічне

 Станом на 01.03.2021 у ПАТ «Херсонський завод “Судмаш”» відсутні заборони на відчуження, арешти та обтяження на майно товариства.

Відомості щодо земельної ділянки, на якій розташоване товариство: у ПАТ «Херсонський завод “Судмаш”», відповідно до державного акту на право постійного користування землею, на праві постійного користування перебуває земельна ділянка загальною площею 6,5201га. Дана земельна ділянка надана у постійне користування для розміщення виробничої бази. ПАТ «Херсонський завод “Судмаш”» проводить оплату земельного податку відповідно пільгової ставки щодо сплати земельного податку в розмірі 0,01% від нормативно – грошової оцінки землі за земельні ділянки суб’єктів суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010), встановленої на підставі рішення Херсонської міської ради від 31.07.2015 №1958. Сума сплаченого податку за землю за 2020 рік складає 1 876,58 грн. На даній земельній ділянці відсутні об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди), які належать іншому власнику.

Договори оренди, щодо нерухомого майна ПАТ «Херсонський завод “Судмаш”» станом на 01.02.2021 не укладались.

Станом на 01.02.2021 на балансі ПАТ «Херсонський завод “Судмаш”», майно, яке б не увійшло до його статутного капіталу та перебувало б у державній власності, не обліковується.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів тощо: ПАТ «Херсонський завод “Судмаш”» не має шкідливого виробництва, викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів. Є платником екологічних зборів та платежів.

Умови продажу:

 • збереження основних видів діяльності товариства протягом 1-го року;
 • погашення протягом шести місяців заборгованості ПАТ «Херсонський завод “Судмаш”» із заробітної плати, перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у разі їх наявності на дату переходу до покупця права власності на пакет акцій;
 • недопущення звільнення працівників Товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом одного року;
 • фінансування охорони праці в Товаристві відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про охорону праці»;
 • забезпечувати належне збереження в технічному архіві ПАТ «Херсонський завод “Судмаш”» науково-технічної документації, що належить до Національного архівного фонду (НАФ) України відповідно до вимог Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (далі – Закон) та Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях (далі – Правила), затверджених наказом Міністерства Юстиції України від 06.2015 № 1000/5, та здійснити заходи з її передачі на постійне зберігання до Центрального державного науково-технічного архіву (ЦДНТА) України (згідно з переліками) протягом 3-х місяців;
 • забезпечувати збереження в належному стані в архіві ПАТ «Херсонський завод “Судмаш”» документів довготривалого зберігання впродовж граничних строків, зокрема, документів трудового архіву товариства, та здійснити заходи з передачі їх на зберігання до спеціалізованої архівної установи відповідно до вимог Закону та Правил протягом 3-х місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити в робочі дні з 10:00 до 15:00 за місцем його розташування: м. Херсон, Карантинний острів, 1, за попереднім узгодженням з контактною особою від Регіонального відділення.

Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Казначеєва Світлана Михайлівна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.

Контактні особи ПАТ «Херсонський завод “Судмаш”», які є відповідальними за забезпечення можливості огляду об’єкта: Балабанцев Олег Іванович (095) 579-22-90; Рожук Лариса Павлівна (095) 503-30-07.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, 73000, м. Херсон, пр. Ушакова, 47, поверх 2, тел. (0552) 22-44-44. Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з 08:00 до 17:00, п’ятниця з 08:00 до 15:45, субота та неділя – вихідний; веб-сайт: www.spfu.gov.ua.

 

Додаткова інформація

Розмір частки у статутному капіталі, % 100
Адреса активу Херсонська обл., м. Херсон, Карантинний острів, 1
Регiон Херсонська область
Балансоутримувач ПАТ «Херсонський завод «Судмаш», код за ЄДРПОУ 24944438
Вид діяльності за КВЕД 28.12 Виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання
25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів
28.22 Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання
28.30 Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства
28.99 Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н. в. і. у.
29.10 Виробництво автотранспортних засобів
29.20 Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів
29.32 Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів
30.99 Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, не віднесених до інших угруповань
33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів
33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання
45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами
46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Контактна особа по об'єкту Казначеєва Світлана Михайлівна, +38 (0552) 22 44 44
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 27.05.2019 № 504 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році (із змінами)»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 24.06.2019 № 343
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ ПАТ «Херсонський завод «Судмаш» ”