Єдиний майновий комплекс Черкаського державного комерційного житлово-побутового підприємства «Житлосервіс»

Категорія: Статус: продано
Стартова ціна:

18 123 000

Переможна пропозиція:

₴18 128 000

До складу ЄМК входять будівлі та споруди загальною площею 6 245.4 кв. м, в тому числі: адміністративна будівля (літ. А-І) по вул. В’ячеслава Чорновола, 257 загальною площею 433,7 кв. м; адміністративна будівля (літ. А-І) по вул. В’ячеслава Чорновола, 259 загальною площею 447,9 кв. м; адміністративна будівля (літ. А-1), замощення І, огорожа №1 по вул. В’ячеслава Чорновола, 261/1 загальною площею 432,6 кв. м; адмінбудівля з прибудовою та підвалом (літ. А’-5, а, пд.); (літ. Б) – гараж металевий (тимчасовий) по вул. Небесної Сотні, 31/1 загальною площею 2018,1 кв. м; адміністративна будівля (літ. А-І, а) по вул. Н.Левицького, 30 загальною площею 455,4 кв. м; промбаза у тому числі: (літ. А-І), (Д-І) – майстерня; (літ. Б-І, Г’-І) – гараж; (літ.В-І, В’-ІІ, в) – майстерня; (літ. З-І, К-І, Ж-І, Г-І) – склади; (літ. в’) – прохідна; (літ. г, г’) – кладова; М-4 – огорожа по вул. Н.Левицького, 32/1 загальною площею 1840,2 кв. м; Б-1 – гараж; Г – гараж; Е,е – прохідна з прибудовою по проспекту Хіміків, 50 загальною площею 395,5 кв. м; гаражі (літ. А-1, А’-1); №1 – ворота по вул. Смілянська, 92/2 загальною площею 222,0 кв. м. На балансі підприємства також обліковуються основні засоби (машини, обладнання, транспортні засоби, інструменти, інвентар) – 27 шт; малоцінні необоротні матеріальні активи – 103 шт.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизацiї: єдиний майновий комплекс Черкаського державного комерцiйного житлово-побутового пiдприемства «Житлосервiс».

Мiсцезнаходження: м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 261/1.

Iдентифiкацiйний код згiдно з ЄДРПОУ: 31782788.

Розмiр статутного капiталу товариства: 742 тис. грн. (вiдповiдно до балансу пiдприемства станом на 31.12.2019).

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв: станом на 30.06.2020 – 7 осiб.

Основний вид економiчної дiяльностi за КВЕД: 55.90 Дiяльнiсть iнших засобiв тимчасового розмiщування.

Вiдомостi про об’єкт:  ЧДК ЖПП «Житлосервiс» утворене для здiйснення господарської, управлiнської та iнвестицiйної дiяльностi, спрямованої на задоволення потреб фiзичних і юридичних осiб, незалежно вiд форм власностi. Пiдприємство працює на умовах rоспрозрахунку та самофiнансування, не здiйснює виробничої дiяльностi результатом якої є випуск основної i побiчної продукцiї за вiдповiдною номенклатурою.

До складу пiдприємства входять будiвлi та споруди загальною площею 5849,9 кв.м, якi розташованi в м. Черкаси в наступному складi:

  • 5 адмiнiстративних будiвель, а саме: адмiнiстративна будiвля по вул. В’ячеслава Чорновола, 261/1, загальною площею 432,6 кв.м; адмiнiстративна будiвля по вул. В’ячеслава Чорновола, 259 загальною площею 447,9 кв.м; адмiнiстративна будiвля по вул. В’ячеслава Чорновола, 257 загальною площею 433,7 кв.м; адмiнбудiвля з прибудовою та пiдвалом загальною площею 2018,1 кв.м, по вул. Небесноi’ Сотнi, 31/1; адмiнiстративна будiвля по вул. Н. Левицького, 30, загальною площею 455,4 кв.м;
  • гаражi по вул. Смiлянська, 92/2, загальною площею 222,0 кв.м.;
  • промбаза (майстернi, склади та гаражi) по вул. Н. Левицького, 32/1, загальною площею 1840,2 кв.м.

Крiм того, на балансi пiдприемства облiковуються основнi засоби (машини, обладнання, транспортнi засоби (7 одиниць), iнструменти, iнвентар) в кiлькостi 30 шт.; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи – 104 шт.

На сьогоднiшнiй день основним джерелом доходiв пiдприємства є передача в оренду його примiщень. Державне пiдприємство виступає балансоутримувачем по 16 дiючих договорах оренди державного майна загальною площею 2348,71 кв.м.

Вiдомостi про земельну дiлянку: земельнi дiлянки окремо не видiленi. Право користування дiлянками пiд об’єктами нерухомостi не оформлено.

ПIБ контактноi особи на об’єктi: головний бухгалтер єдиного майнового комплексу Черкаського державного комерцiйного житлово-побутового пiдприемство «Житлосервiс» Козак Лариса Миколаївна, +38 (0472) 71-27-40, (096) 486-57-99; zitloserv@ukr.net.

Час i мiсце проведення огляду об’єкта: в робочi  днi за місцем його розташування, звернувшись до Управлiння забезпечення реалiзацiї повноважень у Черкаськiй області Регіонального вiддiлення  ФДМУ по Київськiй, Черкаськiй та Чернiгівськiй областях за адресою: 18000 м. Черкаси, бульвар Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10, (0472) 37-26-61. Час роботи: з 8:00 до 17:00 (крiм вихiдних), у п’ятницю – з 8:00 до 15:45. обiдня перерва з 12:30 до 13:15. Контактна особа: Заставенко Євдокiя Макарівна, zozulja_71@sptu.gov.ua, +38 (0472) 37-26-61.

Органiзатор аукцiону: Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Київськiй, Черкаськiй та Чернiгiвськiй областях. Юридична адреса: 03039, м. Ки1в, просп. Голосiїiвський, 50.

Додаткова інформація

Площа об`єкту, кв. м 6245.4
Адреса активу Черкаська обл., м. Черкаси, вул. В'ячеслава Чорновола, 261/1
Регiон Черкаська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс Черкаського державного комерційного житлово-побутового підприємства «Житлосервіс»
Вид діяльності за КВЕД 43.31 Штукатурні роботи;
43.34 Малярні роботи та скління;
85.32 Професійно-технічна освіта;
55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування (основний)
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Контактна особа по об'єкту Кива Олександр Миколайович, +38 (0472) 37 26 61
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію об'єкта № 48-МП від 24.04.2018
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Гарантійний внесок 1812300
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ГАРАНТ-АКТИВ" Україна, 18001, Черкаська область, Черкаси, ВУЛИЦЯ НАДПІЛЬНА, будинок 261
Ціна запропонована переможцем 18128000
Код ЄДРПОУ 31782788

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс Черкаського державного комерційного житлово-побутового підприємства «Житлосервіс» ”