Державний пакет акцій розміром 99,9906 % статутного капіталу акціонерного товариства “Київпассервіс”

Категорія: Статус: продано
Стартова ціна:

195 944 640

Переможна пропозиція:

₴230 897 987

Основною діяльністю підприємства є надання послуг перевізникам пасажирських перевезень та пасажирам на автостанціях.
У власності підприємства знаходиться 6 автостанцій у Києві та 18 автостанцій у Київській області.
Загальна площа споруд та будівель шести автостанцій у Києві становить 6 252 кв.м. Площа земельних ділянок (в т.ч. асфальтових майданчиків) усіх автостанцій Києва сягає 49 881 кв.м.
Станом на початок другої половини 2019 року в оренду здано 535 кв.м приміщень автовокзалів та 1 105 кв. м площі асфальтових майданчиків.
В 2018 році підприємство отримало 47 млн. грн доходу, з яких за надання послуг перевізникам – 10 млн. грн, пасажирам – 20 млн.грн, надання площ в оренду – 6 млн.грн.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Пропонується  до  продажу:  державний  пакет  акцій АТ «Київпассервіс» у кількості 195 944 640 штук, що становить 99,9906 % статутного капіталу товариства.

Середньооблікова чисельність працівників: 218 осіб.

Основна діяльність підприємства: надання послуг перевізникам пасажирських перевезень та пасажирам на автостанціях. У власності підприємства знаходиться 6 автостанцій у Києві та 18 автостанцій у Київській області.

Автостанції в Києві:
Загальна площа споруд та будівель 6 автостанцій у Києві становить 6 252 кв. м. Площа земельних ділянок (в т.ч. асфальтових майданчиків) усіх автостанцій Києва сягає 49 881 кв. м. Станом на початок другої половини 2019 року в оренду здано 535 кв. м приміщень автовокзалів та 1 105 кв. м площі асфальтових майданчиків.

Автостанції у Київській області:
Загальна площа будівель та павільйонів 18 автостанцій у Київській області становить 8 735 кв. м. Площа земельних ділянок (в т.ч. асфальтових  майданчиків) усіх автостанцій сягає 65 393 кв. м. Станом на початок другої половини 2019 року в оренду здано 3 115 кв. м приміщень автовокзалів та 1 050 кв. м площі асфальтових майданчиків.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг): основною складовою частиною доходів товариства є відрахування від валової виручки перевізників за надані їм послуги та автостанційний збір з пасажирів за користування послугами автостанцій, що склали за:
2016 рік – 29620 тис. грн. в загальних доходах товариства 39247 тис. грн.;
2017 рік – 29050 тис. грн в загальних доходах товариства 44407 тис. грн;
2018 рік – 30048 тис. грн в загальних доходах товариства 47347 тис. грн;
9 місяців 2019 року –  23982 тис. грн в загальних доходах товариства 38698 тис. грн.

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та за 9 місяців 2019 року

№ п/п

Показники

Одиниця виміру

2016 р.

2017 р.

2018 р.

місяців
2019 р.

1.

Доходи всього, в тому числі: тис. грн 39247 44407 47347 38698

1.1

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 36404 37014 36655 28909
1.2 Інші операційні доходи тис. грн 2690 7382 10690 9787

1.3

Інші фінансові доходи тис. грн 27 2 2 2
1.4 Інші доходи тис. грн 126 9
2. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 38193 44392 47334 39614

2.1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

тис. грн

23568

29761

33577

28997

2.2

Адміністративні витрати

тис. грн

9796

13110

13145

10247

2.3

Витрати на збут

тис. грн

493

341

61

23

2.4

Інші операційні витрати

тис. грн

4045

1109

480

347

2.5

Інші витрати

тис. грн

71

2.6

Витрати з податку на прибуток

тис. грн

220

71

71

3.

Чистий прибуток (збиток) +,-

тис. грн

+1054

+15

+13

-916

4.

Податки і платежі до:

– Державного бюджету

– місцевих бюджетів

– інші податки, збори та платежі на користь держави

тис. грн

17158

23220

24836

20137

тис. грн

7090

7413

8528

6046

тис. грн

5489

9737

11517

10102

тис. грн

4579

6070

4791

3989

5.

Середня кількість всіх працівників

осіб

381

322

236

223

6.

Фонд оплати праці усіх працівників

тис. грн

20312

23865

20141

17255

7.

Середньомісячна заробітна плата

грн

4443

6176

7112

8597,4

8.

Капітальні інвестиції – всього

в т.ч.

– придбання основних засобів

– придбання інших необоротних матеріальних активів

– придбання (створення) нематеріальних активів

– модернізація

тис. грн

244

56

741

335

тис. грн

65

6

188

293

 тис. грн

179

43

33

41

тис. грн

247

тис. грн

7

273

1

Умови продажу:

  • збереження основних видів діяльності, а саме: допоміжне обслуговування наземного транспорту та діяльність автостанцій у м. Києві, протягом 5 років; допоміжне обслуговування наземного транспорту та діяльність автостанцій у Київській області, протягом 15 років. При цьому, у разі вирішення покупцем питання щодо передачі/продажу певної автостанції до комунальної власності відповідної територіальної громади згідно із законодавством зазначена умова відносно цієї автостанції вважається виконаною з моменту здійснення такої передачі/продажу;
  • погашення протягом 6 місяців заборгованості із заробітної плати, перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості, у разі їх наявності на дату переходу до покупця права власності на пакет акцій;
  • недопущення звільнення працівників з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу протягом 6 місяців;
  • виконання колективного договору, який діє на дату переходу права власності, протягом строку його дії в частині, що не суперечить іншим умовам продажу пакета акцій, а після закінчення строку його дії укладення нового або внесення змін до укладеного договору в установленому законодавством порядку та забезпечення його виконання;
  • дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства;
  • фінансування охорони праці відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про охорону праці»;
  • працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до вимог розділу ІV Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

Строк дії зобов’язань покупця пакета акцій щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, становить 5 років з дня переходу до покупця права власності на пакет акцій.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8-30 до 12-00 за місцезнаходженням об’єкта: м. Київ, вул. Нижній Вал, 15а.

Контактна особа на об’єкті: Скабела Валентин Миколайович – директор комерційний АТ «Київпассервіс», тел. (044) 425-99-08.

Додаткова інформація

Дата торгів 04.03.2020
Розмір частки у статутному капіталі, % 99.9906
Адреса активу Київ, вул. Нижній Вал, 15а
Регiон Київ
Балансоутримувач АТ "Київпассервіс"
Вид діяльності за КВЕД 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Відповідальний за підготовку об'єкту Апарат Фонду
Контактна особа по об'єкту Коваль Наталія Сергіївна, +38(044)-200-33-67
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію об'єкта № 548 від 25.04.2018
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Гарантійний внесок 19594464
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАСТІОН-ГРУП" Україна, 04119, Київ, Київ , м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових, буд. 8
Ціна запропонована переможцем 230897987
Наказ про завершення приватизації №794 від 15.05.2020
Код ЄДРПОУ 33348385

Будьте першим, хто поставить запитання “ Державний пакет акцій розміром 99,9906 % статутного капіталу акціонерного товариства “Київпассервіс” ”