Державний пакет акцій розміром 100 % статутного капіталу ПрАТ “Готель “Дніпро”

Категорія: Статус: продано
Стартова ціна:

80 923 400

Переможна пропозиція:

₴1 111 111 222

Готель “Дніпро” розташований в самому центрі Києва, поруч з головною площею країни – Майданом Незалежності. Поблизу знаходяться урядовий квартал та основні культурно-історичні пам’ятки Києва.
Основними перевагами готелю є:
– відмінна транспортна доступність за рахунок розташування біля основних транспортних магістралей міста, зупинок громадського транспорту та метро;
– унікальні видові характеристики на паркову зону Києва та річку Дніпро;
– наявність великого гостьового паркінгу, загальною місткістю 56 паркомісць.

У розпорядженні гостей готелю 186 номерів, ресторани, бар, SPA центр та декілька конференц-залів.

Будівля готелю, загальною площею 12829,0 кв.м., складається з 12-ти наземних та одного технічного поверхів, бельетажу та підвалу. Номерний фонд розташований з 4 по 12 поверхи.

Готель розташований на земельній ділянці площею 0,2831 га. Окрім того, перед готелем, на земельній ділянці площею 0,158 га, розташований паркінг. Обидві ділянки належать підприємству на праві постійного користування.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування товариства: приватне акціонерне товариство «Готель «Дніпро» (ПрАТ «Готель «Дніпро»).

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Хрещатик, 1/2.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 02573547

Розмір статутного капіталу товариства: 80 923 400,00 грн.

Пропонується до продажу: державний пакет акцій ПрАТ «Готель «Дніпро» у кількості 80 923 400 штук акцій, що становить 100,0000% статутного капіталу товариства.

Середньооблікова чисельність працівників: 159 осіб (станом на 31.03.2020).

Основний вид діяльності за КВЕД: 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід товариства,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності                 (КВЕД 55.10),

тис. грн

2017 р. 58 174 52 837
2018 р. 65 592 58 686
2019 р. 63 110 56 753
І квартал 2020 р. 9 108 7 363

Основні показники господарської діяльності ПрАТ «Готель Дніпро» за останні три роки та І квартал 2020 року

№ з/п Показники Одиниця виміру 2017 р. 2018 р. 2019 р. І квартал 2020 р.
1. Активи тис. грн 247  711 249 691 249 415 246 927
2. Основні засоби тис. грн 89632 90963 89602 88833
3. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн 0 0 0 0
4. Оборотні активи, в тому числі: тис. грн 9256 9985 12291 10595
4.1 запаси тис. грн 2160 1887 1410 1214
4.2. сумарна дебіторська заборгованість тис. грн 3 908 4 523 3 288 4 837
5. Власний капітал тис. грн 238961 239006 241401 237989
6. Довгострокові зобов’язання, в тому числі тис. грн 2600 2250 2150 2150
6.1 інші довгострокові зобов’язання тис. грн 2600 2250 2150 2150
7. Поточні зобов’язання, в тому числі тис. грн 6150 8435 5864 6788
7.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна тис. грн 2 344 5 806 1 795 1 770
8. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 58174 65592 63110 9108
8.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 52837 58686 56753 7363
8.2 Інші операційні доходи тис. грн 5287 6893 6207 1742
8.3 Інші фінансові доходи тис. грн 50 13 150 3
9. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 58058 65460 62826 12827
9.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 45071 47164 43226 8659
9.2 Адміністративні витрати тис. грн 7003 8425 9941 2777
9.3 Витрати на збут тис. грн 4216 9018 8374 1135
9.4 Інші операційні витрати тис. грн 1721 765 755 248
9.5 Інші витрати тис. грн. 7 59 468 8
9.6. Фінансові витрати тис. грн. 14 0 0 0
9.7 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 26 29 62 0
10. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн +116 +132 +284 -3719
11. Середня кількість всіх працівників чол. 164 167 164 159
12. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 13718 18446 20362 6206
13. Середньомісячна заробітна плата грн. 7087.9 9261.0 10346.5 13010.5

Станом на 11.06.2020:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі:

заборгованість по заробітній платі                             420 291 грн;

податки з заробітної плати                                          213 521 грн;

заборгованість з податку на нерухоме майно            154 723 грн;

туристичний збір                                                           210 885 грн;

фінансова допомога                                                     4 150 000 грн;

інша кредиторська заборгованість                             1 100 495 грн.

Об’єкти нерухомого майна

Назва активу Адреса розташування активу Загальна площа

(м кв.)

Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності

та власник

Будівля готелю (літ.«А») м. Київ, вул. Хрещатик, 1/2 12829,3 10856680000 Готель Свідоцтво про право власності, видане 27.12.2004 Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради Колективна

 

ПрАТ «Готель «Дніпро», код ЄДРПОУ 02573547

 Інформація про земельні ділянки 

Назва активу Адреса розташування активу Площа земельної ділянки (м кв.) Кадастровий номер земельної ділянки

 

Цільове призначення земельної ділянки Форма власності ,

підстава на право користування земельною

ділянкою,

 інформація про обтяження

Земельна ділянка м. Київ, вул. Хрещатик, 1/2 2831,0  8000000000:82:012:0015

 

 

Для експлуатації та обслуговування готелю Державна

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія, номер: ЯЯ № 382554, від 05.12.2007р, виданий.ПрАТ «Готель «Дніпро» на підставі рішення Київської міської ради від 25.05.2007

№ 112/1949;

обтяження відсутні

Земельна ділянка 1580,0 8000000000:82:012:0058

 

 

Для влаштування паркувального майданчику для автомобілів Державна

Рішення Київської міської Ради № 114/114 від 11.02.2016, щодо передачі у постійне користування ПрАТ «Готель «Дніпро» для влаштування паркувального майданчику для автомобілів;

обтяження відсутні.

 

 Дані щодо укладених договорів оренди станом на 01.06.2020:


з/п
Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа

(кв м)

Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за 1 кв. м за місяць без ПДВ (грн.)
1 ФОП

Сіра І.О.

Частина нежитлового приміщення що розміщене на другому поверсі (бельетаж) будівлі готелю 31,19 Розміщення офісу Договір від 05.01.2017 № 2017/2,

термін дії –

04.01.2021

778,46
2 ТОВ «ЛЄАРТ» Нежитлове приміщення на першому поверсі будівлі готелю 11 Розміщення офісного приміщення Договір від 05.02.2019 № 2019/8,

Термін дії – 04.02.2021

599,73
3 ТОВ «Злагода Інтур» Нежитлове приміщення на третьому поверсі правого крила будівлі готелю 11,04 Розміщення офісного приміщення Договір від 02.07.2018 № 2018/143,

термін дії – 02.07.2020

386,01
4 ТОВ «Тоналіто-Інтур» Нежитлове приміщення на бельетажі правого крила готелю 151,5 Розміщення кафе-бару Договір від 01.03.2001

№ б/н,

термін дії – 01.03.2026

 359,92
5 ФОП Москаль Л. В. Частина приміщення на першому поверсі у лівому крилі будівлі готелю 28,1 Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення Договір від 01.04.2014 № 1787,

Термін дії – 31.12.2020

142,79
6 ТОВ «Петрос-Кафе» Частина нежитлового приміщення, що розміщене на першому поверсі у правому крилі бельетажу будівлі готелю 60,5 Організація та розміщення закладу громадського харчування Договір від 15.10.2015

№ 1978,

термін дії – 28.02.2026

282,65
7 ТОВ «Петрос-Кафе» Частина нежитлового приміщення, що розміщене на першому поверсі у правому крилі будівлі готелю 45,8 Організація та розміщення закладу громадського харчування Договір від 15.10.2015

№ 1979,

термін дії – 28.02.2026

387,56
8 ТОВ «Петрос-Кафе» Частина нежитлового приміщення, що розміщене на першому поверсі у правому крилі будівлі готелю 131,7 Організація та розміщення закладу громадського харчування Договір від 28.03.2016  № 2057,

термін дії – 28.02.2026

380,32
9 ТОВ «Фінансова компанія «Октава Фінанс» Невідокрем-лена частина нежитлового приміщення, що розміщена на першому поверсі у лівому крилі будівлі готелю 7,1 Розміщення відділення фінансової компанії Договір від 01.11.2017

№ 2017/150-1,

термін дії – 31.10.2020

990,61
10 ФОП Сіра І. О. Невідокрем-лена частина площі, що розміщена на першому поверсі будівлі готелю 10 Розміщення пункту з реалізації ювелірної та сувенірної продукції Договір від 29.12.2016 № 2099,

термін дії – 28.12.2020

 2 003,00
11 ТОВ «Торгівельна компанія «ЕКОНОМ ПЛЮС» Два приміщення на першому поверсі лівого крила будівлі готелю 134,3 Розміщення магазину для торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, продуктами харчування, змішаними групами товарів (продовольч. та непродовольч), складування і зберігання товарів, розміщення офісних приміщень магазину Договір № 1 від 27.11.2019,

термін дії – 30.11.2026

644,92
12 ПАТ КБ «Приватбанк» Невідокрем-лена частина приміщення, що розміщене на першому поверсі у холі будівлі готелю 1 Розміщення банкомату вуличного типу Договір від 13.07.2015 № 1922,

термін дії – 13.07.2020

1 750,00
13 ПАТ КБ «Приватбанк» Невідокрем-лена частина приміщення, що розміщене на першому поверсі у холі будівлі готелю 1 Розміщення терміналу вуличного типу Договір від 03.02.2016 № 2036, вирішується питання про укладення додаткової угоди та продовження терміну дії (термін завершився 03.02.2020) 2 044,00
14 ПрАТ «ВФ Україна» Частина не відокрем-леної площі будівлі готелю 4 Розміщення технічних засобів і антен оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку Договір від 02.04.2018 № 2018/92,

термін дії – 01.06.2021

1 050,00
15 ПАТ АКБ «Індустріалбанк» Невідокрем-лена частина приміщення, що розміщене на першому поверсі у холі будівлі готелю 1 Розміщення банкомату Договір від 12.04.2018

№ 2018/68 вирішується питання про укладення додаткової угоди та продовження терміну дії (термін завершився 14.05.2020)

 1 030,00

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів.

У процесі господарської діяльності ПрАТ «Готель «Дніпро» утворюються тверді та великогабаритні відходи (безповоротні, нормативні): залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів. Товариство не здійснює самостійно вивезення відходів та не вчиняє дій з їх утилізації.

     ПрАТ «Київспецтранс» ТОВ «Утіл Груп»
2019 р. Перераховано 27 988 грн 95 192 грн
Надано послуг з вивезення відходів за договорами 28 215 грн

(136.4 м3)

69 350,0 грн

(475м3)

І квартал 2020 р. Перераховано 13 653 грн 0 грн
Надано послуг з вивезення відходів за договорами 33 676 грн

(162,8м3)

0 грн

Товариство не здійснює сплату екологічних зборів та платежів.

Переплата з податку на землю станом на 30.04.2020 у сумі 1 532 290 грн.

У місяць сума оплати земельного податку становить 58 511 грн.

Умови продажу:

 • збереження основного виду діяльності Товариства, номерного фонду готелю на рівні не менше 100 номерів, категорії готелю не нижче «чотири зірки», в найменуванні готелю слова «Дніпро» (англ. «Dnipro»);
 • погашення протягом трьох місяців заборгованості ПрАТ «Готель Дніпро» із заробітної плати, перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у разі їх наявності на дату переходу до покупця права власності на пакет акцій;
 • недопущення звільнення працівників Товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців;
 • виконання колективного договору, який діє на Товаристві на дату переходу права власності, протягом строку його дії, а після закінчення строку його дії укладення нового або внесення змін до укладеного договору в установленому законодавством порядку та забезпечення його виконання (стаття 9 Закону України «Про колективні договори і угоди»);
 • дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо Товариства;
 • фінансування охорони праці в Товаристві відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про охорону праці»;
 • працевлаштування в Товаристві осіб з інвалідністю відповідно до вимог розділу ІV Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 11:00 до 17:00 за місцезнаходженням об’єкта: м. Київ, вул. Хрещатик, 1/2.

Контактна особа на об’єкті: Сапожкова Еліна Ігорівна – т. в. о. генерального директора ПрАТ «Готель «Дніпро», тел. (050) 358-73-00.

Найменування організатора аукціону: Фонд державного майна України, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9. Телефони для довідок (044) 200-33-67, 200-33-53.

Додаткова інформація

Дата торгів 15.07.2020
Розмір частки у статутному капіталі, % 100.0000
Адреса активу м. Київ, вул, Хрещатик, 1/2
Вид діяльності за КВЕД 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.;
55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування (основний);
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
56.21 Постачання готових страв для подій;
56.29 Постачання інших готових страв;
56.30 Обслуговування напоями
Відповідальний за підготовку об'єкту Апарат Фонду
Контактна особа по об'єкту Коваль Наталія Сергіївна, +38044-200-33-67
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду від 11.03.2020 № 442 "Про Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році» (із змінами)»
Наказ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію об'єкта № 481 від 16.03.2020
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Гарантійний внесок 8092340
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТЛЕНД" Україна, 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, буд. 130
Ціна запропонована переможцем 1111111222.22
Код ЄДРПОУ 02573547

 1. Петро

  Чи можливо ознайомитись з технічним паспортом об’єкту? Дякую.

  • Тарабан Світлана

   Добрий день! Дякуємо за увагу до нашого сайту та приватизації ПрАТ “Готель “Дніпро”. Вся наявна у Фонді державного майна України інформація та документи по зазначеному об’єкту будуть розміщені у віртуальній кімнаті даних об’єкта після оголошення про його продаж.

  • Понікарчик Олена

   Добрий день!

   Раді повідомити Вам, що 15.06.2020 Фонд державного майна України в електронній торговій системі ProZorro.Продажі оголосив аукціон з продажу державного пакета акцій ПрАТ «Готель «Дніпро», який заплановано на 15.07.2020 (посилання на аукціон: https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-06-14-000010-3).

   Інформація та документи по зазначеному об’єкту розміщені у віртуальній кімнаті даних об’єкта за посиланням: http://vdr.spfu.gov.ua/Products/Files/#2548, в тому числі технічний паспорт об’єкта (http://vdr.spfu.gov.ua/Products/Files/doceditor.aspx?fileid=8622&action=view).

   Крім того, на інтернет-ресурсі: https://investroom.spfu.gov.ua/ розміщена більш розширена інформація про об’єкт, яка, в тому числі, містить конфіденційну інформацію.
   Для отримання доступу до віртуальної кімнати даних товариства, розміщеної на https://investroom.spfu.gov.ua/, Вам необхідно укласти договір щодо нерозголошення конфіденційної інформації, на підставі якого в подальшому буде надано доступ до кімнат відкритих данних і по інших підприємствах.

   Покрокова інструкція із відповідними зразками документів (Заяви та Договору) знаходиться на сайті у розділі: “Як купити”/”Як отримати більше інформації про об’єкт? Як працюють віртуальні кімнати даних?” за посиланням: https://privatization.gov.ua/yak-kupyty-ob-yekt/.

 2. Сергей

  Что за расширенная комната данных, для доступа к которой нужно подписывать договор? С кем его подписывать, есть какие-то контакты?

  • Понікарчик Олена

   Добрий день! Дякуємо за увагу до нашого сайту.

   Фонд державного майна України надає доступ до віртуальних кімнат даних (ВКД) по більшості об’єктів приватизації, що зазвичай включають наявні установчі, дозвільні, організаційні, операційні, претензійно-позовні та правовстановлюючі документи, документи з праці, фінансову звітність та договори. Головна мета такого розкриття – спростити доступ до інформації, прибрати корупцію при її отриманні та збільшити прозорість процесу приватизації.

   По ПрАТ «Готель «Дніпро» на сьогодні відкрито віртуальну кімнату даних, розміщену за посиланням: http://vdr.spfu.gov.ua/Products/Files/#2548, доступ до якої надається при проходженні простої реєстрації за допомогою е-пошти.

   Крім того, на інтернет-ресурсі: https://investroom.spfu.gov.ua/ розміщена більш розширена інформація про об’єкт, в тому числі, яка містить конфіденційну інформацію.
   Для отримання доступу до віртуальної кімнати даних товариства, розміщеної на https://investroom.spfu.gov.ua/, Вам необхідно укласти договір щодо нерозголошення конфіденційної інформації, на підставі якого в подальшому буде надано доступ до кімнат відкритих данних і по інших підприємствах.

   Покрокова інструкція із відповідними зразками документів (Заяви та Договору) знаходиться на сайті у розділі: “Як купити”/”Як отримати більше інформації про об’єкт? Як працюють віртуальні кімнати даних?” за посиланням: https://privatization.gov.ua/yak-kupyty-ob-yekt/.

Додайте запитання