Державна частка розміром 100 % статутного капіталу ТОВ «ІНВЕСТАГРО»

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТАГРО» (ідентифікаційний код в ЄРДПОУ 32166939) зареєстровано за адресою: місто Київ, вулиця Алмазова Генерала, будинок 18/7. Об’єктом приватизації є актив, щодо якого ухвалено рішення суду про застосування санкції відповідно до Закону України «Про санкції». Так відповідно до постанови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 3 лютого 2023 р. у справі № 991/6606/22 стягнуто в дохід держави 100% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТАГРО» (ідентифікаційний код в ЄРДПОУ 32166939). Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2023 року №168-р «Про визначення уповноваженого органу управління активами, стягнутими в дохід держави» визначено Фонд державного майна України уповноваженим органом управління активами стягнутими в дохід держави згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду від 23 січня 2023 р. у справі № 991/6606/22 та постановою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 3 лютого 2023 р. у справі № 991/6606/22. Основним видом діяльності Товариства є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Основна номенклатура продукції: кукурудза, соняшник, просо, ріпак, пшениця, ячмінь. Нерухоме майно знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Синельніківський район, с. Новоандріївка, вул.Гагаріна, 2а та вул. Шкільна, 17. Інформація про право оренди таких земельних ділянок внесена в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Також Товариство має у власності основні засоби для ведення господарської діяльності, в тому числі сільськогосподарську техніку. Середньооблікова кількість працівників на 31.03.2023 – 27 чоловік.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: державна частка розміром 100,0000 % статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТАГРО».

Юридична адреса Товариства: місто Київ, вулиця Алмазова Генерала, будинок 18/7.

Місцезнаходження Товариства: Дніпропетровська область,  Синельниківський  район, с. Новоандріївка, вул. Щаслива (Гагаріна), 2а.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 32166939.

Розмір статутного капіталу Товариства: 300 000 грн.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2023: 27 осіб.

Основний вид діяльності Товариства відповідно до Статуту: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) Товариства за період 2020 – 30.06.2023 рр.: 109 573.00 тис. грн., в тому числі експортної – 0.00 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: кукурудза, соняшник, просо, ріпак, пшениця, ячмінь, в тому числі експортної: не експортували.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг) Товариства:

Період Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2020 р. 22 622 22 513
2021 р. 40 856 40 705
2022 р. 18 910 18 758
на 30.06. 2023 р. 27 185 27163

Основні показники господарської діяльності Товариства за останні три роки та останній звітній період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 р. 2021 р. 2022 р. 30.06.2023 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 30 236 42 865 55 831 54 994
1.1 Необоротні активи тис. грн. 6 073 5 908 4 586 3897
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 125 347 15 30
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 5 948 5 561 4 571 3867
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 24 163 36 957 51 245 51 097
1.2.1 Запаси тис. грн. 11 714 15 502 25 424 26 402
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 10 204 14 303 20 615 21 091
1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн. 1 360 5 979 4 178 3044
2. Пасиви тис. грн. 30 236 42 865 55 831 54 994
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн. 28 792 41 102 44 758 37 806
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 1 444 1 763 11 073 17 188
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна тис. грн. 651 1205 6 639  

17 188

 

2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 793 558 4 434
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн. 56 363
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн. 19 245 908
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн. 20
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн. 774 257 3143
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 22 686 40 957 18 941 27 215
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 22 622 40 856 18 910 27185
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 12 30
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 52 101 31
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 22 501 21 628 15 285 34 168
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 18 632 17 904 10 621 19 031
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 3 541 3 650 4 436 6 195
4.3 Витрати на збут тис. грн. 30
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 328 67 198 8 854
4.5 Інші витрати тис. грн. 88
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 185 19 336 3 656 – 6 953
6. Середня кількість всіх працівників чол. 26 24 28 27
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 4 740 5 112 5 956 2229
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 15.2 17.8 17.7 13.8

Станом на 30.06.2023:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість – 17 188 064,56 грн., в тому числі:

 • кредиторська заборгованість за товари та послуги – 13 192 096,0 грн;
 • розрахунки з бюджетом (ПДФО, орендна плата землю, лікарняні) – 329 068,21 грн;
 • заборгованість по заробітній платі – 695 799,16 грн;
 • податки з заробітної плати – 55 170,78грн;
 • інша кредиторська заборгованість – 2 915 930,41 грн.

Відповідно до довідки ТОВ «ІНВЕСТАГРО»  від 26.06.2023 №25 наявні відкриті судові провадження стосовно ТОВ «ІНВЕСТАГРО»:

Назва суду Єдиний унікальний номер справи Сторони спору Предмет позову Стадія розгляду  
Дата Назва Сума позову
Господарський суд міста Києва 910/8235/23

Заява про видачу судового наказу

Відповідач (Боржник): Товариство з обмеженою відповідальністю “ІНВЕСТАГРО”, Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю “ІМЕКС МІНЕРАЛС” про видачу судового наказу 25.05.2023 Призначено склад суду 9 000, 00 грн.
Господарський суд міста Києва 910/8242/23

Заява про видачу судового наказу

Відповідач (Боржник): Товариство з обмеженою відповідальністю “ІНВЕСТАГРО”, Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю “ІМЕКС МІНЕРАЛС” про видачу судового наказу 25.05.2023 Призначено склад суду 227526,62 грн.
Господарський суд міста Києва 910/8240/23

Заява про видачу судового наказу

Відповідач (Боржник): Товариство з обмеженою відповідальністю “ІНВЕСТАГРО”, Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю “ІМЕКС МІНЕРАЛС” про видачу судового наказу 25.05.2023 Призначено склад суду 204 104,18 грн
Господарський суд Дніпропетровської області 904/2641/23

Позовна заява(звичайна)

Відповідач (Боржник): Товариство з обмеженою відповідальністю “ІНВЕСТАГРО”, Позивач (Заявник): Товариство з обмеженою відповідальністю “Агрофірма “Мирноградські сади” стягнення 271 819,63грн. 29.05.2023 Направлено за підсудністю 271 819,63грн.
Касаційний адміністративний суд 991/6606/22

Касаційна скарга

Представник скаржника: Адвокат Адвокатського об’єднання “Авер Лєкс” Єніч Володимир Сергійович, Заявник касаційної інстанції: Лімпієза Лімітед (“Limpieza Limited”), Відповідач (Боржник): шелков михайло євгенович, Позивач (Заявник): Міністерство юстиції України, 3-я особа: Товариство з обмеженою відповідальністю “торгівельний дім “корпорація всмпо-авісма” (1169658005032), 3-я особа: Товариство з обмеженою відповідальністю “ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА”, 3-я особа: Товариство з обмеженою відповідальністю “Тай-Мінералс”, 3-я особа: Лімпієза Лімітед (“Limpieza Limited”), 3-я особа: Товариство з обмеженою відповідальністю “промислові інвестиції” (1067746762710), 3-я особа: Публічне акціонерне товариство “корпорація всмпо-авісма” (1026600784011) про застосування санкцій 06.03.2023 Призначено склад суду
Господарський суд Дніпропетровської області 904/2831/23

Позовна заява(звичайна)

Відповідач (Боржник): Товариство з обмеженою відповідальністю “ІНВЕСТАГРО”, Позивач (Заявник): Товариство з обмеженою відповідальністю “АГРОПРОМХІМ” стягнення 1 266 350,07 грн. заборгованості за поставлений товар, 411 727,96 грн. пені 05.06.2023 Направлено за підсудністю 1 266 350,07 грн.
Господарський суд міста Києва 910/8237/23

Заява про видачу судового наказу

Відповідач (Боржник): Товариство з обмеженою відповідальністю “ІНВЕСТАГРО”, Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю “ІМЕКС МІНЕРАЛС” про видачу судового наказу 25.05.2023 Призначено склад суду 86 192,83 грн.
Господарський суд міста Києва 910/8708/23

Заява про видачу судового наказу

Відповідач (Боржник): Товариство з обмеженою відповідальністю “ІНВЕСТАГРО”, Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю “ІМЕКС МІНЕРАЛС” про видачу судового наказу 02.06.2023 Призначено склад суду 86 192,83 грн.
Господарський суд міста Києва 910/8709/23

Заява про видачу судового наказу

Відповідач (Боржник): Товариство з обмеженою відповідальністю “ІНВЕСТАГРО”, Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю “ІМЕКС МІНЕРАЛС” про видачу судового наказу 02.06.2023 Призначено склад суду 9.000,00 грн
Господарський суд міста Києва 910/9156/23

Заява про видачу судового наказу

представник заявника: ЦИФРА ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ, Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю “Тай-Мінералс”, боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю “ІНВЕСТАГРО” про видачу судового наказу 19.06.2023 Розглянуто
Господарський суд міста Києва 910/9155/23

Заява про видачу судового наказу

представник заявника: ЦИФРА ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ, Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю “Тай-Мінералс”, боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю “ІНВЕСТАГРО” про видачу судового наказу 12.06.2023 Призначено склад суду

Відомості про  нерухоме майно на балансі Товариства:

№ з/п Назва Адреса розташування Загальна площа, кв.м. Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник Примітки
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Будівля автогаража (шлакоблок) – Б-1 Дніпропетровська область,  Синельниківський р-н, с. Новоандріївка, вул. Щаслива (Гагаріна,) 2а 922 3233470 Зберігання автотранспорту Договір купівлі продажу № 27/002 від 04.11.2003  Товарна біржа Дніпродзержинська Приватна ТОВ «ІНВЕСТАГРО» *
2. Будівля гаража (метал) – Г-1 Дніпропетровська область,  Синельниківський р-н, с. Новоандріївка, вул. Щаслива (Гагаріна,), 2а 539 3233470 Зберігання автотранспорту Договір купівлі продажу № 27/002 від 04.11.2003  Товарна біржа Дніпродзерджинська Приватна ТОВ «ІНВЕСТАГРО» *
3. Нежитлова будівля тракторної бригади (цегляні) – А-1 Дніпропетровська область,  Синельниківський р-н, с. Новоандріївка, вул. Щаслива (Гагаріна,), 2а 239 3233470 офіс Договір купівлі продажу № 27/002 від 04.11.2003  Товарна біржа Дніпродзерджинська Приватна ТОВ «ІНВЕСТАГРО» *
4. Огорожа (метал. сітка, з/б плити) – №3-6 Дніпропетровська область,  Синельниківський р-н, с. Новоандріївка, вул. Щаслива (Гагаріна,), 2а   3233470 огорожа Договір купівлі продажу № 27/002 від 04.11.2003  Товарна біржа Дніпродзерджинська Приватна ТОВ «ІНВЕСТАГРО» *
5. Площадка (асфальтобетон) –  |-||| Дніпропетровська область,  Синельниківський р-н, с. Новоандріївка, вул. Гагаріна, 2а   3233470 площадка Договір купівлі продажу № 27/002 від 04.11.2003  Товарна біржа Дніпродзерджинська Приватна ТОВ «ІНВЕСТАГРО» *
6. Склад ГСМ (цегл.) – В-1 Дніпропетровська область,  Синельниківський р-н, с. Новоандріївка, вул. Щаслива (Гагаріна,), 2а 12 3233470 Склад ГСМ Договір купівлі продажу № 27/002 від 04.11.2003  Товарна біржа Дніпродзерджинська Приватна ТОВ «ІНВЕСТАГРО» *
7. Будівля мехмайстрені (цегл) – Е-1 Дніпропетровська область,  Синельниківський р-н, с. Новоандріївка, вул. Щаслива (Гагаріна,), 2а 287 3233470 Робочі приміщення Договір купівлі продажу № 27/002 від 04.11.2003  Товарна біржа Дніпродзерджинська Приватна ТОВ «ІНВЕСТАГРО» *
8. будівля кузні (черепашник) – Д-1 Дніпропетровська область,  Синельниківський р-н, с. Новоандріївка, вул. Щаслива (Гагаріна,), 2а 117 3233470 Робочі приміщення Договір купівлі продажу № 27/002 від 04.11.2003  Товарна біржа Дніпродзерджинська Приватна ТОВ «ІНВЕСТАГРО» *
9. вбиральня (дерев) – К-1 Дніпропетровська область,  Синельниківський р-н, с. Новоандріївка, вул. Щаслива (Гагаріна,), 2а   3233470 Робочі приміщення Договір купівлі продажу № 27/002 від 04.11.2003  Товарна біржа Дніпродзерджинська Приватна ТОВ «ІНВЕСТАГРО» *
10. ГСМ (метал) – №1 Дніпропетровська область,  Синельниківський р-н, с. Новоандріївка, вул. Щаслива (Гагаріна,), 2а   3233470 Робочі приміщення Договір купівлі продажу № 27/002 від 04.11.2003  Товарна біржа Дніпродзерджинська Приватна ТОВ «ІНВЕСТАГРО» *
11. топливний склад – № 2 Дніпропетровська область,  Синельниківський р-н, с. Новоандріївка, вул. Щаслива (Гагаріна,), 2а   3233470 Зберігання пального Договір купівлі продажу № 27/002 від 04.11.2003  Товарна біржа Дніпродзерджинська Приватна ТОВ «ІНВЕСТАГРО» *
12. Бензоколонка – № 5 Дніпропетровська область,  Синельниківський р-н, с. Новоандріївка, вул. Щаслива (Гагаріна,), 2а   3233470 Обслуговування автотранспорту Договір купівлі продажу № 27/002 від 04.11.2003  Товарна біржа Дніпродзерджинська Приватна ТОВ «ІНВЕСТАГРО» *
13. Будівля зерносховища (шлакоблок) – З-1 Дніпропетровська область,  Синельниківський р-н, с. Новоандріївка, вул. Шкільна, 17 863 3232985 Зберігання зерна Договір купівлі продажу № 27/002 від 04.11.2003  Товарна біржа Дніпродзерджинська» Приватна ТОВ «ІНВЕСТАГРО» *
14. Будівля критого току (шлакоблок, метал) – Ж-1 Дніпропетровська область,  Синельниківський р-н, с. Новоандріївка, вул. Шкільна, 17 1502 3232985 Зберігання зерна Договір купівлі продажу № 27/002 від 04.11.2003  Товарна біржа Дніпродзерджинська» Приватна ТОВ «ІНВЕСТАГРО» *
15. Будівля кладової (шлакоблок) – Д-1 Дніпропетровська область,  Синельниківський р-н, с. Новоандріївка, вул. Шкільна, 17 173 3232985 Зберігання майна Договір купівлі продажу № 27/002 від 04.11.2003  Товарна біржа Дніпродзерджинська» Приватна ТОВ «ІНВЕСТАГРО» *
16. сушилка (метал) – 4,5 Дніпропетровська область,  Синельниківський р-н, с. Новоандріївка, вул. Шкільна, 17 3232985 Сушилка зерна Договір купівлі продажу № 27/002 від 04.11.2003  Товарна біржа Дніпродзерджинська» Приватна ТОВ «ІНВЕСТАГРО» *
17. нежитлова будівля складу будівельних матеріалів (шлакоблок)  – А’-1 Дніпропетровська область,  Синельниківський р-н, с. Новоандріївка, вул. Шкільна, 17 195 3232985 Робочі приміщення Договір купівлі продажу № 27/002 від 04.11.2003  Товарна біржа Дніпродзерджинська» Приватна ТОВ «ІНВЕСТАГРО» *
18. будівля плотницької (шлакоблок) – Б-1 Дніпропетровська область,  Синельниківський р-н, с. Новоандріївка, вул. Шкільна, 17 104 3232985 Робочі приміщення Договір купівлі продажу № 27/002 від 04.11.2003  Товарна біржа Дніпродзерджинська» Приватна ТОВ «ІНВЕСТАГРО» *
19. будівля пилорами (шлакоблок) – В-1 Дніпропетровська область,  Синельниківський р-н, с. Новоандріївка, вул. Шкільна, 17 140 3232985 Робочі приміщення Договір купівлі продажу № 27/002 від 04.11.2003  Товарна біржа Дніпродзерджинська» Приватна ТОВ «ІНВЕСТАГРО» *
20. будівля вісової (метал) – Г-1 Дніпропетровська область,  Синельниківський р-н, с. Новоандріївка, вул. Шкільна, 17 111 3232985 Робочі приміщення Договір купівлі продажу № 27/002 від 04.11.2003  Товарна біржа Дніпродзерджинська» Приватна ТОВ «ІНВЕСТАГРО» *
21. будівля складу (з/блоки) – Е-1 Дніпропетровська область,  Синельниківський р-н, с. Новоандріївка, вул. Шкільна, 17 979 3232985 Зберігання майна Договір купівлі продажу № 27/002 від 04.11.2003  Товарна біржа Дніпродзерджинська» Приватна ТОВ «ІНВЕСТАГРО» *
22. огорожа (метал, сітка, з/б плити) – № 1-3 Дніпропетровська область,  Синельниківський р-н, с. Новоандріївка, вул. Шкільна, 17 3232985 огорожа Договір купівлі продажу № 27/002 від 04.11.2003  Товарна біржа Дніпродзерджинська» Приватна ТОВ «ІНВЕСТАГРО» *
23. площадка (асфальтобетон) – І Дніпропетровська область,  Синельниківський р-н, с. Новоандріївка, вул. Шкільна, 17 3232985 площадка Договір купівлі продажу № 27/002 від 04.11.2003  Товарна біржа Дніпродзерджинська» Приватна ТОВ «ІНВЕСТАГРО» *
24. підвал (з/б блоки – п-1 Дніпропетровська область,  Синельниківський р-н, с. Новоандріївка, вул. Шкільна, 17 3232985 підвал Договір купівлі продажу № 27/002 від 04.11.2003  Товарна біржа Дніпродзерджинська» Приватна ТОВ «ІНВЕСТАГРО» *
25. будинок Дніпропетровська обл.,  Синельниківський р-н, с. Новоандріївка, вулиця Східна (Щорса), будинок 21 39,2 2191833 Житлове приміщення договір купівлі-продажу, ВАР № 396565 реєстр № 3026, 10.10.2003, Васильківська державна нотаріальна контора Приватна ТОВ «ІНВЕСТАГРО»

* Відповідно до довідки № 26 від 26.06.2023 ТОВ «ІНВЕСТАГРО» наявне обтяження – заборона на нерухоме майно Товариства, що підтверджується Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта від 29.06.2023 №337425506.

Інформація щодо земельних ділянок під об’єктами нерухомості:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка Дніпропетровська обл., Васильківський р., с. Новоандріївка, вулиця Щаслива (Гагаріна), 2-а 2,7347 122078500:08:004:0007 Ведення товарного сільськогосподарського виробництва Комунальна власність

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ, серія та номер: -, виданий 11.02.2008, видавник: сторони договору; ДОДАТКОВА УГОДА, серія та номер:

-, виданий 12.02.2018, видавник: сторони договору; ДОДАТКОВА УГОДА, серія та номер: -, виданий 12.02.2015, видавник: сторони договору; рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 64-10/У, виданий 18.10.2007

Земельна ділянка Дніпропетровська обл., Васильківський р., с. Новоандріївка, вулиця Шкільна, 17 1,8414 122018500:08:001:0008 Ведення товарного сільськогосподарського виробництва Комунальна власність

Договір оренди  з Дубовиківською селищною радою. Реєстраційний номер 25404919. Дата укладання – 11.02.2008р, початок дії договору – дата реєстрації – 11.02.2018р. Термін дії – 12.02.2028р.

Відомості про земельні ділянки, які орендує ТОВ «ІНВЕСТАГРО»:

№ п/п Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
1 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,8840 1220785500:02:007:0040 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від  20.08.2018  , строк дії  договору:  31.12.2025, Орендодавець: фізична особа  Афоніна Наталія Миколаївна
2 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,5040 1220785500:02:010:0001 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 20.08.2018, строк дії  договору:  31.12.2025, Орендодавець: фізична особа Ахметов Юрій Олександрович
3 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,9734 1220785500:02:011:0011 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 22.08.2017, строк дії  договору:  31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Безверхна Марія Михайлівна
4 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,0700 1220785500:02:009:0023 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору:  10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Бережний Володимир Олексійович
5 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 8,0140 1220785500:02:009:0010 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від10.09.2020, строк дії  договору:10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Бережний Володимир Олексійович
6 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,5300 1220785500:02:016:0229 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 20.08.2018, строк дії  договору: 31.12.2025, Орендодавець: фізична особа Береза Лідія Дмитрівна
7 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,9810 1220785500:02:009:0024 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від  10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа  Богданцева Віра Василівна
8 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,5121 1220785500:02:009:0017 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 05.01.2015, строк дії  договору: 31.12.2025, Орендодавець: фізична особа Божко Світлана Григорівна
9 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,3837 1220785500:02:011:0039 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 22.08.2017, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Бондаренко Ніна Василівна
10 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,5030 1220785500:02:010:0031 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 29.03.2019, строк дії  договору: 31.12.2029, Орендодавець: фізична особа Бородай Антоніна Анатоліївна
11 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 9,1186 1220785500:01:003:0076 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 20.08.2018, строк дії  договору: 31.12.2025, Орендодавець: фізична особа Бучина Ганна Григорівна
12 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,4470 1220785500:02:002:0073 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020 , строк дії  договору:  10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Вавелюк Марія Давидівна
13 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,3760 1220785500:02:007:0144 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Ванжа Валентина Іванівна
14 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,9670 1220785500:02:010:0056 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від  20.08.2018, строк дії  договору: 31.12.2025, Орендодавець: фізична особа Ванжа Алла Володимирiвна
15 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,5030 1220785500:02:010:0018 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 20.08.2018, строк дії  договору: 31.12.2025, Орендодавець: фізична особа Ванжа Катерина Дмитрівна
16 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 8,0150 1220785500:02:003:0023 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Ванжа Микола Андрійович
17 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,9040 1220785500:02:004:0016 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору:  10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Ванжа Надія Петрівна
18 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,5110 1220785500:02:009:0003 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 02.07.2013, строк дії  договору: 31.12.2023, Орендодавець: фізична особа Ванжа Надія Петрівна
19 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 3,8780 1220785500:02:011:0025 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від  22.08.2017, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Ванжа Наталія Іванівна
20 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 3,5700 1220785500:02:011:0026 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 22.08.2017, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Ванжа Наталія Іванівна
21 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 8,2910 1220785500:02:003:0038 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 21.11.2017, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Ванжа Ніна Іванівна
22 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,1140 1220785500:02:001:0005 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 20.08.2018, строк дії  договору:31.12.2025, Орендодавець: фізична особа Ванжа Олександр Гнатович
23 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,9620 1220785500:02:003:0039 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 20.08.2018, строк дії  договору: 31.12.2025, Орендодавець: фізична особа Ванжа Світлана Миколаївна
24 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,5118 1220785500:02:009:0067 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 22.09.2018, строк дії  договору: 31.12.2025, Орендодавець: фізична особа Власенко Алла Іванівна
25 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,5299 1220785500:02:016:0228 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від  22.08.2017, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Власенко Пелагiя Михайлiвна
26 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,5307 1220785500:02:001:0054 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 22.08.2017, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Власенко Пелагiя Михайлiвна
27 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,4090 1220785500:02:009:0028 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Власенко Тетяна Сергіївна
28 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,8840 1220785500:02:007:0020 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору:10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Власенко Віктор Миколайович
29 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,8840 1220785500:02:007:0021 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Власенко Олександр Миколайович
30 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 5,5227 1220785500:02:006:0016 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Власенко Петро Васильович
31 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 5,5229 1220785500:02:006:0015 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від  10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Власенко Петро Васильович
32 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,1270 1220785500:02:009:0026 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від  10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Гаврилюк Ніна Артемівна
33 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 3,2700 1220785500:02:010:0054 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 22.08.2017, строк дії  договору: 31.12.2027, Орендодавець: фізична особа Гаюн Ніна Миколаївна
34 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 8,2850 1220785500:02:006:0034 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Глухан Ганна Павлівна
35 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 8,2850 1220785500:02:006:0045 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 21.11.2017, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Глухан Ганна Павлівна
36 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 9,0732 1220785500:02:006:0002 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Гнатів Сергій Миронович
37 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 8,5874 1220785500:02:006:0003 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Гнатів Тетяна Миколаївна
38 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 3,9520 1220785500:02:004:0015 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 05.01.2015, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Головко Наталія Валеріївна
39 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 8,0000 1220785500:02:010:0023 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 21.11.2017, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Гужеля Анатолій Володимирович
40 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,8800 1220785500:02:004:0100 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від  22.08.2017, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Давидова Любов Миколаївна
41 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,5290 1220785500:02:002:0076 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 05.01.2015, строк дії  договору: 31.12.2027, Орендодавець: фізична особа Дзюба Володимир Миколайович
42 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,4490 1220785500:02:002:0075 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 16.04.2019, строк дії  договору: 31.12.2027, Орендодавець: фізична особа Дзюба Андрій Володимирович
43 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,7523 1220785500:02:002:0074 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 16.04.2019, строк дії  договору:  31.12.2029, Орендодавець: фізична особа Дзюба Андрій Володимирович
44 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,6690 1220785500:02:002:0077 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 05.01.2015, строк дії  договору:  31.12.2027, Орендодавець: фізична особа Дзюба Євгенія Василівна
45 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,8850 1220785500:02:005:0119 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 22.08.2017, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Довгопола Тетяна Василівна
46 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,8838 1220785500:02:005:0118 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від  22.08.2017, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Довгопола Тетяна Василівна
47 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 3,7870 1220785500:02:007:0029 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від  10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Долгая Марія Іванівна
48 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 3,3073 1220785500:02:014:0194 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 20.08.2018, строк дії  договору: 31.12.2025, Орендодавець: фізична особа Драгунова Наталія Вікторівна
49 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,8840 1220785500:02:005:0124 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від  21.11.2017, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Доля Юлія Анатоліївна
50 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 3,6230 1220785500:02:007:0137 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 18.03.2019, строк дії  договору: 31.12.2026, Орендодавець: фізична особа Духняк Світлана Михайлівна
51 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,6660 1220785500:02:004:0112 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 20.08.2018, строк дії  договору: 31.12.2025, Орендодавець: фізична особа Єрохіна Наталія Миколаївна
52 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 3,2647 1220785500:02:001:0026 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 21.11.2017, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Закора Ірина Миколаївна
53 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 3,9502 1220785500:02:001:0056 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 21.11.2017, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Зінченко Микола Іванович
54 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,9040 1220785500:02:004:0032 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від  10.01.2017, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Калiнiченко Катерина Якiвна
55 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 8,2510 1220785500:02:003:0027 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 20.08.2018, строк дії  договору: 31.12.2025, Орендодавець: фізична особа Калініченко Геннадій Михайлович
56 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,5620 1220785500:02:007:0022 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 20.08.2018, строк дії  договору: 31.12.2025, Орендодавець: фізична особа Каплєнков Сергій Юрійович
57 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 2,6091 1220785500:02:007:0007 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Капленкова Людмила Миколаївна
58 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 2,6511 1220785500:02:007:0008 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Капленкова Людмила Миколаївна
59 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,5110 1220785500:02:009:0019 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 20.08.2018, строк дії  договору: 31.12.2025, Орендодавець: фізична особа Капошко Клавдія Григорівна
60 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 3,3073 1220785500:02:014:0194 Ведення сільського господарства Карлова Ірина ВікторівнаПраво оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 20.08.2018, строк дії  договору:31.12.2025, Орендодавець: фізична особа
61 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 8,4410 1220785500:02:001:0013 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 22.08.2017, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Карпенко Сергій Васильович
62 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 8,4450 1220785500:02:001:0012 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 22.08.2017, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Карпенко Сергій Васильович
63 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,8480 1220785500:02:006:0025 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від  02.04.2019, строк дії  договору: 31.12.2027, Орендодавець: фізична особа Карпюк Валентина Геннадіївна
64 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,8480 1220785500:02:001:0007 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 20.08.2018, строк дії  договору: 31.12.2025, Орендодавець: фізична особа Карпюк Валентина Геннадіївна
65 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,7370 1220785500:02:010:0024 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 18.03.2019, строк дії  договору: 31.12.2027, Орендодавець: фізична особа Клочко Ганна Михайлівна
66 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,3676 1220785500:02:003:0099 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.02.2020, строк дії  договору: 31.12.2027, Орендодавець: фізична особа Клочко Катерина Олексіївна
67 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,9897 1220785500:02:016:0234 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від  10.09.2020, строк дії  договору:  10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Клочко Катерина Олексіївна
68 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 8,0010 1220785500:02:010:0021 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від  10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Коваленко Катерина Григорiвна
69 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,8840 1220785500:02:007:0044 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від  10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Коваль Анатолій Герасимович
70 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,3610 1220785500:02:001:0033 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 22.08.2017, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Коваль Валерій Васильович
71 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,7420 1220785500:02:001:0053 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Коваль Валерiй Васильович
72 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,6470 1220785500:02:001:0043 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору:  10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Коваль Тетяна Миколаiвна
73 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,8830 1220785500:02:007:0030 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Оредодавці: фізичні особи Ігнатюк Тетяна  Володимирівна, Коваль Максим Володимирович
74 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,6410 1220785500:02:008:0020 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 05.01.2015, строк дії  договору:  31.12.2027, Орендодавець: фізична особа Козій Валентина Олександрівна
75 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,0260 1220785500:02:008:0001 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 13.12.2016, строк дії  договору: 31.12.2023, Орендодавець: фізична особа Козій Валентина Олександрівна
76 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,8290 1220785500:02:008:0019 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Козій Василь Петрович
77 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,2080 1220785500:02:003:0098 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 13.12.2016, строк дії  договору: 31.12.2023, Орендодавець: фізична особа Козій Петро Петрович
78 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,5110 1220785500:02:009:0009 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 20.08.2018, строк дії  договору: 31.12.2025, Орендодавець: фізична особа Костін Володимир Сергійович
79 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,1610 1220785500:02:008:0021 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Котарєва Раїса Андріївна
80 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,4490 1220785500:02:011:0032 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Котелевська Наталія Степанівна
81 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,3840 1220785500:02:017:0251 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 21.11.2017, строк дії  договору:  31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Котелевська Наталія Степанівна
82 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,0590 1220785500:02:007:0019 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Кравченко Юрій Іванович
83 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 3,2652 1220785500:02:001:0025 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 22.08.2017, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Красноперова Інна Миколаївна
84 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,5260 1220785500:02:015:0200 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 22.08.2017, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Крикун Микола Іванович
85 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 8,2840 1220785500:02:006:0038 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 29.11.2019, строк дії  договору: 31.12.2029, Орендодавець: фізична особа Кругляченко Анатолій Іванович
86 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,5300 1220785500:02:001:0032 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 21.11.2017, строк дії  договору:31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Кубах Денис Григорович
87 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,9093 1220785500:02:011:0027 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від  21.11.2017, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавці: фізичні особи Кулікова Юлія Володимирівна та Науменко Володимир Вікторович
88 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 8,2982 1220785500:02:006:0004 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 20.08.2018, строк дії  договору: 31.12.2025, Орендодавці: фізичні особи Кулікова Юлія Володимирівна та Науменко Володимир Вікторович
89 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,5040 1220785500:02:010:0014 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Курадовець Юлія Анатоліївна
90 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,5040 1220785500:02:010:0008 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Кущій Василь Павлович
91 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,5170 1220785500:02:010:0027 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору:10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Кущій Лілія Павлівна
92 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 4,2505 1220785500:02:004:0012 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 22.08.2017, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Лазарєва Ірина Олександрівна
93 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,5490 1220785500:02:010:0026 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Лазарєва Надія Борисівна
94 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,5380 1220785500:02:001:0049 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Лисакова Надія Григорівна
95 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,5100 1220785500:02:017:0264 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 26.05.2017, строк дії  договору: 31.12.2027, Орендодавець: фізична особа Лисакова Світлана Миколаївна
96 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,3840 1220785500:02:017:0249 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Литвишко Ганна Назарівна
97 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,3840 1220785500:02:011:0044 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 20.08.2018, строк дії  договору: 31.12.2025, Орендодавець: фізична особа Литвишко Ганна Назарівна
98 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,4870 1220785500:02:008:0022 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Ложкін Олексій Олексійович
99 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,8136 1220785500:02:002:0025 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 20.08.2018, строк дії  договору: 31.12.2025, Орендодавець: фізична особа Молоток Тамара Іванівна
100 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,6600 1220785500:02:001:0038 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від  10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Молоток Тамара Іванівна
101 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,6700 1220785500:02:009:0030 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від  10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Мезей Діана Володимирівна
102 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 8,6000 1220785500:02:009:0031 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від  10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Мезей Вікторія Володимирівна
103 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 8,4050 1220785500:02:010:0048 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 12.11.2018, строк дії  договору: 31.12.2025, Орендодавець: фізична особа Мендус Валентина Іванівна
104 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 9,0480 1220785500:02:001:0022 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 21.11.2017, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Мік Іван Родіонович
105 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 8,0850 1220785500:02:001:0011 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 21.11.2017, строк дії  договору:  31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Мік Іван Родіонович
106 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 3,9503 1220785500:02:001:0057 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від  21.11.2017, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Мік Тетяна Іванівна
107 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 8,2990 1220785500:02:001:0024 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 21.11.2017, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Мік Тетяна Іванівна
108 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,6350 1220785500:02:011:0050 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 22.08.2017, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Миненко Валентина Володимирівна
109 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,5290 1220785500:02:007:0002 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 21.11.2017, строк дії  договору:  31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Моргун Наталія Вікторівна
110 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 8,6010 1220785500:02:005:0002 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від  02.07.2013, строк дії  договору: 31.12.2025, Орендодавець: фізична особа Мураль Марина Амбросіївна
111 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 8,1220 1220785500:02:005:0022 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 02.07.2013, строк дії  договору: 31.12.2025, Орендодавець: фізична особа Мураль Марина Амбросіївна
112 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,5036 1220785500:02:011:0046 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 20.08.2018, строк дії  договору:31.12.2025, Орендодавець: фізична особа Надтока Альона Анатоліївна
113 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,8480 1220785500:02:006:0036 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 20.08.2018, строк дії  договору: 31.12.2025, Орендодавець: фізична особа Надтока Валентина Іванівна
114 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 9,7644 1220785500:02:004:0001 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від  22.08.2017, строк дії  договору:  31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Надтока Валентина Іванівна
115 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 4,3673 1220785500:02:007:0005 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 22.08.2017, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Надтока Валентина Іванівна
116 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,1110 1220785500:02:011:0029 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 21.09.2020, строк дії  договору: 21.09.2027, Орендодавець: фізична особа Надтока Валентина Іванівна
117 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,9830 1220785500:02:011:0028 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 21.09.2020, строк дії  договору: 21.09.2027, Орендодавець: фізична особа Надтока Валентина Іванівна
118 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,5040 1220785500:02:011:0030 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Надтока Юрій Олексійович
119 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,5040 1220785500:02:011:0031 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 05.01.2015, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Надтока Віталій Олексійович
120 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,6448 1220785500:02:011:0003 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 20.08.2018, строк дії  договору: 31.12.2025, Орендодавець: фізична особа Надтока Світлана Григорівна
121 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,5304 1220785500:02:001:0021 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Невдах Лідія Іванівна
122 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 8,1250 1220785500:02:010:0047 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 22.08.2017, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Низикова Мирослава Сергіївна
123 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,5310 1220785500:02:016:0238 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 29.12.2016, строк дії  договору: 31.12.2027, Орендодавець: фізична особа Новгородський Іван Петрович
124 Зеленогайський Старостинський круг, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,5430 1220785500:02:003:0093 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 13.12.2016, строк дії  договору: 31.12.2037, Орендодавець: фізична особа Остроух Павло Володимирович
125 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,5290 1220785500:02:016:0237 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 14.11.2019, строк дії  договору: 31.12.2026, Орендодавець: фізична особа Оксанченко  Володимир Петрович
126 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,0015 1220785500:02:008:0003 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 13.12.2016, строк дії  договору: 31.12.2036, Орендодавець: фізична особа Остроух Павло Володимирович
127 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,5030 1220785500:02:010:0032 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 22.09.2018, строк дії  договору: 31.12.2027, Орендодавець: фізична особа Петренко Тетяна Анатоліївна
128 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 8,2220 1220785500:02:010:0045 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Племенник Наталія Володимирівна
129 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,5110 1220785500:02:009:0014 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 26.02.2016, строк дії  договору: 31.12.2025, Орендодавець: фізична особа Політаєва Наталія Петровна
130 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 3,9750 1220785500:02:019:0004 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 20.02.2012, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Попаденець Лідія Костянтинівна
131 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 8,6940 1220785500:02:006:0031 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від  10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Попаденець Людмила Миколаївна
132 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 4,1790 1220785500:02:006:0050 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Попаденець Олександра Костянтинівна
133 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,3860 1220785500:02:001:0031 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 12.11.2018, строк дії  договору:31.12.2025, Орендодавець: фізична особа Постовська Лідія Григорівна
134 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,9460 1220785500:02:010:0035 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 20.08.2018, строк дії  договору: 31.12.2025, Орендодавець: фізична особа Полуциган Марина Володимирівна
135 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 4,1980 1220785500:02:004:0026 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 22.08.2017, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Прядко Олександра Олександрівна
136 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,5041 1220785500:02:010:0007 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 20.02.2012, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Ралько Лариса Сергіївна
137 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,5030 1220785500:02:010:0011 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 02.04.2019, строк дії  договору: 31.12.2027, Орендодавець: фізична особа Рацебарська Людмила Василівна
138 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,5040 1220785500:02:010:0029 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 02.04.2019, строк дії  договору: 31.12.2027, Орендодавець: фізична особа Рацебарський Сергій Валерійович
139 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,8454 1220785500:02:008:0004 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору:  10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Рибалко Наталія Василівна
140 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 8,8975 1220785500:02:007:0006 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 21.11.2017, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Сабадир Лариса Михайлівна
141 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 3,2580 1220785500:02:009:0002 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від  10.01.2017, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Самойленко Володимир Степанович
142 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,5120 1220785500:02:006:0165 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 21.11.2017, строк дії  договору:31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Самойленко Олександр Володимирович
143 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 3,6412 1220785500:02:007:0050 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 22.08.2017, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Сергієнко Юрій Олександрович
144 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,5350 1220785500:02:007:0037 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від  20.08.2018, строк дії  договору: 31.12.2025, Орендодавець: фізична особа Сергієнко Леонід Вікторович
145 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,5710 1220785500:02:007:0038 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 18.03.2019, строк дії  договору: 31.12.2027, Орендодавець: фізична особа Сергієнко Лідія Миколаївна
146 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,5120 1220785500:02:009:0057 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 22.08.2017, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Сердюков Віктор Іванович
147 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 9,1176 1220785500:01:003:0077 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 20.08.2018, строк дії  договору:  31.12.2025, Орендодавець: фізична особа Сторчеус Раїса Григорівна
148 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 8,2860 1220785500:02:006:0032 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Сушко Любов Григорівна
149 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 8,2830 1220785500:02:006:0029 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від  10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Сушко Микола Павлович
150 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 8,2840 1220785500:02:001:0016 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 22.08.2017, строк дії  договору:  31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Сушко Микола Павлович
151 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,9190 1220785500:02:006:0023 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 22.08.2017, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Теплов Сергій  Георгійович
152 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 8,3475 1220785500:02:013:0219 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від  20.08.2018, строк дії  договору: 31.12.2025, Орендодавець: фізична особа Титаренко Віктор Васильович
153 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 8,1940 1220785500:02:013:0218 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від  20.08.2018, строк дії  договору:31.12.2025, Орендодавець: фізична особа Титаренко Віктор Васильович
154 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,6610 1220785500:02:011:0033 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 22.08.2017, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Тодорова Ніна Михайлівна
155 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,3196 1220785500:02:008:0002 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 16.04.2019, строк дії  договору:  31.12.2027, Орендодавець: фізична особа Тропіна Наталія Вячеславівна
156 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,7070 1220785500:02:008:0039 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 05.01.2015, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Тропіна Лариса Григорівна
157 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,4780 1220785500:02:008:0023 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавці: фізичні особи Тропіна Лариса Григорівна та Тропіна Єлизавета Сергіївна
158 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,5117 1220785500:02:009:0008 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 13.06.2018, строк дії  договору:  31.12.2025, Орендодавець: фізична особа Трусова Галина Володимирівна
159 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 8,1240 1220785500:02:003:0028 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 21.11.2017, строк дії  договору:  31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Трухіна Олександра Василівна
160 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 3,2601 1220785500:02:010:0050 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 22.08.2017, строк дії  договору:31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Федотова Алла Володимирівна
161 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,7350 1220785500:02:010:0034 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 18.03.2019, строк дії  договору: 31.12.2027, Орендодавець: фізична особа Федотова Алла Володимирівна
162 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,8480 1220785500:02:006:0027 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 05.05.2021, строк дії  договору: 05.05.2028, Орендодавець: фізична особа Фіщук Ольга Геннадіївна
163 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,5120 1220785500:02:009:0033 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 26.02.2016, строк дії  договору: 31.12.2025, Орендодавець: фізична особа Филь Василь Миколайович
164 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 5,2182 1220785500:02:007:0009 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Хохлушина Аліна Андріївна
165 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 5,3021 1220785500:02:007:0010 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Хохлушина Аліна Андріївна
166 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 3,5704 1220785500:02:005:0043 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 20.12.2018, строк дії  договору: 31.12.2025, Орендодавець: фізична особа Хохлушина Аліна Андріївна
167 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,5110 1220785500:02:006:0146 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 26.02.2016, строк дії  договору: 31.12.2025, Орендодавець: фізична особа Чапський Михайло Петрович
168 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,5300 1220785500:02:010:0017 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Чепіжка Микола Миколайович
169 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,9470 1220785500:02:006:0028 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 22.08.2017, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Чістяков В’ячеслав Борисович
170 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,1860 1220785500:02:009:0066 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 20.08.2018, строк дії  договору: 31.12.2025, Орендодавець: фізична особа Шабанова Катерина Яківна
171 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,6380 1220785500:02:009:0013 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Шабанова Катерина Яківна
172 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 2,7613 1220785500:02:006:0001 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Шатило Валентина Василівна
173 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 2,7613 1220785500:02:006:0014 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Шатило Валентина Василівна
174 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,9290 1220785500:02:011:0035 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору:  10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Шестаков Віктор Васильович
175 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,9160 1220785500:02:011:0002 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 21.11.2017, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Щербина  Володимир  Іванович
176 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 2,0000 1220785500:02:009:0061 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.01.2017, строк дії  договору: 31.12.2024, Орендодавець: фізична особа Величко Олег Костянтинович
177 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 1,4900 1220785500:02:009:0063 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 22.09.2018, строк дії  договору: 31.12.2025, Орендодавець: фізична особа Гужеля Юрій Михайлович
178 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 1,4400 1220785500:02:009:0004 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Галушка Леонід Леонідович
179 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 2,0000 1220785500:02:009:0020 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 10.09.2020, строк дії  договору:10.09.2027 , Орендодавець: фізична особа Галушка Тетяна Анатоліївна
180 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 1,3000 1220785500:01:009:0005 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від  10.09.2020, строк дії  договору: 10.09.2027, Орендодавець: фізична особа Кущій Василь Павлович
181 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 1,7712 1220785500:01:009:0058 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 21.02.2018, строк дії  договору: 31.12.2025, Орендодавець: фізична особа Приставка Ольга Йосипівна
182 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 2,0000 1220785500:02:009:0065 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 20.08.2018, строк дії  договору: 31.12.2025, Орендодавець: фізична особа Сергієнко Леонід Вікторович
183 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 2,7347 122078500:08:004:0007 Ведення товарного сільськогосподарського виробництва Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 12.02.2018, строк дії  договору: 12.02.2028, Орендодавець: МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВАСИЛЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
184 Маломихайлівська сільська рада, Синельніківського району, Дніпропетровської області 10,3700 1224286700:01:001:0287 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від  03.08.2017, строк дії  договору: 31.12.2027, Орендодавець: фізична особа Назаренко Валентина Григорівна
185 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 2,9505 1220785500:01:007:0058 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 17.10.2019, строк дії  договору: 31.12.2029, Орендодавець: фізична особа Афанасьєв Костянтин Володимирович
186 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 3,5550 1220785500:01:007:0059 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 17.10.2019, строк дії  договору: 31.12.2029, Орендодавець: фізична особа Афанасьєв Костянтин Володимирович
187 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,4670 1220785500:01:002:0103 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 17.10.2019, строк дії  договору: 31.12.2029, Орендодавець: фізична особа Кандала Наталія Анатоліївна
188 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 9,5460 1220785500:01:002:0093 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 17.10.2019, строк дії  договору: 31.12.2029, Орендодавець: фізична особа Кандала Наталія Анатоліївна
189 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,0930 1220785500:01:002:0034 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 17.10.2019, строк дії  договору: 31.12.2029, Орендодавець: фізична особа Коваль Анатолій  Герасимович
190 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 5,7320 1220785500:01:007:0111 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 17.10.2019, строк дії  договору: 31.12.2029, Орендодавець: фізична особа Сергієнко Валентина Олексіївна
191 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,4920 1220785500:01:007:0112 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 17.10.2019, строк дії  договору: 31.12.2029, Орендодавець: фізична особа Сергієнко Юрій Олександрович
192 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,4590 1220785500:01:007:0115 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 17.10.2019, строк дії  договору: 31.12.2029, Орендодавець: фізична особа Сівоха Костянтин Анатолійович
193 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,4600 1220785500:01:007:0114 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 17.10.2019, строк дії  договору: 31.12.2029, Орендодавець: фізична особа Сівоха Оксана Олександрівна
194 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 2,3140 1220785500:01:007:0039 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 17.10.2019, строк дії  договору: 31.12.2029, Орендодавець: фізична особа Федурко Валентина Григорівна
195 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 3,7829 1220785500:01:007:0038 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 17.10.2019, строк дії  договору: 31.12.2029, Орендодавець: фізична особа Федурко Валентина Григорівна
196 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,3760 1220785500:01:007:0118 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 17.10.2019, строк дії  договору: 31.12.2029, Орендодавець: фізична особа Федурко Валентина Григорівна
197 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,6634 1220785500:01:007:0037 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 17.10.2019, строк дії  договору: 31.12.2029, Орендодавець: фізична особа Юрченко Василь Григорович
198 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,6640 1220785500:01:007:0021 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 17.10.2019, строк дії  договору: 31.12.2029, Орендодавець: фізична особа Юрченко Володимир Олексійович
199 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,6630 1220785500:01:007:0020 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 17.10.2019, строк дії  договору: 31.12.2029, Орендодавець: фізична особа Юрченко Володимир Олексійович
200 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 7,1850 1220785500:01:007:0023 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 17.10.2019, строк дії  договору: 31.12.2029, Орендодавець: фізична особа Яценко Анатолій Іванович
201 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,6630 1220785500:01:007:0120 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 17.10.2019, строк дії  договору: 31.12.2029, Орендодавець: фізична особа Яценко Наталія Данилівна
202 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 5,6470 1220785500:01:007:0079 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 17.10.2019, строк дії  договору: 31.12.2029, Орендодавець: фізична особа Яременко Зоя Іванівна
203 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 6,9150 1220785500:01:007:0078 Ведення сільського господарства Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від  20.05.2020, строк дії  договору: 31.12.2030, Орендодавець: фізична особа Яременко Зоя Іванівна
204 Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельніківського району, Дніпропетровської області 1,8414 122018500:08:001:0008 Ведення товарного сільськогосподарського виробництва Право оренди земельної ділянки, договір оренди землі від 11.02.2008, строк дії  договору: 12.02.2028, Орендодавець: Дубовиківська сільська рада

Перелік транспортних засобів на балансі Товариства:

№ з/п Марка Модель Державний номер Реєстраційний номер Рік випуску
1 Автомобіль СНЕVROLET NIVA АЕ 1932 НМ СХК 221292 2013
2 Автомобіль TAYOTA LEND CRUZER 200 АЕ7931ІК СХМ № 901666 2011
3 Автомобіль ВАЗ 212140-140-126-20 АЕ 8988 ВТ АЕС 100992 2007
4  Автомобіль ГАЗСАЗ 3507 51719 АА ЯАА № 806097 1989
5 Автомобіль ГАЗСАЗ 3507 51720 АА ЯАА № 806098 1992
6 Автомобіль ИЖ 27175-037 МЛ АЕ 9475 ЕТ САК №525787 2011
7 Трактор JOHN  DEER 8335R 39723 АЕ ЕА № 076163 2012
8 Трактор Беларус 1025 18952 АЕ АБ № 663890 2008
9 Трактор колісний CASE  IN FARMALL 110 JX 43676 АЕ ЕЕ № 043703 2016
10 Трактор ХТЗ 17221 14283 АЕ АБ № 586219 2008
11 Автомобіль УАЗ 331512 АЕ 2412 АА ЯАА № 806093 1994
12 Трактор МТЗ -80 80 АА 16341 АБ № 060231 1996

Перелік майна Товариства, яке передане в оренду, станом на 31.03.2023 року:

№ з/п Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа (кв м) Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за 1 кв. м за місяць без ПДВ (грн.)
1 ТОВ «Компанія Сайпан» Нерухоме майно: частина приміщення мехтік-комора-зерносховище, загальною площею 100 кв.м., літ Е-1, за адресою: Дніпропетровська області, Синельниківський район, с. Новоандріївка, вул. Шкільна, 17 100 Розміщення адміністративного персоналу зі складу працівників, складське зберігання товарно-матеріальних цінностей від 15.11.2022 №15/11-22, термін дії – 31.12.2023 10

На балансі Товариства не перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації.

Інформація щодо наявності/відсутності мобілізаційних завдань: мобілізаційні завдання (замовлення) у Товариства відсутні.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів, станом на 2022 рік:

 1. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2022 рік (згідно форми №2-ТП (повітря) річна) усього по підприємству – 1,821746 т. Статзвіт 2-ТП (повітря) на підприємстві не складається, тому що ТОВ «ІНВЕСТАГРО» відноситься до третьої групи підприємств, по критеріям впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.
 2. Утворення відходів за 2022 рік (згідно форми №1-відходи (річна)) усього по підприємству – 7,205 т, у тому числі:
 • 1 клас небезпеки – 0 т;
 • 2 клас небезпеки – 0 т;
 • 3 клас небезпеки – 0,122 т;
 • 4 клас небезпеки – 7,083 т.
 1. Екологічні платежі за 2022 рік (згідно форми №1- екологічні витрати (річна) фактично сплачено усього – 0,243 тис. грн., у т.ч.:
 • за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення – 0,243 тис. грн.;
 • за розміщення відходів – 0 тис. грн.
 1. Скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище – не здійснюються.

Умови продажу:

 • недопущення звільнення працівників приватизованого  підприємства з  ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і  8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України)  протягом шести місяців;
 • погашення протягом 6 (шести) місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на день переходу права власності на об’єкт приватизації (у разі наявності такої заборгованості).

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні за місцем його розташування: с. Новоандріївка, Синельниківського району, Дніпропетровської області, вул. Щаслива (Гагаріна), 2-а, з 09.00 до 16:00.

Відповідальна особа: Темченко Сергій Вікторович, телефон: 067 740 8274, E-mail: ine-zp@ukr.net.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву, за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 50-Г,  адреса  веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.

Відповідальна особа: Гетьман Євген Олегович.

Телефон для довідок: (044) 281-00-23.

Додаткова інформація

Розмір частки у статутному капіталі, % 100
Адреса активу 01133 м. Київ, вул. Алмазова Генерала, 18/7
Регiон Київ
Балансоутримувач ТОВ «ІНВЕСТАГРО», код ЄДРПОУ 32166939
Вид діяльності за КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний)
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві
46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами
47.21 Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву, код ЄДРПОУ 19030825
Контактна особа по об'єкту Кравченко Вікторія Владиславівна, +38044 281 00 35, vikfond@gmail.com
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 23.06.2023 № 1136 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 23.06.2023 № 661
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ Державна частка розміром 100 % статутного капіталу ТОВ «ІНВЕСТАГРО» ”