Property complex of SOE “Murafsky quarry”

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Мурафський кар’єр”. Вартість активів згідно з даними фінансової звітності за останній звітній рік (станом на 31.12.2019) – 8180,8 тис.грн.

Be the first to question “ Property complex of SOE “Murafsky quarry” ”