Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Обухівське будівельно-монтажне управління»

Стартова ціна:

303 139

Основний вид економічної діяльності державного підприємства за КВЕД: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний). До складу єдиного майнового комлексу входять такі об’єкти нерухомого майна:- будівля прохідної площею 13,3 кв.м;- будівля котельної площею 151,3 кв.м. Підприємство недіюче: діяльність на базі майна єдиного майнового комплексу державного підприємства «Обухівське будівельно-монтажне управління» не здійснюється з 2008 року.

Документація об'єкту

Прийом заявок до:

Взяти участь в аукціоні

Опис

Повне найменування об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Обухівське будівельно-монтажне управління».

Місцезнаходження об’єкта: Київська область, м. Обухів, вул. Малишка, 54.

Ідентифікаційний код  згідно з ЄДРПОУ: 25896374.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2020: 1 особа.

Основний вид економічної діяльності за КВЕД: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний).

Основна номенклатура продукції: відсутня (підприємство недіюче).

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг): відсутній (підприємство недіюче).

Основні показники господарської діяльності: відсутні (підприємство недіюче). Діяльність на базі майна єдиного майнового комплексу державного підприємства «Обухівське будівельно-монтажне управління» не здійснюється з 2008 року.

Вартість єдиного майнового комплексу державного підприємства «Обухівське будівельно-монтажне управління», визначена відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 224) шляхом проведення незалежної оцінки станом на 31.10.2020, становить 303 139,00 грн (без урахування ПДВ), у тому числі:

№ з/п Найменування статей Значення, грн
     1. Необоротні активи 303 139,00
     1.1. Нематеріальні активи 5 431,00
     1.2. Основні засоби 297 708,00
     2. Оборотні активи 0,00
     3. Довгострокові зобов’язання 0,00

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва майна Площа (кв.м) Адреса розташування Реєстраційний номер Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Будівля котельної
(літ. Г)
151,3 Київська область,

м.Обухів,

вул.Малишка, буд. 54Г

2370411632116 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 28.05.2021

за індексним № 258757424

Форма власності: державна.

Власник: Фонд державного майна України,

код ЄДРПОУ 00032945

Прохідна

(літ.З)

13,3 Київська область,

м.Обухів,

вул.Малишка, буд. 54Г

2370411632116 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 28.05.2021

за індексним № 258757424

Форма власності: державна.

Власник: Фонд державного майна України,

код ЄДРПОУ 00032945

Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка не сформована.

Інформація про договори оренди об’єкта або його частини із зазначенням за кожним договором найменування орендаря, орендованої площі, розміру місячної орендної плати, строку дії договору оренди: договори оренди відсутні.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформацію про сплату екологічних зборів та платежів: підприємство недіюче, викиди та скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище відсутні.

Умови продажу:

  • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності (частина 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
  • протягом шести місяців погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства, що склалися на дату переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації (у разі наявності такої заборгованості) (частина 2 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
  • протягом одного року з дати підписання акта приймання-передачі забезпечити проведення державної реєстрації припинення юридичної особи державного підприємства «Обухівське будівельно-монтажне управління» (код ЄДРПОУ 25896374) (стаття 104 Цивільного кодексу України).
  • Покупець об’єкта приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Обухівське будівельно-монтажне управління» (код ЄДРПОУ 25896374) за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Малишка, 54, протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях витрати на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки об’єкта приватизації у розмірі 14 000 (чотирнадцять тисяч) гривень 00 копійок (стаття 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).

Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях за адресою: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50; телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38; час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.30 до 13.15.

Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта приватизації: начальник управління приватизації, контролю за договорами купівлі-продажу та умов використання державного майна Києнко Сергій Миколайович, тел. (044) 200-25-40, адреса електронної пошти: priv_32@spfu.gov.ua.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.

Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.

Додаткова інформація

Дата торгів 12.10.2021
Регiон Київська область

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Обухівське будівельно-монтажне управління» ”