Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Обухівське будівельно-монтажне управління»

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

303 139

Кількість учасників аукціону:

2

Переможна пропозиція:

₴604 200

Основний вид економічної діяльності державного підприємства за КВЕД: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний). До складу єдиного майнового комлексу входять такі об’єкти нерухомого майна:- будівля прохідної площею 13,3 кв.м;- будівля котельної площею 151,3 кв.м. Підприємство недіюче: діяльність на базі майна єдиного майнового комплексу державного підприємства «Обухівське будівельно-монтажне управління» не здійснюється з 2008 року.

Документація об'єкту

Переглянути

Опис

Повне найменування об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Обухівське будівельно-монтажне управління».

Місцезнаходження об’єкта: Київська обл., м. Обухів, вул. Малишка, 54.

Ідентифікаційний код  згідно з ЄДРПОУ: 25896374.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2020: 1 особа.

Основний вид економічної діяльності за КВЕД: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний).

Основна номенклатура продукції: відсутня (підприємство недіюче).

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг): відсутній (підприємство недіюче).

Основні показники господарської діяльності: відсутні (підприємство недіюче). Діяльність на базі майна єдиного майнового комплексу державного підприємства «Обухівське будівельно-монтажне управління» не здійснюється з 2008 року.

Вартість єдиного майнового комплексу державного підприємства «Обухівське будівельно-монтажне управління», визначена відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 224) шляхом проведення незалежної оцінки станом на 31.10.2020, становить 303 139,00 грн (без урахування ПДВ), у тому числі:

№ з/п Найменування статей Значення, грн
1. Необоротні активи 303 139,00
1.1. Нематеріальні активи 5 431,00
1.2. Основні засоби 297 708,00
2. Оборотні активи 0,00
3. Довгострокові зобов’язання 0,00

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва майна Площа (кв.м) Адреса розташування Реєстраційний номер Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Будівля котельної
(літ. Г)
151,3 Київська обл., м.Обухів, вул.Малишка, буд. 54Г 2370411632116 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 28.05.2021

за індексним № 258757424

Форма власності: державна.

Власник: Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945

Прохідна

(літ.З)

13,3 Київська область, м.Обухів, вул.Малишка, буд. 54Г 2370411632116 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 28.05.2021

за індексним № 258757424

Форма власності: державна.

Власник: Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945

Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка не сформована.

Інформація про договори оренди об’єкта або його частини із зазначенням за кожним договором найменування орендаря, орендованої площі, розміру місячної орендної плати, строку дії договору оренди: договори оренди відсутні.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформацію про сплату екологічних зборів та платежів: підприємство недіюче, викиди та скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище відсутні.

Умови продажу:

  • відшкодування Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях витрат на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки об’єкта приватизації у розмірі 14 000,00 грн (чотирнадцять тисяч гривень 00 копійок) (частина 2 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
  • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності (частина 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
  • протягом шести місяців погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації (частина 2 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).

Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях за адресою: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50; телефони для довідок: +38 044 200 25 40, +38 044 200 25 38; час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.30 до 13.15.

Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта приватизації: начальник управління приватизації, контролю за договорами купівлі-продажу та умов використання державного майна Києнко Сергій Миколайович, тел. +38 044 200 25 40, адреса електронної пошти: priv_32@spfu.gov.ua.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.

Телефони для довідок: +38 044 200 25 40, +38 044 200 25 38.

Додаткова інформація

Дата торгів 29.12.2021
Адреса активу Київська обл., м. Обухів, вул. Малишка, 54
Регiон Київська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Обухівське будівельно-монтажне управління», код ЄДРПОУ 25896374
Вид діяльності за КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів
23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Контактна особа по об'єкту Мельнікова Наталія Олександрівна, priv_32@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 08.01.2020 № 09
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 303139
Гарантійний внесок 30313.9
Прийом заявок до 28/12/2021
Інформація про переможця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БІГ БЕАР» Україна, Київська область, Обухів, Київська обл., м. Обухів, вул. Малишка, 54
Ціна запропонована переможцем 604200
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 200 від 25.05.2022