Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Центр з сертифікації шин і гумотехнічних виробів “СЕПРОШИНАГТВ”

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Центр з сертифікації шин і гумотехнічних виробів “СЕПРОШИНАГТВ”, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 24А. Основним видом діяльності підприємства є регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр з сертифікації шин і гумотехнічних виробів «СЕПРОШИНАГТВ».

Місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 24 А.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 24608516.

Середньооблікова чисельність працівників: станом на 31.03.2020 4 особи.

Основний вид діяльності, відповідно до Статуту: регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності.

Обсяг  реалізації  продукції (робіт, послуг)  за період  2018 – 1 кв. 2021: 1 159 тис. грн., в  тому числі експортної – немає.

Основна номенклатура продукції: 84.13 – регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності, в тому числі експортної: не має.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2018 р. 358,0 358,0
2019 р. 400,0 400,0
2020 р. 344,0 344,0
I квартал 2021 р. 57,0 57,0

Основні показники господарської діяльності за три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 2019 2020 I кв-л 2021
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 43 70 52,3 40,1
1.1 Необоротні активи тис. грн.
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн.
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 43 70 52,3 40,1
1.2.1 запаси тис. грн.
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 19 18 22,8 28,2
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 23 51 19,5 4,3
2. Пасиви тис. грн. 43 70 52,3 40,1
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн. -1 0 -56,3 -96,3
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн.
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн. 44 70 108,6 136,4
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн.
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 358 400 344,2 57,4
3.2 Інші операційні доходи тис. грн.
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
3.4 Інші доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн.
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 260 276 287,9 67,8
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 98 122 125 29,6
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн.
4.5 Фінансові витрати тис. грн.
4.5 Інші витрати тис. грн.
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 0 2 -68,7 -40
6. Середня кількість всіх працівників осіб. 5 4 4 4
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 247 321 271 75
8. Середньомісячна заробітна плата тис. грн. 5146 6688 5646 6250

Станом на 31.03.2021:

Прострочена кредиторська заборгованість – 0,00 грн..

Поточна кредиторська заборгованість – 136,4 тис. грн., в тому числі за:

  • товари, роботи, послуги – 24,0 тис. грн;
  • розрахунками з бюджетом – 4,4 тис. грн;
  • розрахунками зі страхування – 4,9 тис. грн;
  • заборгованість по заробітній платі – 102,6 тис. грн;
  • інші поточні зобов’язання – 0,5 тис. грн.

Інформація про об’єкти нерухомості: власні приміщення у підприємства відсутні.

До складу об’єкта входить: технічне обладнання, меблі та інвентар.

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка відсутня.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.

Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди та скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище відсутні, утворення і розміщення відходів не здійснюється.

Умови продажу об’єкта приватизації:

– погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства протягом 6 (шести) місяців;

– недопущення виникнення заборгованості підприємства з виплати заробітної плати його працівникам, по платежах до пенсійного фонду, до бюджетів усіх рівнів за податками та зборами;

– недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності, згідно пункту 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9-00 до 16-00 за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Лихіна Дмитро Сергійович, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: privat1_12@spfu.gov.ua.

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса веб-сайту: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41.

Контактна особа організатора аукціону: Лихіна Дмитро Сергійович, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: privat1_12@spfu.gov.ua.

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Центр з сертифікації шин і гумотехнічних виробів “СЕПРОШИНАГТВ” ”