Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Центр з сертифікації шин і гумотехнічних виробів “СЕПРОШИНАГТВ”

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Центр з сертифікації шин і гумотехнічних виробів “СЕПРОШИНАГТВ”, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 24А. Основним видом діяльності підприємства є регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр з сертифікації шин і гумотехнічних виробів «СЕПРОШИНАГТВ».

Місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 24 А.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 24608516.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2021: 4 особи.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018 – I півріччя 2021 року: 1 241,00 тис. грн.; в тому числі експортної – немає.

Основна номенклатура продукції: 84.13 – регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності, в тому числі експортної: немає.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2018 р. 358,0 358,0
2019 р. 400,0 400,0
2020 р. 344,0 344,0
I півріччя 2021 р. 139,0 139,0

Основні показники господарської діяльності підприємства за останніх три роки та І півріччя 2021 року:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 2019 2020 I півріччя 2021
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 43 70 52,3 31,3
1.1 Необоротні активи тис. грн. 8,6 8,6
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн.
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 43 70 43,7 22,7
1.2.1 запаси тис. грн.
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 19 18 22,8 20,0
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 23 51 19,5 1,7
2. Пасиви тис. грн. 43 70 52,3 31,3
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн. -1 -56,3 -116,7
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 44 70 108,6 148,0
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн. 44 70 108,6 148,0
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 358 400 344,2 138,5
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 358 400 344,2 138,5
3.2 Інші операційні доходи тис. грн.
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
3.4 Інші доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 358 398 412,9 198,9
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 260 276 287,9 135,0
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 98 122 125 63,9
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн.
4.5 Фінансові витрати тис. грн.
4.5 Інші витрати тис. грн.
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 2 -68,7 -60,4
6. Середня кількість всіх працівників осіб. 5 4 4 4
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн.  
8. Середньомісячна заробітна плата тис. грн.

Станом на 30.06.2021:

Прострочена кредиторська заборгованість – відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість – 148,0 тис. грн., в тому числі за:

  • товари, роботи, послуги – 26,0 тис. грн;
  • розрахунками з бюджетом – 4,4 тис. грн;
  • розрахунками зі страхування – 4,6 тис. грн;
  • заборгованість по заробітній платі – 113,0 тис. грн.

Інформація про об’єкти нерухомості: власні приміщення у підприємства відсутні.

До складу об’єкта входить: технічне обладнання, меблі та інвентар.

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка відсутня.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.

Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди та скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище відсутні, утворення і розміщення відходів не здійснюється.

Умови продажу об’єкта приватизації:

  • погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства протягом 6 (шести) місяців;
  • недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності, згідно пункту 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9-00 до 16-00 за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, час роботи з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса веб-сайту: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41.

Контактна особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта: Коломоєць Вікторія Олександрівна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: dkp1_12@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Адреса активу Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 24А
Регiон Дніпропетровська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр з сертифікації шин і гумотехнічних виробів «СЕПРОШИНАГТВ», код ЄДРПОУ 24608516
Вид діяльності за КВЕД 84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код ЄДРПОУ 42767945
Контактна особа по об'єкту Олійник Наталія Георгіївна, reform_12@spfu.gov.ua, +38(056)744-11-41
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 29.07.2020 № 1269 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 11.08.2020 № 12/01-230-РП
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Центр з сертифікації шин і гумотехнічних виробів “СЕПРОШИНАГТВ” ”