Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Центр з сертифікації шин і гумотехнічних виробів “СЕПРОШИНАГТВ”

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Центр з сертифікації шин і гумотехнічних виробів “СЕПРОШИНАГТВ”, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 24А. Основним видом діяльності підприємства є регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр з сертифікації шин і гумотехнічних виробів «СЕПРОШИНАГТВ».

Місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 24 А.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 24608516.

Середньооблікова чисельність працівників: станом на 31.03.2023 – 4 особи.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності (вид діяльності за КВЕД: 84.13).

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 – І квартал 2023 року: 1 087,9 тис. грн., в тому числі експортної – відсутній.

Основна номенклатура продукції: 84.13 – регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності, в тому числі експортної: немає.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн. Дохід за основним видом діяльності, тис. грн.
2020 рік 344,2 344,2
2021 рік 353,3 353,3
2022 рік 325,4 325,4
І квартал 2023 року 65,0 65,0

Основні показники господарської діяльності за три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 2021 2022 І квартал 2023
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 52,3 31,7 36,9 31,5
1.1 Необоротні активи тис. грн. 8,6 8,6 8,6 8,6
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн.
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 43,7 23,1 28,3 22,9
1.2.1 запаси тис. грн.
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 22,8 18,8 16,8 17,6
1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн. 19,5 2,8 9,3 2,8
2. Пасиви тис. грн. 52,3 31,7 36,9 31,5
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн. -56,3 – 141,3 -172,8 -203,1
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 108,6 173 209,7 234,6
2.3.1 Поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн. 108,6 173 209,7 234,6
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн.
2.4.1 Розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2 Розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3 Розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 Розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 344,2 353,3 325,4 64,7
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 344,2 353,3 325,4 64,7
3.2 Інші операційні доходи тис. грн.
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 412,9 438,3 356,9 95,0
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 287,9 305,2 253,8 69,8
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 125 133,1 103,1 25,2
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн.
4.5 Інші витрати тис. грн.
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. -68,7 -85,0 -31,5 -30,3
6. Середня кількість всіх працівників осіб 4 4 4 4
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 270,8 322,9 245,1 62,5
8. Середньомісячна заробітна плата тис. грн. 5645,8 6729,2 5,1 5,2

 Станом на 31.03.2023:

Прострочена кредиторська заборгованість – відсутня

Поточна кредиторська заборгованість – 234,6 тис. грн., в тому числі за:

  • товари, роботи, послуги – 42,0 тис. грн.;
  • заборгованість по розрахункам з бюджетом – 4,4 тис. грн.;
  • заборгованість по розрахункам зі страхування – 4,7 тис. грн.;
  • заборгованість по заробітній платі – 182,0 тис. грн.;
  • інша поточна заборгованість – 1,5 тис. грн.

Нерухоме майно та транспортні засоби у підприємства відсутні.

До складу об’єкта входить: технічне обладнання, меблі та інвентар.

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка відсутня.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.

Інформація щодо наявності/відсутності мобілізаційних завдань: мобілізаційні завдання (замовлення) на підприємстві відсутні.

На балансі підприємства відсутні об’єкти, що не підлягають приватизації.

Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище відсутні, утворення і розміщення відходів не здійснюється.

Умови продажу об’єкта приватизації:

  • погашення протягом 6 (шести) місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації;
  • недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом 6 (шести) місяців з дня переходу до нього права власності згідно пункту 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за місцем розташування об’єкта за попередньою домовленістю з представником організатора аукціону.

Відповідальна особа: Коломоєць Вікторія Олександрівна.

Телефон: (056) 744-11-41, E-mail: dkp1_12@spfu.gov.ua.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса веб-сайту: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html.

Телефон для довідок: (056) 744-11-41.

Додаткова інформація

Адреса активу 49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 24А
Регiон Дніпропетровська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр з сертифікації шин і гумотехнічних виробів «СЕПРОШИНАГТВ», код ЄДРПОУ 24608516
Вид діяльності за КВЕД 84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код ЄДРПОУ 42767945
Контактна особа по об'єкту Коломоєць Вікторія Олександрівна, +380567441141, dkp1_12@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 29.07.2020 № 1269 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 11.08.2020 № 12/01-230-РП
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Центр з сертифікації шин і гумотехнічних виробів “СЕПРОШИНАГТВ” ”