ПрАТ «Укрзахідвуглебуд»

Категорії: , Статус: готується

ПрАТ “Укрзахідвуглебуд” є шахтобудівельним підприємством, яке спеціалізується на веденні робіт по будівництву та ремонту вугледобувних підприємств, об’єктів і комунікацій промислового, житлового та іншого призначення, будівництва та ремонту доріг, надання транспортних послуг.
З 1999 року товариство виступає генпідрядником по будівництву єдиної в Україні шахти-новобудови №10
“Нововолинська”, яке здійснюється виключно за рахунок коштів Державного бюджету України, головним розпорядником коштів по будівництву якої є Міненергетики. На сьогодні будівництво шахти є одним з
основних джерел існування шахтобудівельного підприємства ПрАТ “Укрзахідвуглебуд”.
Пропонується до продажу: державний пакет акцій ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» у кількості 44 637 304 штук, що становить 99,6667% статутного капіталу товариства.

Очікується аукціон

Опис

Найменування: приватне акціонерне товариство «Укрзахідвуглебуд»

Місцезнаходження: 80100, Львівська область, м. Червоноград, вул. Будівельна, 1.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00177158.

Розмір статутного капіталу товариства: 11 196 650,00 грн.

Пропонується до продажу: державний пакет акцій ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» у кількості 44 637 304 штук, що становить 99,6667% статутного капіталу товариства.

Середньооблікова чисельність працівників: 28 осіб (на 31.03.2020).

Основний вид діяльності за КВЕД: 42.99 Будівництво інших споруд.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Продукція (роботи, послуги) Одиниця  виміру 2017 р. 2018 р. 2019 р. І кв. 2020 р.
 Будівельно-монтажні роботи, всього тис. грн. 56 389 27 515 49 747 348
з них:
 – власними силами тис. грн. 1 463 655 761
 – субпідрядні організації тис. грн. 54 926 26 860 48 986 348

Експортна продукція (роботи, послуги) – відсутня.

 Основні показники господарської діяльності за останні три роки та І квартал 2020 року

№ п/п Показники Одиниця виміру 2017 р. 2018 р. 2019 р. І кв. 2020 р
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 26127 34798 46563 46725
2. Основні засоби тис. грн. 12241 11663 11038 10886
3. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
4. Оборотні активи, в тому числі: тис. грн.
4.1 запаси тис. грн. 189 66 57 267
4.2. Сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядки 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 4999 8880 11553 11756
5. Власний капітал тис. грн. – 32165 – 35677 – 42311 – 43415
6. Довгострокові зобов’язання, в тому числі тис. грн. 393 393 393 393
6.1 інші довгострокові зобов’язання тис. грн. 393 393 393 393
7. Поточні зобов’язання, в тому числі тис. грн. 57899 70082 88481 89747
7.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн. 57899 70082 88481 89747
8. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 66501 37616 56750 681
8.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 58659 28294 51524 333
8.2 Інші операційні доходи тис. грн. 7143 5310 5221 348
8.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 699 4012 5
9. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 82533 41128 63384 1785
9.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 63081 33324 55087 300
9.2 Адміністративні витрати тис. грн. 2333 1949 1978 408
9.3 Витрати на збут тис. грн.
9.4 Інші операційні витрати тис. грн. 7593 4477 6319 1077
9.5 Інші витрати тис. грн. 9526 1378
9.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
10. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. -16032 -3512 -6634 -1104
11. Середня кількість всіх працівників чол. 103 44 35 28
12. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 4885 2480 2097 415
13. Середньомісячна заробітна плата грн. 3851 4543 4923 4659

Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 31.05.2020

Найменування показника Дебіторська Кредиторська
усього з неї прострочена усього з неї прострочена
Усього (тис. грн.) 38355 11817 120468 90525
за товари, роботи, послуги (тис. грн.) 38316 11781 54447 28962
у тому числі:
з бюджетом (тис. грн.) 30107 25951
зі страхування (тис. грн.) 22956 22786
з оплати праці (тис. грн.) 4946 4829
інша заборгованість (тис. грн.) 39 36 8012 7997

Протягом 2017-2018 років відділом примусового виконання рішень Управління Державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Львівській області було описано та арештовано все майно товариства з метою його реалізації для погашення заборгованості.

Об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо) 

Назва активу Адреса розташування активу Загальна площа (м. кв.) Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Будівля автогаражів Львівська обл., Сокальський район, с.м.т. Межиріччя, вул. Шахтарська, 47 828,3 Наказ Мінвуглепрому України від 27.06.1996 р. № 290-а «Про створення ВАТ шляхом перетворення державних підприємств ВО «Укрзахідвугілля» Право власності не оформлено.
Будівля
компресорної
34,6
Будівля котельні (стара) 131,1
Будівля насосної станції 26,8
Будівля побутова (стара) 393
Будівля прохідної з авто вагами 132,6
Будівля трансформаторної станції 53,9
Вагон побутовий 14,4
Гараж для легкового транспорту 178,9
Склад для зберігання нафтопродуктів та мазуту 1325,5
Склад обладнання 528,6
Склад паливно-мастильних матеріалів 201
Склад протипожежний 34,7
Склад сипучих матеріалів (відкритий) 3041,4
Склад сипучих матеріалів (під накриттям) 1555,6
Туалети 5,9
Будівля АПК (нова) 455,1
Ремонтні майстерні з побутовими приміщеннями 648,8
Будівля складу Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, 77 767 Свідоцтво про право власності (серія САА № 556023, видане 23.03.2004 виконкомом Червоноградської міської ради на підставі рішення виконкому Червоноградської     міської ради від  27.02.2004 р. № 51) Колективна

ПрАТ «Укрзахідвуглебуд»,

код ЄДРПОУ 00177158

Приміщення сантехмайстерні 477,1
Будівля
адміністративного цеха
Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, 62 1210 Свідоцтво про право власності № 501468, видане 03.03.2008 Виконавчим комітетом Червоноградської міської ради на підставі рішення виконкому Червоноградської міської ради від 22.02.2008р. № 58 Державна

ПрАТ «Укрзахідвуглебуд»,

код ЄДРПОУ 00177158

Будівля побутового приміщення 182
Відкритий склад для зберігання балонів 12
Прибудова до гаражу 64
Прохідна будка 15,8
Будівля гаража Львівська обл., м. Червоноград, вул. Будівельна, 1 45,5 Свідоцтво про право власності № 541519, видане 03.11.2008 Виконавчим комітетом Червоноградської міської ради на підставі рішення виконкому Червоноградської міської ради від 03.10.2008р. № 294 Державна

 

ПрАТ «Укрзахідвуглебуд»,

код ЄДРПОУ 00177158

Будівля
проектно-конструкторського бюро (3 та 4 поверхи в 4-ох поверховій цегляній нежитловій будівлі)
1242,1
Будівля
гуртожитку
Львівська обл., м. Червоноград, вул. Богуна,3 2113 Наказ Мінвуглепрому України від 27.06.1996 р. № 290-а «Про створення ВАТ шляхом перетворення державних підприємств ВО «Укрзахідвугілля Здійснюються заходи з передачі в комунальну власність територіальної громади м. Червоноград (протокол загальних зборів ВАТ «Укрзахідбуглебуд» від 04.07.2008 № 8, яким затверджено рішення про передачу в комунальну власність)
Будинок дерев’яний № 1

 

 

Волинська обл., с.м.т. Шацьк, урочище Гряда 82,1 База відпочинку Право

власності не оформлено

 

Будинок дерев’яний № 2

82,1 Колективна

Свідоцтво про право власності серія ЯЯЯ             № 425910, видане

13.02. 2006

Шацькою селищною радою на підставі рішення Шацької селищної ради від 16.07.2002 № 49.

Будинок дерев’яний (кухня) 26 Право власності не оформлено

Інформація про земельні ділянки 

Назва активу Адреса розташування активу Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка Львівська обл., Сокальський район, с.м.т. Межиріччя, вул. Шахтарська, 47 6,4208 4624883500:10:000:0943

 

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Право користування земельною ділянкою у процесі оформлення, документи подано на затвердження до Львівської обласної державної адміністрації (лист до Львівської ОДА від 11.02.2020 № 01-05/49)
Земельна ділянка Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, 77 0,7389  

8000000000:82:012:0058

 

 

Обслуговування будівель і споруд Право користування земельною ділянкою не оформлено

 

Земельна ділянка Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, 62 1,2245 461180000:06:003:0012 Обслуговування будівель і споруд Договір оренди земельної ділянки  від 02.11.2016 р.(реєстраційний                           № 4611800000083). Термін дії до 02.11.2026.
Земельна ділянка Львівська  обл., м. Червоноград, вул. Будівельна, 1 0,3137 4611800000:02:011:0030 Обслуговування будівель і споруд Право користування земельною ділянкою не оформлено.

Документи подано на розгляд до Червоноградської міської ради (лист до Червоноградської міської ради від 07.11.2019 № 01-05/528).

Земельна ділянка Львівська обл., м. Червоноград, вул. Богуна, 3 0,1346 4611800000:02:011:0055 Для будівництва        і обслуговування багатоквартирного житлового будинку Договір оренди земельної ділянки  від 29.07.2015 (реєстраційний № 4611800000073)

Термін дії сплив 19.03.2018.

На даний час договір не пролонгований у зв’язку з передачею гуртожитку в комунальну власність міста.

Земельна ділянка Волинська обл., с. м. т. Шацьк, урочище Гряда 0,1576 (в т. ч.          в спільному користуван ні з базою відпочинкуШахти № 9 м. Ново

волинськ -0,0033 га)

0725755100: 03:016:0594 Обслуговування   бази відпочинку Договір оренди земельної ділянки від 11.01.2006 на 49 років (запис у Державному реєстрі земель від 11.01.2006 №040609300002).

ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» є генеральним підрядником з будівництва шахти-новобудови № 10 «Нововолинська» за адресою: Волинська область, місто Нововолинськ, шахта № 10 «Нововолинська» розміщуються об’єкти тимчасового призначення, а саме:
– будки: 3 столярні, 2 металеві;
– вагони: 11 побутові, 1 польовий;
– приміщення бетонно-розчинного вузла.

 Дані про будівлі (споруди, нежитлові приміщення), які станом на 15.06.2020 перебувають в оренді 

№ п/п Орендар Адреса Номер, дата укладання договору Договір дійсний до Об’єкт оренди Орендована площа (кв. м) Орендна плати/місяць,          грн. Мета використання
1 ДП «Дирекція по будівництву об’єктів» Львівська обл., м. Червоноград, вул. Будівельна, 1а № 05-02/10 від 14.09.2015 31.12.2020 приміщення в адміністративній будівлі 291,1 37 073,13 використання під офіс
2 ТзОВ «Лайфселл» Львівська обл., м. Червоноград, вул. Будівельна, 1а № LV1021 від     14.06.2018 14.05.2021 частина даху адміністративної  будівлі 50 8 539,79 розміщення обладнання для супутникового зв’язку
3 ПрАТ «ДАТАГРУП» Львівська   обл., м. Червоноград, вул. Будівельна, 1а № 05-03/09 від 28.10.2016 31.10.2020 підвальне

приміщення адміністративної будівлі

9,1 788,82 розміщення обладнання для зв’язку
4 ПП Мирвода В.І. Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, 62 № 05-03/25 від 01.10.2017 31.12.2020 секція реммайстерні 62,9 1 743,59 ведення господарської діяльності
5 ПП Садовничий О.Г. Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, 62 № 02-04/96 від 31.12.2018 31.12.2020 будівля адміністративного цеху 29,8 1 800,00 ведення господарської діяльності
6 ТзОВ «Вугле-Інвест» Львівська обл., Сокальський район,  с.м.т. Межиріччя, вул.Шахтарська, 47 № 02-04/04 від 01.01.2019 31.12.2020 асфальтова площадка 600,0 5 664,39 ведення господарської діяльності
7 ФОП Затхей О.І. Львівська обл., Сокальський район,  с.м.т. Межиріччя, вул. Шахтарська, 47 № 02-04/27 від 01.07.2019 31.12.2020 приміщення компресорної  будівлі, будівля гаражів 295,9 4 200,00 ведення господарської діяльності
8 ТОВ «Вугільна Компанія «Альтенердж» Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, 62 № 02-04/48 від 28.12.2019 31.12.2020 група інвентарних об’єктів нерухомого майна 312,5 18 304,00 ведення господарської діяльності

На балансі товариства перебуває об’єкт, що не підлягає приватизації, а саме: захисна споруда цивільного захисту (протирадіаційне укриття V класу) № 50321 на 100 осіб загальною площею 210,8 кв. м., розташована за адресою: вул. Будівельна, 1, м. Червоноград, Львівська обл., 80100 (вбудована в 4-ох поверхову цегляну нежитлову будівлю).

Умови продажу:
1) збереження основного виду діяльності;
2) погашення протягом 6 місяців заборгованості із заробітної плати, перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у разі їх наявності на дату переходу до покупця права власності на пакет акцій;
3) утримання захисної споруди цивільного захисту у готовності до використання за призначенням за рахунок коштів товариства;
4) недопущення звільнення працівників з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу протягом 6 місяців;
5) виконання колективного договору, який діє на дату переходу права власності, протягом строку його дії, а після закінчення строку його дії укладення нового або внесення змін до укладеного договору в установленому
законодавством порядку та забезпечення його виконання;
6) дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства;
7) фінансування охорони праці;
8) вжиття заходів з передачі об’єкта житлового фонду (гуртожитку) до відповідної територіальної громади.

Строк дії зобов’язань покупця пакета акцій щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, становить 5 років з дня переходу до покупця права власності на пакет акцій.

Час і місце проведення огляду об’єкта: 10.00 – 11.00 год. (вівторок, середа) – за місцезнаходженням об’єкта: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Будівельна, 1.

Контактна особа на об’єкті: Сироїд Михайло Борисович, 067-109-89-32.

Організатор аукціону: Фонд державного майна України, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9. Телефон: (044) 200-33-67.

Додаткова інформація

Розмір частки у статутному капіталі, % 99.6667
Адреса об'єкта

Львівська обл., м. Червоноград, вул. Будівельна, 1а

Регіон

Балансоутримувач

ПрАТ «Укрзахідвуглебуд»

Код ЄДРПОУ балансоутримувача

00177158

Основний вид економічної діяльності за КВЕД

42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.
33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання
42.11 Будівництво доріг і автострад
42.91 Будівництво водних споруд
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
43.31 Штукатурні роботи
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
43.91 Покрівельні роботи
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

Розмір частки у статутному капіталі, %

99.6667

Відповідальний за підготовку об'єкту

Апарат Фонду

Контактна особа по об`єкту

Коваль Наталія Сергіївна, +38 (044) 200-33-67

Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації

Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році»

Наказ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію об'єкта

№ 1467 від 26.12.2019

Будьте першим, хто поставить запитання “ ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» ”