ПрАТ «Укрзахідвуглебуд»

Державний пакет акцій розміром 99.6667 % статутного капіталу ПрАТ “Укрзахідвуглебуд”, що становить 44637304 штуки акцій (код за ЄДРПОУ 00177158, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Будівельна, 1а). Номінальна вартість пакета акцій – 11159326,00 гривень.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Місцезнаходження: 80100, Львівська область, м. Червоноград, вул. Будівельна, 1. Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00177158.

Розмір статутного капіталу товариства: 11 196 650,00 грн.

Пропонується до продажу: державний пакет акцій ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» у кількості 44 637 304 штук, що становить 99,6667% статутного капіталу товариства.

Середньооблікова чисельність працівників: 27 осіб (станом на 30.09.2020).

Основний вид діяльності ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» за КВЕД: 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Продукція (роботи, послуги) Одиниця  виміру за 2017 рік за 2018 рік за 2019 рік за 9 місяців 2020 року
 Будівельно-монтажні роботи, всього тис. грн. 56 389 27 515 49 747 45 119
з них:
 – власними силами тис. грн. 1 463 655 761 712
 – субпідрядні організації тис. грн. 54 926 26 860 48 986 44 407

Експортна продукція (роботи, послуги) – відсутня. 

Основні показники господарської діяльності ПрАТ «Укрзахідвуглебуд»

за останні три роки та 9 місяців 2020 року

№ п/п Показники Одиниця виміру 2017 р. 2018 р. 2019 р. 9 місяців 2020 р
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 26127 34798 46563 61017
2. Основні засоби тис. грн. 12241 11663 11038 10583
3. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
4. Оборотні активи, в тому числі: тис. грн.
4.1 запаси тис. грн. 189 66 57 57
4.2. Сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядки 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн.  

4999

 

8880

 

11553

 

19161

5. Власний капітал тис. грн. – 32165 – 35677 – 42311 – 44537
6. Довгострокові зобов’язання, в тому числі тис. грн. 393 393 393 393
6.1 інші довгострокові зобов’язання тис. грн. 393 393 393 393
7. Поточні зобов’язання, в тому числі тис. грн. 57899 70082 88481 105161
7.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн. 57899 70082 88481 105161
8. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 66501 37616 56750 42458
8.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 58659 28294 51524 38845
8.2 Інші операційні доходи тис. грн. 7143 5310 5221 3613
8.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 699 4012 5
9. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 82533 41128 63384 44684
9.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 63081 33324 55087 40427
9.2 Адміністративні витрати тис. грн. 2333 1949 1978 1208
9.3 Витрати на збут тис. грн.
9.4 Інші операційні витрати тис. грн. 7593 4477 6319 3049
9.5 Інші витрати тис. грн. 9526 1378
9.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
10. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. -16032 -3512 -6634 -2226
11. Середня кількість всіх працівників чол. 103 44 35 28
12. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 4885 2480 2097 1332
13. Середньомісячна заробітна плата грн. 3851 4543 4923 5286

Дебіторська та кредиторська заборгованості  ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» станом на 31.10.2020

Найменування показника Дебіторська Кредиторська
усього з неї прострочена усього з неї прострочена
Усього (тис. грн.) 19360 13684 106600 99820
за товари, роботи, послуги (тис. грн.) 19360 13684 35820 30271
у тому числі:
з бюджетом (тис. грн.) 34700 33783
зі страхування (тис. грн.) 23538 23383
з оплати праці (тис. грн.) 4699 4559
інша заборгованість (тис. грн.) 7843 7824

Протягом 2017-2018 років відділом примусового виконання рішень Управління Державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Львівській області було описано та арештовано все майно товариства з метою його реалізації для погашення заборгованості.

Об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо)

Назва активу Адреса розташування активу Загальна площа

(м кв.)

Підстава виникнення права власності Форма власності

та власник

Будівля автогаражів Львівська обл., Сокальський район, с.м.т. Межиріччя,

вул. Шахтарська, 47

828,3 Наказ Мінвуглепрому України від

27.06.1996 р. № 290-а «Про створення ВАТ шляхом перетворення державних підприємств ВО «Укрзахідвугілля»

Право власності не оформлено.
Будівля
компресорної
34,6
Будівля котельні (стара) 131,1
Будівля насосної станції 26,8
Будівля побутова (стара) 393
Будівля прохідної з авто вагами 132,6
Будівля трансформаторної станції 53,9
Вагон побутовий 14,4
Гараж для легкового транспорту 178,9
Склад для зберігання нафтопродуктів та мазуту 1325,5
Склад обладнання 528,6
Склад паливно-мастильних матеріалів 201
Склад протипожежний 34,7
Склад сипучих матеріалів (відкритий) 3041,4
Склад сипучих матеріалів (під накриттям) 1555,6
Туалети 5,9
Будівля АПК (нова) 455,1
Ремонтні майстерні з побутовими приміщеннями 648,8
Будівля складу Львівська область,

м. Червоноград,

вул. Львівська, 77

767 Свідоцтво про право власності (серія САА

№ 556023, видане 23.03.2004 виконкомом Червоноградської міської ради на підставі

рішення виконкому Червоноградської     міської ради від  27.02.2004 р. № 51)

Колективна

 

ПрАТ «Укрзахідвуглебуд»,

код ЄДРПОУ 00177158

Приміщення сантехмайстерні 477,1
Будівля
адміністративного цеха
Львівська

область,

м. Червоноград,

вул. Львівська,

62

1210 Свідоцтво про право власності

№ 501468, видане 03.03.2008

Виконавчим комітетом Червоноградської міської ради на підставі

рішення виконкому Червоноградської міської ради від 22.02.2008р. № 58

Державна

 

ПрАТ «Укрзахідвуглебуд»,

код ЄДРПОУ 00177158

Будівля побутового приміщення 182
Відкритий склад для зберігання балонів 12
Прибудова до гаражу 64
Прохідна будка 15,8
Будівля гаража Львівська     область,

м. Червоноград,

вул. Будівельна,

1

45,5 Свідоцтво про право власності

№ 541519, видане 03.11.2008

Виконавчим комітетом Червоноградської міської ради на підставі

рішення виконкому Червоноградської міської ради від 03.10.2008р. № 294

Державна

 

ПрАТ «Укрзахідвуглебуд»,

код ЄДРПОУ 00177158

Будівля
проектно-конструкторського бюро (3 та 4 поверхи в 4-ох поверховій цегляній нежитловій будівлі)
1242,1
Будівля
гуртожитку
Львівська область,

м.Червоноград, вул. Богуна,3

2113 Наказ Мінвуглепрому України від

27.06.1996 р. № 290-а «Про створення ВАТ шляхом перетворення державних підприємств ВО «Укрзахідвугілля

Здійснюються заходи з передачі в комунальну власність територіальної громади м. Червоноград (протокол загальних зборів ВАТ «Укрзахідбуглебуд» від 04.07.2008 № 8, яким затверджено рішення про передачу в комунальну власність)
Будинок дерев’яний № 1

 

 

Волинська область,

с.м.т. Шацьк, урочище Гряда

82,1 База відпочинку Право

власності не оформлено

 

Будинок дерев’яний № 2

82,1  

Колективна

Свідоцтво про право власності серія ЯЯЯ             № 425910, видане

13.02. 2006

Шацькою селищною радою на підставі рішення Шацької селищної ради від 16.07.2002 № 49.

 

Будинок дерев’яний (кухня)

26  

Право власності не оформлено

Інформація про земельні ділянки

Назва активу Адреса розташування активу Площа земельної ділянки  (га) Кадастровий номер земельної ділянки

 

Цільове призначення земельної ділянки Підстава на право користування земельною

ділянкою,

інформація про обтяження

Земельна ділянка Львівська обл., Сокальський район,

с.м.т. Межиріччя,

вул. Шахтарська, 47

6,4208 4624883500:10:000:0943

 

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Право користування земельною ділянкою у процесі оформлення, документи подано на затвердження до Львівської обласної державної адміністрації

(лист до Львівської ОДА від 11.02.2020 № 01-05/49)

Земельна ділянка Львівська обл.,

м. Червоноград,

вул. Львівська, 77

0,7389  

8000000000:82:012:0058

 

 

Обслуговування будівель і споруд Право користування земельною ділянкою не оформлено

 

Земельна ділянка Львівська обл.,

м. Червоноград,

вул. Львівська,

62

1,2245 461180000:06:003:0012 Обслуговування будівель і споруд Договір оренди земельної ділянки  від 02.11.2016.     (реєстраційний                           № 4611800000083)

Термін дії до 02.11.2026.

Земельна ділянка Львівська  обл.,

м. Червоноград,

вул. Будівельна, 1

0,3137 4611800000:02:011:0030 Обслуговування будівель і споруд Право користування земельною ділянкою не оформлено.

Документи подано на розгляд до Червоноградської міської ради (лист до Червоноградської міської ради від 07.11.2019 № 01-05/528).

Земельна ділянка Львівська обл.,

м. Червоноград, вул. Богуна, 3

0,1346 4611800000:02:011:0055 Для будівництва        і обслуговування багатоквартирного житлового будинку Договір оренди земельної ділянки  від 29.07.2015                 (реєстраційний                           № 4611800000073)

Термін дії сплив 19.03.2018.

На даний час договір не пролонгований у зв’язку з передачею гуртожитку в комунальну власність міста.

Земельна ділянка Волинська область,

с. м. т. Шацьк, урочище Гряда

0,1576       (в т. ч.          в спільному користуван ні з базою відпочинкуШахти № 9 м. Ново

волинськ -0,0033 га)

0725755100: 03:016:0594 Обслуговування   бази відпочинку Договір оренди земельної ділянки від 11.01.2006 на 49 років (запис у Державному реєстрі земель від 11.01.2006 №040609300002).

ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» є генеральним підрядником з будівництва шахти-новобудови № 10 «Нововолинська» за адресою: Волинська область, місто Нововолинськ, шахта № 10 «Нововолинська» розміщуються об’єкти тимчасового призначення, а саме:

– будки: 3 столярні, 2 металеві;

– вагони: 11 побутові, 1 польовий;

– приміщення бетонно-розчинного вузла.

Дані про будівлі (споруди, нежитлові приміщення), які станом на 01.11.2020 перебувають в оренді

№ п/п Орендар Адреса Номер та дата

укладання

договору

 

Договір

    дійсний до дати

Об’єкт оренди Орендована площа           (кв. м) Сума орендної плати в місяць,          грн. Мета

В використання

1 ДП «Дирекція

по будівництву об’єктів»

Львівська обл.,

м. Червоноград,

вул. Будівельна,

№ 05-02/10

від 14.09.2015

31.12.2020 приміщення в адміністративній будівлі 291,1 37 073,13 використання під офіс
2 ТзОВ «Лайфселл» Львівська обл.,

м. Червоноград,

вул. Будівельна,

№ LV1021

від     14.06.2018

14.05.2021 частина даху адміністративної  будівлі 50 8 539,79 розміщення обладнання для супутникового зв’язку
3 ПрАТ «ДАТАГРУП» Львівська   обл.,

м. Червоноград,

вул. Будівельна,

№ 05-03/09

від

28.10.2016

31.10.2020 підвальне

приміщення адміністративної будівлі

9,1 788,82 розміщення обладнання для зв’язку
4 ПП

Мирвода В.І.

Львівська

область,

м. Червоноград,

вул. Львівська,

62

№ 05-03/25

від

01.10.2017

 

31.12.2020

секція реммайстерні 62,9 1 743,59 ведення господарської діяльності
5 ПП Садовничий О.Г. Львівська

область,

м. Червоноград,

вул. Львівська,

62

№ 02-04/96

від

31.12.2018

31.12.2020 будівля адміністративного цеху 29,8 1 800,00 ведення господарської діяльності
6 ТзОВ

«Вугле-Інвест»

Львівська обл., Сокальський район,  с.м.т. Межиріччя, вул.Шахтарська, 47 № 02-04/04

від

01.01.2019

31.12.2020 асфальтова площадка 600,0 5 664,39 ведення господарської діяльності
7 ФОП

Затхей О.І.

Львівська обл., Сокальський район,  с.м.т. Межиріччя,

вул.Шахтарська, 47

№ 02-04/27

від

01.07.2019

31.12.2020 приміщення компресорної  будівлі, будівля гаражів 295,9 4 200,00 ведення господарської діяльності
8 ТОВ «Вугільна Компанія «Альтенердж» Львівська

область,

м. Червоноград,

вул. Львівська,

62

№ 02-04/48

від

28.12.2019

31.12.2020 група інвентарних об’єктів нерухомого майна 312,5 18 304,00 ведення господарської діяльності

На балансі товариства перебуває об’єкт, що не підлягає приватизації, а саме: захисна споруда цивільного захисту (протирадіаційне укриття V класу) № 50321 на 100 осіб загальною площею 210,8 кв. м., розташована за адресою: вул. Будівельна, 1, м. Червоноград, Львівська обл., 80100 (вбудована в 4-ох поверхову цегляну нежитлову будівлю).

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів.

Станом на 31.10.2020 товариство не здійснювало викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення та розміщення відходів не відбувалось.

Умови продажу

Покупець державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Укрзахідвуглебуд» (далі – ПрАТ «Укрзахідвуглебуд», Товариство) у кількості 44 637 304 штуки акцій, що становить 99,6667% статутного капіталу товариства  (далі – пакет акцій), зобов’язаний від дати переходу права власності на пакет акцій забезпечити:

1)  збереження основного виду діяльності Товариства;

2) погашення протягом 1 року заборгованості ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» із заробітної плати, перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у разі їх наявності на дату переходу до покупця права власності на пакет акцій;

3) утримання захисної споруди цивільного захисту у готовності до використання за призначенням за рахунок коштів товариства (частина восьма статті 32 Кодексу цивільного захисту);

4) недопущення звільнення працівників Товариства з ініціативи покупця  чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців;

5) виконання колективного договору, який діє на Товаристві на дату переходу права власності, протягом строку його дії, а після закінчення строку його дії укладення нового або внесення змін до укладеного договору в установленому законодавством порядку та забезпечення його виконання (стаття 9 Закону України «Про колективні договори і угоди»);

6) дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо Товариства;

7) фінансування охорони праці в Товаристві відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про охорону праці»;

8) вжиття заходів з передачі об’єкта житлового фонду (гуртожитку) до відповідної територіальної громади (стаття 3 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»).

Строк дії зобов’язань покупця пакета акцій щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, становить 5 років з дня переходу до покупця права власності на пакет акцій.

Приватизація державного пакета акцій ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» у кількості 44 637304 штуки акцій, що становить 99,6667% статутного капіталу товариства, здійснюється відповідно до вимог:

  • Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»;
  • Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець державного пакета акцій ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» має відповідати вимогам, встановленим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність акцій (часток) у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання, а також активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.

Час і місце проведення огляду об’єкта:

10.00 – 11.00 год. (вівторок, середа) – за місцезнаходженням об’єкта: Львівська область, м. Червоноград, вул. Будівельна,1.

ПІБ контактної особи на об’єкті:

Сироїд Михайло Борисович, телефон 067-109-89-32.

Найменування організатора аукціону – Фонд державного майна України, місто Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/, http://privatization.gov.ua/.

Телефони для довідок (044) 200-33-67.

Додаткова інформація

Розмір частки у статутному капіталі, % 99.6667
Адреса об'єкта

Львівська обл., м. Червоноград, вул. Будівельна, 1а

Регіон

Балансоутримувач

ПрАТ «Укрзахідвуглебуд»

Код ЄДРПОУ балансоутримувача

00177158

Основний вид економічної діяльності за КВЕД

42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.
33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання
42.11 Будівництво доріг і автострад
42.91 Будівництво водних споруд
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
43.31 Штукатурні роботи
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
43.91 Покрівельні роботи
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

Відповідальний за підготовку об'єкту

Апарат Фонду

Контактна особа по об`єкту

Коваль Наталія Сергіївна, +38 (044) 200-33-67

Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації

Наказ Фонду державного майна України від 23.12.2019 № 1459 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році" (із змінами)

Наказ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію об'єкта

№ 1467 від 26.12.2019

Будьте першим, хто поставить запитання “ ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» ”