Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром»

Єдиний майновий комплекс Державного підприємства “Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної промисловості “Полтавадіпром’ясомолпром” , за адресою: м. Полтава, вул. Сапіго, 1. Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є: діяльність у сфері архітектури. Балансова вартість активів за 2020 рік становить 19 692 215,51 тис. грн, з яких 18 441 831,51 тис. грн. входять до складу об’єкта приватизації, 1 250 384,00 тис. грн. – не підлягають приватизації.
До складу інвентарних об’єктів ЄМК входять:
1. Двоповерхова цегляна будівля літ. А-2 з підвалом, загальною площею 2427,3 кв.м, огорожа №1, огорожа №2, ворота №3.
2. Один транспортний засіб – легковий автомобіль ВАЗ – 21053.
3. Обладнання, устаткування, інвентар та інше рухоме майно – 913 од.
Земельна ділянка, площею 0,3056 га належить на праві постійного користування ДП «Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром». Кадастровий номер земельної ділянки – 5310136400:14:005:0030.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Назва об’єкту: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром» (код ЄДРПОУ 21049938).

Вид майна: єдиний майновий комплекс.

Адреса місцезнаходження: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Сапіго, 1.

Балансоутримуваач або орган управління: орган управління – Фонд державного майна України.

Опис об’єкта: до складу інвентарних об’єктів входять:

 • двоповерхова цегляна будівля літ. А-2 з підвалом, загальною площею 2427,3 кв.м, огорожа №1, огорожа №2, ворота №3 по вул. Сапіго, 1 в м. Полтава. Під частиною будівлі розташовано підвал. Рік будівництва – 1953. Стіни – цегляні, перекриття – монолітне залізобетонне, фундамент – бетон; покрівля – шифер; підлога – п/ц стяжка, сходи – залізобетон, В будівлі наявні електрика, водопровід, каналізація, система центрального опалення відключена з 2015 року. Будівля частково використовується за своїм первинним призначенням – для розміщення офісних приміщень. Потребує капітального ремонту.
 • один транспортний засіб – легковий автомобіль ВАЗ – 21053, стан задовільний;
 • обладнання, устаткування, інвентаря та інше рухоме майно – 913 од., рік вводу в експлуатацію 2001-2006, загальний технічний стан – задовільний.

Земельна ділянка за адресою: м. Полтав, вул. Сапіго, 1, площею 0,3056 га, належить на праві постійного користування  ДП «Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром» м. Полтава. Кадастровий номер земельної ділянки  – 5310136400:14:005:0030. Цільове призначення – громадського призначення.

Ділянка, на якій розміщений об’єкт, знаходиться в центральній частині міста, в оточенні житлового масиву та адміністративних установ вбудованих на перших поверхах житлових будинків, під’їдні шляхи у задовільному стані.

Відомості про будівлі:

Назва Адреса розташування Загальна площа згідно реєстраційних документів станом на 07.08.2014

(кв.м)

Загальна площа згідно технічного паспорту станом на 14.12.2020

(кв.м)

Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності

та власник

Адміністративна будівля Полтавська обл.,

м. Полтава, вул. Сапіго, 1

2423,3 2427,3 431586553101 Адміністративна будівля Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, серія та номер: САС № 785359, виданий 15.06.2010, видавник: Управління житлово-комунального господарства. Державна

 

Відомості про рухоме майно: на балансі підприємства обліковується один транспортний засіб – легковий автомобіль ВАЗ – 21053. Обладнання, устаткування, інвентар та інше рухоме майно – 913 од.

Відомості про земельну ділянку:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки,       (гектари) Кадастровий номер земельної ділянки

 

Цільове призначення земельної ділянки Форма власності,

підстава на право користування земельною

ділянкою,

 інформація про обтяження

 

Земельна ділянка

Полтавська обл.,

м. Полтава, вул. Сапіго, 1

0,3056 5310136400:14:005:0030 громадського призначення Комунальна,

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія ЯЯ № 225161 від 11.01.2017, обтяження відсутні

Основна діяльність підприємства: 71.11 – діяльність у сфері архітектури.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2018 р. 757,5 673,6
2019 р. 392,5 297,5
2020 р. 140,3 85,8
I квартал 2021 р. 15,3 0

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2021: 4 особи.

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру  

2018 р.

 

2019 р.

 

2020 р.

 

I квартал

2021 р.

1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 1475,2 1312,3 19692,3 19462,1
1.1 Необоротні активи тис. грн. 1250,4 1250,4 19632,0 19392,3
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 1250,4 1250,4 1250,4 1250,4
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 0 0 18381,6 18141,9
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 224,8  61,9 60,3 69,8
1.2.1 запаси тис. грн. 8,5 9,7 10,1 10,0
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 204,2 21,1 19,2 19,5
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 9,7 3,1 2,1 0,6
2. Пасиви тис. грн. 1475,2  1312,3 19692,3 19462,1
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн. 1156,0  657,3 18606,8 18229,3
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн. 36,5
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 319,2  618,5 1085,5 1232,8
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн. 319,2  618,5 1085,5 1212,1
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 101,0 309,6 776,0 884,4
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн. 84,5 245,4 539,8 601,6
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн. 16,5 64,2 202,1 226,5
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн. 0,0 0,0 34,02 56,3
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн. 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 757,5 392,5 140,3 15,3
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 673,6 297,5 85,8 0
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 83,9 95,0 54,5 15,3
3.3 Інші доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 848,8 891,2 572,3 419,9
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 533,1 327,7 314,3 329,4
4.2 Інші операційні витрати тис. грн. 315,7 563,5 258,0 90,5
4.3 Інші витрати тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. -91,3 -498,7 -432,0 -404,6
6. Середня кількість всіх працівників осіб. 7 6 5 4
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 383,2 365,3 368,7 108,0
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 4562,0 5073,6 6145,0 7200,0

Станом на 31.03.2021 р.:

Прострочена кредиторська заборгованість – 884,36 тис. грн. , в тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі – 601,61 тис. грн.;
 • розрахунки по ЄСВ – 56,26 тис. грн.;
 • розрахунки по ПДФО – 133,79 тис. грн.;
 • військовий збір – 11,15 тис. грн.;
 •  за землю – 81,55 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість – 327,71 тис. грн., в тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі – 28,99 тис. грн.;
 • розрахунки по ЄСВ – 7,92 тис. грн.;
 • розрахунки по ПДФО – 6,48 тис. грн;
 • військовий збір – 0,54 тис. грн.;
 • за землю – 7,61 тис. грн.;
 • ПДВ – 0,17 тис. грн.;
 • за товари, роботи, послуги – 1,4 тис. грн.;
 • інші поточні зобов’язання – 274,6 тис. грн.

 Умови продажу:

 • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності (ч. 7 ст. 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
 • погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс (відповідно до абз. 6 ч.2 ст.26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).

Відповідальна особа за огляд об’єкту: Шапран Ігор Володимирович, телефон (097) 577-35-50, адреса електронної пошти dp_polmmproekt@ukr.net.

Час і місце проведення огляду обєкта: в робочі дні: з 10.00 до 16.00 за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.

Орган приватизації та контактна особа, відповідальна за підготовку: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, Шевчук Ірина. Телефон для довідок (0532) 50-06-12.

Додаткова інформація

Адреса об'єкта

Полтавська обл., м. Полтава, вул. Сапіго, 1

Регіон

Балансоутримувач

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний інститут по проектуванню підприємств м'ясної та молочної промисловості «Полтавадіпром'ясомолпром»

Код ЄДРПОУ балансоутримувача

21049938

Основний вид економічної діяльності за КВЕД

71.11 Діяльність у сфері архітектури
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
77.39 Надання в оренду

Відповідальний за підготовку об'єкту

Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях

Контактна особа по об`єкту

Шевчук Ірина Миколаївна, +38 (0532) 50 06 12

Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»

Наказ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію об'єкта

№ 353 від 18.06.2018

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром» ”