Property complex of SOE “Lokhvytsia distillery plant”

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Лохвицький спиртовий комбінат”. Майно державного підприємства становлять виробничі та невиробничі будівлі та споруди, будівлі соціальної сфери, об’єкти інженерної інфраструктури, автотранспорт. Для обслуговування адміністративно-виробничих будівель та споруд видані Державні акти на право постійного користування 5 земельними ділянками, загальною площею 19,7179 га.

Be the first to question “ Property complex of SOE “Lokhvytsia distillery plant” ”